summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help/help_mp-nb.h
blob: b914c6566f87a1383672a80825f7efa911df3aaf (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
// Transated by: Andreas Berntsen <andreasb@kvarteret.org>
// Updated for 0.60 by: B. Johannessen <bob@well.com>

// ========================= MPlayer hjelp ===========================

#ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
static char help_text[]=
"Bruk:  mplayer [valg] [sti/]filnavn\n"
"\n"
"Valg:\n"
" -vo <drv[:dev]> velg video-ut driver og enhet (se '-vo help' for liste)\n"
" -ao <drv[:dev]> velg lyd-ut driver og enhet (se '-ao help' for liste)\n"
" vcd://<sporno>  spill VCD (video cd) spor fra enhet i stedet for fil\n"
#ifdef USE_DVDREAD
" dvd://<tittelno> spill DVD tittel/spor fra enhet i stedet for fil\n"
#endif
" -ss <timepos>  søk til gitt (sekunder eller hh:mm:ss) posisjon\n"
" -nosound    ikke spill av lyd\n"
" -channels <n>  målnummer for lyd output kanaler\n"
" -fs -vm -zoom  fullskjerm avspillings valg (fullscr,vidmode chg,softw.scale)\n"
" -x <x> -y <y>  skaler bildet til <x> * <y> oppløsning [hvis -vo driver støtter det!]\n"
" -sub <fil>   spesifiser hvilken subtitle fil som skal brukes (se også -subfps, -subdelay)\n"
" -vid x -aid y  spesifiser hvilken video (x) og lyd (y) stream som skal spilles av\n"
" -fps x -srate y spesifiser video (x fps) og lyd (y Hz) hastiget\n"
" -pp <quality>  slå på etterbehandlingsfilter (0-4 for DivX, 0-63 for mpeg)\n"
" -nobps     bruk alternativ A-V sync metode for AVI filer (kan være nyttig!)\n"
" -framedrop   slå på bilde-dropping (for trege maskiner)\n"
" -wid <window id> bruk eksisterende vindu for video output (nytting med plugger!)\n"
"\n"
"Tastatur:\n"
" <- eller ->    søk bakover/fremover 10 sekunder\n"
" opp eller ned   søk bakover/fremover 1 minutt\n"
" < or >      søk bakover/fremover i playlisten\n"
" p eller MELLOMROM pause filmen (trykk en tast for å fortsette)\n"
" q eller ESC    stopp avspilling og avslutt programmet\n"
" + eller -     juster lyd-forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"
" o         gå gjennom OSD modi: ingen / søkelinje / søkelinje+tidsvisning\n"
" * eller /     øk eller mink volumet (trykk 'm' for å velge master/pcm)\n"
" z or x      juster undertittelens forsinkelse med +/- 0.1 sekund\n"
"\n"
" * * * SE PÅ MANSIDE FOR DETALJER, FLERE (AVANSERTE) VALG OG TASTER! * * *\n"
"\n";
#endif

// ========================= MPlayer messages ===========================

// mplayer.c:

#define MSGTR_Exiting "\nAvslutter...\n"
#define MSGTR_ExitingHow "\nAvslutter... (%s)\n"
#define MSGTR_Exit_quit "Avslutt"
#define MSGTR_Exit_eof "Slutt på filen"
#define MSGTR_Exit_error "Fatal feil"
#define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer avbrutt av signal %d i modul: %s \n"
#define MSGTR_NoHomeDir "Kan ikke finne HOME katalog\n"
#define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"config\") problem\n"
#define MSGTR_CreatingCfgFile "Oppretter konfigurasjonsfil: %s\n"
#define MSGTR_CantLoadFont "Kan ikke laste skrifttype: %s\n"
#define MSGTR_CantLoadSub "Kan ikke laste undertitler: %s\n"
#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: FATALT: valgte stream mangler!\n"
#define MSGTR_CantOpenDumpfile "Kan ikke åpne dump fil!!!\n"
#define MSGTR_CoreDumped "core dumpet :)\n"
#define MSGTR_FPSnotspecified "FPS ikke spesifisert (eller ugyldig) i headeren! Bruk -fps valget!\n"
#define MSGTR_CantFindAudioCodec "Kan ikke finne codec for lydformat 0x%X!\n"
#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Kan ikke finne codec for videoformat 0x%X!\n"
#define MSGTR_VOincompCodec "Desverre, valgt video_out enhet er inkompatibel med denne codec'en.\n"
#define MSGTR_CannotInitVO "FATALT: Kan ikke initialisere video driver!\n"
#define MSGTR_CannotInitAO "kunne ikke åpne/initialisere lyd-enhet -> NOSOUND\n"
#define MSGTR_StartPlaying "Starter avspilling...\n"

#define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
"     ************************************************************\n"\
"     **** Systemed ditt er for TREGT til å spille av dette! ****\n"\
"     ************************************************************\n"\
"!!! Mulige årsaker, problemer, løsninger: \n"\
"- Vanligste problem: ødelagte _lyd_ drivere, eller lyddrivere med feil. \n"\
" Prøv: -ao sdl eller bruk ALSA 0.5/oss emuleringen i ALSA 0.9. Les også\n"\
" DOCS/HTML/en/audio.html for flere tips!\n"\
"- Treg video output. Prøv en annen -vo driver (for liste: -vo help) eller\n"\
" prøv med -framedrop! Les DOCS/HTML/en/video.html for flere tips\n"\
"- Treg CPU. ikke forsøk å spille av store dvd/divx filer på en treg CPU!\n"\
" forsøk -hardframedrop\n"\
"- Feil på filen. forsøk forskjellige kombinasjoner av disse:\n"\
" -nobps -ni -mc 0 -forceidx\n"\
"Dersom dette ikke hjelper, les DOCS/HTML/en/bugreports.html!\n\n"

#define MSGTR_NoGui "MPlayer er kompilert uten GUI-støtte!\n"
#define MSGTR_GuiNeedsX "MPlayer GUI trenger X11!\n"
#define MSGTR_Playing "Spiller %s\n"
#define MSGTR_NoSound "Lyd: ingen lyd!!!\n"
#define MSGTR_FPSforced "FPS tvunget til %5.3f (ftime: %5.3f)\n"

// open.c, stream.c:
#define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM enhet '%s' ikke funnet!\n"
#define MSGTR_ErrTrackSelect "Feil under valg av VCD spor!"
#define MSGTR_ReadSTDIN "Leser fra stdin...\n"
#define MSGTR_UnableOpenURL "Kan ikke åpne URL: %s\n"
#define MSGTR_ConnToServer "Koblet til server: %s\n"
#define MSGTR_FileNotFound "Finner ikke filen: '%s'\n"

#define MSGTR_CantOpenDVD "Kan ikke åpne DVD enhet: %s (%s)\n"
#define MSGTR_DVDnumTitles "Det er %d titler på denne DVD.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Ugyldig DVD tittelnummer: %d\n"
#define MSGTR_DVDnumChapters "Det er %d kapitler i denne DVD tittelen.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Ugyldig DVD kapittelnummer: %d\n"
#define MSGTR_DVDnumAngles "Det er %d vinkler i denne DVD tittelen.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Ugyldig DVD vinkel nummer: %d\n"
#define MSGTR_DVDnoIFO "Kan ikke åpne IFO filen for DVD tittel %d.\n"
#define MSGTR_DVDnoVOBs "Kan ikke åpne VOBS tittel (VTS_%02d_1.VOB).\n"

// demuxer.c, demux_*.c:
#define MSGTR_AudioStreamRedefined "Advarsel! lyd stream header %d redefinert!\n"
#define MSGTR_VideoStreamRedefined "Advarsel! video stream header %d redefinert!\n"
#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nDEMUXER: For mange (%d i %d bytes) lyd pakker i bufferen!\n"
#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nDEMUXER: For mange (%d i %d bytes) video pakker i bufferen!\n"
#define MSGTR_MaybeNI "(kanskje du spiller av en ikke-interleaved stream/fil eller codec'en feilet)\n"
#define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Detekterte %s filformat!\n"
#define MSGTR_InvalidMPEGES "Ugyldig MPEG-ES stream??? kontakt utvikleren, det kan være en feil :(\n"
#define MSGTR_FormatNotRecognized "======== Beklager, dette filformatet er ikke gjenkjent/støttet ===============\n"\
				 "=== Hvis det er en AVI, ASF eller MPEG stream, kontakt utvikleren! ===\n"
#define MSGTR_MissingVideoStream "Ingen video stream funnet!\n"
#define MSGTR_MissingAudioStream "Ingen lyd stream funnet... ->nosound\n"
#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Manglende video stream!? Kontakt utvikleren, det kan være en feil :(\n"

#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: filen inneholder ikke valgte lyd eller video stream\n"

#define MSGTR_NI_Forced "Tvunget"
#define MSGTR_NI_Detected "Detekterte"
#define MSGTR_NI_Message "%s IKKE-INTERLEAVED AVI filformat!\n"

#define MSGTR_UsingNINI "Bruker NON-INTERLEAVED Ødelagt AVI filformat!\n"
#define MSGTR_CouldntDetFNo "Kan ikke bestemme antall frames (for absolutt søk) \n"
#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Kan ikke søke i rå .AVI streams! (index behøves, prøv med -idx valget!) \n"
#define MSGTR_CantSeekFile "Kan ikke søke i denne filen! \n"

#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Komprimerte headere ikke støttet (enda)!\n"
#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: Advarsel! variabel FOURCC detektert!?\n"
#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: Advarsel! for mange sport!"

// dec_video.c & dec_audio.c:
#define MSGTR_CantOpenCodec "kunne ikke åpne codec\n"
#define MSGTR_CantCloseCodec "kunne ikke lukke codec\n"

#define MSGTR_MissingDLLcodec "FEIL: Kunne ikke åpne nødvendig DirectShow codec: %s\n"
#define MSGTR_ACMiniterror "Kunne ikke laste/initialisere Win32/ACM AUDIO codec (manglende DLL fil?)\n"
#define MSGTR_MissingLAVCcodec "Kan ikke finne codec '%s' i libavcodec...\n"

#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: FATALT: EOF under søking etter sekvens header\n"
#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "FATALT: Kan ikke lese sekvens header!\n"
#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATALT: Kan ikke lese sekvens header tillegg!\n"
#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: Feil i sekvens header!\n"
#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: Feil i sekvens header tillegg!\n"

#define MSGTR_ShMemAllocFail "Kan ikke allokere delt minne\n"
#define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Kan ikke allokere lyd-ut buffer\n"

#define MSGTR_UnknownAudio "Ukjent/manglende lydformat, bruker nosound\n"

// LIRC:
#define MSGTR_SettingUpLIRC "Setter opp lirc støtte...\n"
#define MSGTR_LIRCopenfailed "Feil under åpning av lirc!\n"
#define MSGTR_LIRCcfgerr "Feil under lesing av lirc konfigurasjonsfil %s!\n"


// ====================== GUI messages/buttons ========================

#ifdef HAVE_NEW_GUI

// --- labels ---
#define MSGTR_About "Om"
#define MSGTR_FileSelect "Åpne fil..."
#define MSGTR_SubtitleSelect "Velg teksting..."
#define MSGTR_OtherSelect "Velg..."
#define MSGTR_PlayList "Spilleliste"
#define MSGTR_SkinBrowser "Velg skin"

// --- buttons ---
#define MSGTR_Ok "Ok"
#define MSGTR_Cancel "Avbryt"
#define MSGTR_Add "Legg til"
#define MSGTR_Remove "Fjern"

// --- error messages ---
#define MSGTR_NEMDB "Beklager, ikke nok minne til tegnebuffer."
#define MSGTR_NEMFMR "Beklager, ikke nok minne til meny rendering."

// --- skin loader error messages
#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] feil i skin konfigurasjonsfil linje %d: %s"
#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] advarsel i skin konfigurasjonsfil linje %d: widget funnet, men før \"section\" ikke funnet %s)"
#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] advarsel i skin konfigurasjonsfil linje %d: widget funnet, men før \"subsection\" ikke funnet (%s)"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "16 bits eller minde bitmap ikke støttet (%s).\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "finner ikke filen (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "BMP lesefeil (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "TGA lesefeil (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG lesefeil (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "RLE packed TGA ikke støttet (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "ukjent filtype (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "24 bit til 32 bit konverteringsfeil (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "ukjent beskjed: %s\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "ikke nok minne\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "for mange skrifttyper deklarert\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "skrifttypefil ikke funnet\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "skrifttype image fil ikke funnet\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "ikke-ekstisterende skrifttype identifikasjon (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "ukjent parameter (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Skin ikke funnet (%s).\n"
#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "Skin konfigurasjonfil lesefeil (%s).\n"
#define MSGTR_SKIN_LABEL "Skins:"


// --- gtk menus
#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Om MPlayer"
#define MSGTR_MENU_Open "Åpne..."
#define MSGTR_MENU_PlayFile "Spill file..."
#define MSGTR_MENU_PlayVCD "Spill VCD..."
#define MSGTR_MENU_PlayDVD "Spill DVD..."
#define MSGTR_MENU_PlayURL "Spill URL..."
#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Last tekst..."
#define MSGTR_MENU_Playing "Spiller"
#define MSGTR_MENU_Play "Spill"
#define MSGTR_MENU_Pause "Pause"
#define MSGTR_MENU_Stop "Stopp"
#define MSGTR_MENU_NextStream "Neste stream"
#define MSGTR_MENU_PrevStream "Forrige stream"
#define MSGTR_MENU_Size "Størrelse"
#define MSGTR_MENU_NormalSize "Normal størrelse"
#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Dobbel størrelse"
#define MSGTR_MENU_FullScreen "Fullskjerm"
#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Spill Plate..."
#define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "Vis DVD meny"
#define MSGTR_MENU_Titles "Titler"
#define MSGTR_MENU_Title "Titel %2d"
#define MSGTR_MENU_None "(ingen)"
#define MSGTR_MENU_Chapters "Kapittel"
#define MSGTR_MENU_Chapter "Kapittel %2d"
#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Lyd språk"
#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Tekst språk"
#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Skin velger"
#define MSGTR_MENU_Preferences "Preferanser"
#define MSGTR_MENU_Exit "Avslutt..."

// --- messagebox
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "fatal feil..."
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "fail..."
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "advarsel..."

#endif