summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help/help_mp-mk.h
blob: 7913d6409008bd5c0cfe58f67d2b8bd609dca14d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
// translated to Macedonian by: MIsTeRIoZ "Zoran Dimovski"<zoki@email.com>
// Last sync with help_mp-en.h 1.113


// ========================= MPlayer Помош ===========================

#ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
static char help_text[]=
"Употреба: mplayer [опции] [url|патека/]ИмеНаДатотеката\n"
"\n"
"Основни Опции: (комплетна листа на man страницата)\n"
" -vo <drv[:dev]> избира излезен видео драјвер и уред ('-vo help' за листа)\n"
" -ao <drv[:dev]> избира излезен аудио драјвер и уред ('-ao help' за листа)\n"
#ifdef HAVE_VCD
" vcd://<trackno>  пушта VCD (Video CD) од уред наместо од датотека\n"
#endif
#ifdef CONFIG_DVDREAD
" dvd://<titleno>  пушта DVD наслови од уред наместо од датотека\n"
" -alang/-slang  избира јазик на DVD аудио/превод (од 2-char код на државата)\n"
#endif
" -ss <timepos>  бара до дадената (секунди или hh:mm:ss) позиција\n"
" -nosound     не го пушта звукот\n"
" -fs       плејбек на цел екран (или -vm, -zoom, подетално во man страната)\n"
" -x <x> -y <y>  подесување на резолуцијата на прикажувањето (се употребува со -vm или -zoom)\n"
" -sub <file>   одредува датотека со превод за употреба (видете исто -subfps, -subdelay)\n"
" -playlist <file> одредува датотека со плејлиста\n"
" -vid x -aid y  избира видео (x) и аудио (y) проток за пуштање\n"
" -fps x -srate y се менува видео (x fps) и аудио (y Hz) ратата\n"
" -pp <quality>  овозможува филтер за постпроцесирање (подетално во man страната)\n"
" -framedrop    овозможува отфрлање на фрејмови (за слаби машини)\n"
"\n"
"Основни копчиња: (комплетна листа во man страната, проверете го исто така и input.conf)\n"
" <- или ->    бара назад/напред за 10 секунди\n"
" up или down    бара назад/напред за 1 минута\n"
" pgup или pgdown  бара назад/напред за 10 минути\n"
" < или >      чекор назад/напред во плејлистата\n"
" p или SPACE    го паузира филмот (притиснете на било кое копче да продолжи)\n"
" q или ESC     го стопира пуштањето и излегува од програмата\n"
" + или -      приспосубување на аудио задоцнувањето со +/- 0.1 секунда\n"
" o        цикличен OSD мод: ниеден / барот за барање / барот за барање + тајмер\n"
" * или /      зголемување или намалување на PCM тонот\n"
" z или x      прилагодување на задоцнувањето на преводот со +/- 0.1 секунда\n"
" r или t      прилагодување на позицијата за преводот нагоре/надолу, исто така видете и -vf expand\n"
"\n"
" * * * ВИДЕТЕ ЈА MAN СТРАНАТА ЗА ДЕТАЛИ, ПОВЕЌЕ (НАПРЕДНИ) ОПЦИИ И КОПЧИЊА* * *\n"
"\n";
#endif

// ========================= MPlayer ПОРАКИ ===========================

// mplayer.c:

#define MSGTR_Exiting "\nИзлегу...\n"
#define MSGTR_ExitingHow "\nИзлегува... (%s)\n"
#define MSGTR_Exit_quit "Откажи"
#define MSGTR_Exit_eof "Крај на датотеката"
#define MSGTR_Exit_error "Фатална грешка"
#define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer е прекинат од сигналот %d во модулот: %s\n"
#define MSGTR_NoHomeDir "Не може да го пронајде HOME директориумот.\n"
#define MSGTR_GetpathProblem "get_path(\"конфигурирај\") проблем"
#define MSGTR_CreatingCfgFile "Создавање на конфигурациона датотека: %s\n"
#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Користи вградени стандардни codecs.conf\n"
#define MSGTR_CantLoadFont "Не може да се вчита фонтот: %s\n"
#define MSGTR_CantLoadSub "Не може да се вчитаат преводите: %s\n"
#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "отпадок: ФАТАЛНО: недостига избраниот проток!\n"
#define MSGTR_CantOpenDumpfile "Не може да се отвори датотеката за отпадоци.\n"
#define MSGTR_CoreDumped "Јадрото е отфрлено ;)\n"
#define MSGTR_FPSnotspecified "FPS(Frames Per Second) не се специфицирани во хедерот или се невалидни, користете ја -fps опцијата.\n"
#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Проба да го присили драјверот на аудио кодекот %s ...\n"
#define MSGTR_CantFindAudioCodec "Не може да го пронајде кодекот за аудио форматот 0x%X.\n"
#define MSGTR_RTFMCodecs "Прочитај DOCS/HTML/en/codecs.html!\n"
#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Пробува да го присили драјверот на видео кодекот %s ...\n"
#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Не може да го пронајде кодекот кој одговара избран со -vo и видео форматот 0x%X.\n"
#define MSGTR_VOincompCodec "Избраниот излезен видео уред не е соодветен со овој кодек.\n"
#define MSGTR_CannotInitVO "ФАТАЛНО: Не може да го иницијализира видео драјверот.\n"
#define MSGTR_CannotInitAO "Не може да го отвори/иницијализира аудио уредот -> нема звук.\n"
#define MSGTR_StartPlaying "Почнува плејбекот...\n"

#define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
"      *********************************************************\n"\
"      ******** Вашиот систем е премногу СЛАБ да го пушта ова! *********\n"\
"      *********************************************************\n\n"\
"Можни причини, проблеми, работа:\n"\
"- Нај заедничко: скршен/лажен _аудио_ драјвер\n"\
" - Обиди се со -ao sdl или користи ALSA 0.5 или OSS емулаторот на ALSA 0.9.\n"\
" - Експериментирајте со различни вредности за -autosync, 30 е добар почеток.\n"\
"- СЛАБ видео излез\n"\
" - Пробајте со друг -vo драјвер (-vo help за листа) или обидете се со -framedrop!\n"\
"- СЛАБ Процесор\n"\
" - Не се обидувајте да пуштате голем DVD/DivX филм на СЛАБ процесор! Обидете се со -hardframedrop.\n"\
"- Расипана датотека\n"\
" - Пробајте различни комбинации на -nobps -ni -forceidx -mc 0.\n"\
"- СЛАБ медиум (NFS/SMB монтирања, DVD, VCD итн.)\n"\
" - Пробајте со -cache 8192.\n"\
"- Дали користите -cache за пуштање на непреклопувачка AVI датотека?\n"\
" - Пробајте со -nocache.\n"\
"Прочитајте го DOCS/HTML/en/video.html за пораки за подобрување/забрзување.\n"\
"Ако ништо од ова не ви помага, прочитајте го DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n\n"

#define MSGTR_NoGui "MPlayer е компајлиран БЕЗ GUI подршка.\n"
#define MSGTR_GuiNeedsX "На MPlayer GUI е потребно X11.\n"
#define MSGTR_Playing "Пуштено %s\n"
#define MSGTR_NoSound "Аудио: нема звук\n"
#define MSGTR_FPSforced "FPS присилени да бидат %5.3f (ftime: %5.3f)\n"
#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Компајлирано со детекција на процесорот при извршувањето - ВНИМАНИЕ - ова не е оптимално!\nЗа да ги добиете најдобрите перформанси, рекомпалирајте го MPlayer со --disable-runtime-cpudetection\n"
#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Компајлирано за x86 Процесорите со наставките:"
#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Достапни излезни видео драјвери:\n"
#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Достапни излезни аудио драјвери:\n"
#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Достапни аудио кодеци:\n"
#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Достапни видео кодеци:\n"
#define MSGTR_AvailableAudioFm "\nДостапни (внатрешно-компајлирани) фамилија/дајвери на аудио кодекот:\n"
#define MSGTR_AvailableVideoFm "\nДостапни (внатрешно-компајлирани) фамилија/дајвери на видео кодекот:\n"
#define MSGTR_AvailableFsType "Достапни модови за менување на слојот за цел екран:\n"
#define MSGTR_UsingRTCTiming "Користење на Линукс хардверско RTC тајмирање (%ldHz).\n"
#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Видео: Не може да ги прочита својствата.\n"
#define MSGTR_NoStreamFound "Не е пронајден проток.\n"
#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Грешка при отварањето/иницијализирањето на избраниот излезен видео (-vo) уред.\n"
#define MSGTR_ForcedVideoCodec "Присилен видео кодек: %s\n"
#define MSGTR_ForcedAudioCodec "Присилен аудио кодек: %s\n"
#define MSGTR_Video_NoVideo "Видео: нема слика\n"
#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nФАТАЛНО: Не може да ги иницијализира видео филтерите (-vf) или видео излезот (-vo).\n"
#define MSGTR_Paused "\n ===== ПАУЗА =====\r" // не повеќе од 23 карактери (статус линија за аудио датотеките)
#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nНе може да ја вчита плејлистата %s.\n"
#define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
"- MPlayer падна од 'Нелегална Инструкција'.\n"\
" Можеби е баг во нашиот нов код за детекција на процесорот при извршувањето..\n"\
" Ве молиме прочитајте го DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n"
#define MSGTR_Exit_SIGILL \
"- MPlayer падна од 'Нелегална Инструкција'.\n"\
" Ова обично се случува кога работи на процесор кој е различен од оној за кој е\n"\
" компајлиран/оптимизиран.\n"\
" Потврдете го ова!\n"
#define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
"- MPlayer падна поради лоша употреба на CPU/FPU/RAM.\n"\
" Рекомпалирајте го MPlayer со --enable-debug и направете 'gdb' следењеВОпозадина и\n"\
" дисасемблирање. Подетално во DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.\n"
#define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
"- MPlayer падна. Ова не треба да се случува..\n"\
" Може да е баг во кодот на MPlayer или_ во вашите драјвери _или_ во вашата\n"\
" gcc верзија. Ако мислете дека тоа е грешка од MPlayer, ве молиме прочитајте\n"\
" DOCS/HTML/en/bugreports.html и следете ги инструкциите. Не можеме и нема\n"\
" да ви помогнеме доколку не ни ја обезбедите оваа информација кога пријавувате можен баг.\n"


// mencoder.c:

#define MSGTR_UsingPass3ControlFile "Користи pass3 контролна датотека: %s\n"
#define MSGTR_MissingFilename "\nНедостасува името на датотеката.\n\n"
#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Не може да ја/го отвори датотеката/уредот.\n"
#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Не може да го отвори демуксерот.\n"
#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nНема избрано аудио енкодер (-oac). Изберете еден (видете -oac help) или користете -nosound.\n"
#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nНема избрано видео енкодер (-ovc). Изберете еден (видете -ovc help).\n"
#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Не може да ја отвори излезната датотека '%s'.\n"
#define MSGTR_EncoderOpenFailed "Не успеа да се отвори енкодерот.\n"
#define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Присилување на излезното fourcc на %x [%.4s]\n"
#define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d дуплирање на фрејмо(ви)т!\n"
#define MSGTR_SkipFrame "\nПрескокнување на фрејмот!\n"
#define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Грешка при запишување на датотеката.\n"
#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Препорачана видео битрата за %s CD: %d\n"
#define MSGTR_VideoStreamResult "\nВидео проток: %8.3f kbit/s (%d B/s) големина: %"PRIu64" бајти %5.3f сек %d фрејма\n"
#define MSGTR_AudioStreamResult "\nАудио проток: %8.3f kbit/s (%d B/s) големина: %"PRIu64" бајти %5.3f сек\n"

// cfg-mencoder.h:

#define MSGTR_MEncoderMP3LameHelp "\n\n"\
" vbr=<0-4>   метод на променлива битрата\n"\
"        0: cbr\n"\
"        1: mt\n"\
"        2: rh(стандардно)\n"\
"        3: abr\n"\
"        4: mtrh\n"\
"\n"\
" abr      просечна битрата\n"\
"\n"\
" cbr      константна битрата\n"\
"        Исто така го принудува CBR модот на енкодирање на последователните претходно дефинирани ABR модови\n"\
"\n"\
" br=<0-1024>  одредете битрата во kBit (само за CBR и ABR)\n"\
"\n"\
" q=<0-9>    квалитет (0-најголем, 9-најмал) (само за VBR)\n"\
"\n"\
" aq=<0-9>   алгоритамски квалитет (0-најдобар/најспор, 9-најлош/најбрз)\n"\
"\n"\
" ratio=<1-100> коефициент на компресијата\n"\
"\n"\
" vol=<0-10>  подеси го влезното аудио искористување\n"\
"\n"\
" mode=<0-3>  (стандардно: auto)\n"\
"        0: стерео\n"\
"        1: joint-стерео\n"\
"        2: дво-канално\n"\
"        3: моно\n"\
"\n"\
" padding=<0-2>\n"\
"        0: не\n"\
"        1: сите\n"\
"        2: прилагоди\n"\
"\n"\
" fast     се префрла на побрзо енкодирање на последователните предходно дефинирани VBR модови,\n"\
"        незабележително послаб квалитет и поголема битрата.\n"\
"\n"\
" preset=<value> ги обезбедува најдобрите можни подесувања за квалитет.\n"\
"         средно(medium): VBR енкодирање, добар квалитет\n"\
"         (150-180 kbps опсег на битратата)\n"\
"         стандардно(standard): VBR енкодирање, висок квалитет\n"\
"         (170-210 kbps опсег на битратата)\n"\
"         екстремно(extreme): VBR енкодирање, многу висок квалитет\n"\
"         (200-240 kbps опсег на битратата)\n"\
"         лудо(insane): CBR енкодирање, највисок предходно дефиниран квалитет\n"\
"         (320 kbps битрата)\n"\
"         <8-320>: ABR енкодирање на просечно дадени kbps битрата.\n\n"

// open.c, stream.c:
#define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM Уредот '%s' не е пронајден.\n"
#define MSGTR_ErrTrackSelect "Грешка во избирањето на VCD датотеката."
#define MSGTR_ReadSTDIN "Читање од stdin...\n"
#define MSGTR_UnableOpenURL "Не може да се отвори URL: %s\n"
#define MSGTR_ConnToServer "Поврзан со серверот: %s\n"
#define MSGTR_FileNotFound "Датотеката не е пронајдена: '%s'\n"

#define MSGTR_SMBInitError "Не може да ја иницијализира libsmbclient библиотеката: %d\n"
#define MSGTR_SMBFileNotFound "Не може да отвори од локалната мрежа: '%s'\n"
#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer не е компајлиран со подршка за SMB читање\n"

#define MSGTR_CantOpenDVD "Не можеше да се отвори DVD уредот: %s (%s)\n"
#define MSGTR_DVDnumTitles "Има %d наслови на ова DVD.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Невалиден DVD број на насловот: %d\n"
#define MSGTR_DVDnumChapters "Има %d поглавја на овој DVD наслов.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Невалиден DVD број на поглавјето: %d\n"
#define MSGTR_DVDnumAngles "Има %d агли на овој DVD наслов.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Невалиден DVD број на аголот: %d\n"
#define MSGTR_DVDnoIFO "Не може да ја отвори IFO датотеката за DVD насловот %d.\n"
#define MSGTR_DVDnoVOBs "Не може да ги отвори насловите на VOB датотеките (VTS_%02d_1.VOB).\n"

// demuxer.c, demux_*.c:
#define MSGTR_AudioStreamRedefined "ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Предефиниран е хедерот на аудио протокот %d.\n"
#define MSGTR_VideoStreamRedefined "ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Предефиниран е хедерот на видео протокот %d.\n"
#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nПремногу аудио пакети во баферот: (%d во %d бајти).\n"
#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nПремногу видео пакети во баферот: (%d во %d бајти).\n"
#define MSGTR_MaybeNI "Можеби вие пуштате непреклопувачки стрим/датотека или кодекот не работи?\n" \
		   "За AVI датотеки, обиди се да го присилиш непреклопувачкиот мод со опцијата -ni.\n"
#define MSGTR_SwitchToNi "\nОткриена е лошо преклопена AVI датотека - се префрла на модот -ni...\n"
#define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "Пронајден е %s формат на датотеката.\n"
#define MSGTR_DetectedAudiofile "Пронајдена е аудио датотека.\n"
#define MSGTR_NotSystemStream "Не е формат на MPEG системски проток... (можеби е транспортен проток?)\n"
#define MSGTR_InvalidMPEGES "Невалиден MPEG-ES проток??? Контактирајте со авторот, можеби е баг :(\n"
#define MSGTR_FormatNotRecognized "============ Извинете, овој формат на датотеката не е пропознат/подржан =============\n"\
				 "=== Ако оваа датотека е AVI, ASF или MPEG проток, ве молиме контактирајте со авторот! ===\n"
#define MSGTR_MissingVideoStream "Не е пронајден видео проток.\n"
#define MSGTR_MissingAudioStream "Не е пронајден аудио проток -> нема звук.\n"
#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Недостига видео проток!? Контактирајте со авторот, можеби е баг :(\n"

#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "demux: Датотеката не го содржи избраниот аудио или видео проток.\n"

#define MSGTR_NI_Forced "Присилено"
#define MSGTR_NI_Detected "Пронајдено"
#define MSGTR_NI_Message "%s НЕПРЕКЛОПУВАЧКИ формат на AVI датотеката.\n"

#define MSGTR_UsingNINI "Се користи НЕПРЕКЛОПУВАЧКИ неисправен формат на AVI датотеката.\n"
#define MSGTR_CouldntDetFNo "Не може да го одреди бројот на фрејмови (за абсолутно барање)\n"
#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Не може да бара во редовите на AVI стримовите. (Потребен е индекс, обидете се со -idx префрлување.)\n"
#define MSGTR_CantSeekFile "Не може да бара во оваа датотека.\n"

#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: За подршка на компресирани хедери потребно е ZLIB!\n"
#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Откриено е променливо FOURCC!?\n"
#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: премногу траки"
#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Пронајден е аудио проток: %d\n"
#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Пронајден е видео проток: %d\n"
#define MSGTR_DetectedTV "Пронајден е ТВ! ;-)\n"
#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не може да се отвори ogg демуксерот.\n"
#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Барање на аудио проток (id:%d).\n"
#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не може да се отвори аудио протокот: %s\n"
#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не може да се отвори протокот за преводи: %s\n"
#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Не успеа да се отвори аудио демуксерот: %s\n"
#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Не успеа да се отвори демуксерот за преводи: %s\n"
#define MSGTR_TVInputNotSeekable "Влезот за ТВ не е за барање! (Барањето веројатно е за менување на канали ;)\n"
#define MSGTR_ClipInfo "Информации за клипот:\n"

#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: Пронајдена е NTSC содржина од 30fps, се менува фрејмратата.\n"
#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: Пронајдена е прогресивна NTSC содржина од 24fps, се менува фрејмратата \n"

// dec_video.c и dec_audio.c:
#define MSGTR_CantOpenCodec "Не може да се отвори кодекот.\n"
#define MSGTR_CantCloseCodec "Не може да се затвори кодекот.\n"

#define MSGTR_MissingDLLcodec "ГРЕШКА: Не може да се отвори потребниот DirectShow кодек %s.\n"
#define MSGTR_ACMiniterror "Не може да се вчита/иницијализира Win32/ACM AUDIO кодекот (недостасува DLL датотека?).\n"
#define MSGTR_MissingLAVCcodec "Не може да го пронајде кодекот '%s' во libavcodec...\n"

#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: ФАТАЛНО: EOF додека се бараше хедерот на секвенцата.\n"
#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "ФАТАЛНО: Не може да се прочита хедерот на секвенцата.\n"
#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "ФАТАЛНО: Не може да се прочита продолжетокот од хедерот на секвенцата.\n"
#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: лош хедер на секвенцата\n"
#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: лош продолжеток од хедерот на секвенцата\n"

#define MSGTR_ShMemAllocFail "Не може да се рапореди заедничката меморија\n"
#define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Не може да се распореди баферот на аудио излезот\n"

#define MSGTR_UnknownAudio "Непознат/недостасува аудио формат-> нема звук\n"

#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Се користи надворешен постпроцесорски филтер, max q = %d.\n"
#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Се користи постпроцесирањето на кодекот, max q = %d.\n"
#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Видео атрибутот '%s' не е подржан при избирање на vo и vd.\n"
#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Бараната фамилија на видео кодекот [%s] (vfm=%s) не е достапна.\nОвозможете ја при компајлирањето.\n"
#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Бараната фамилија на видео кодекот [%s] (afm=%s) не е достапна.\nОвозможете ја при компајлирањето.\n"
#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Се отвара видео декодерот: [%s] %s\n"
#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Се отвара аудио декодерот: [%s] %s\n"
#define MSGTR_UninitVideoStr "Неиницијализирано видео: %s\n"
#define MSGTR_UninitAudioStr "Неиницијализирано аудио: %s\n"
#define MSGTR_VDecoderInitFailed "Иницијализирањето на Видео Декодерот не успеа :(\n"
#define MSGTR_ADecoderInitFailed "Иницијализирањето на Аудио Декодерот не успеа :(\n"
#define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Преиницијализирањето на Аудио Декодерот не успеа :(\n"
#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Распоредување на %d бајти за влезниот бафер\n"
#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Распоредување %d + %d = %d бајти за излезниот бафер\n"

// LIRC:
#define MSGTR_SettingUpLIRC "Се подесува LIRC подршката...\n"
#define MSGTR_LIRCopenfailed "Не успеа да се отвори LIRC подршката.\n"
#define MSGTR_LIRCcfgerr "Не успеа да се прочита LIRC конфигурационата датотека %s.\n"

// vf.c
#define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "Не може да се пронајде видео филтерот '%s'\n"
#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Не може да се отвори видео филтерот '%s'\n"
#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Се отвара видео филтерот: "
#define MSGTR_CannotFindColorspace "Не може да се пронајде заеднички простор за боја, дури ни со внесување на 'нијанса' :(\n"

// vd.c
#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Кодекот не ги подеси sh->disp_w и sh->disp_h, се обидува да заобиколи.\n"
#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: се бара vo конфигурирање - %d x %d (преферирано csp: %s)\n"
#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Не може да се пронајде соодветен простор за боја - се обидува повторно со -vf scale...\n"
#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Аспектот на Филмот е %.2f:1 - се преместува на точниот аспект на филмот.\n"
#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Аспектот на филмот не е дефиниран - не е применето преместување.\n"

// ====================== GUI пораки/копчиња ========================

#ifdef HAVE_NEW_GUI

// --- лабели ---
#define MSGTR_About "За"
#define MSGTR_FileSelect "Изберете датотека ..."
#define MSGTR_SubtitleSelect "Изберете превод ..."
#define MSGTR_OtherSelect "Изберете ..."
#define MSGTR_AudioFileSelect "Изберете надворешен аудио канал ..."
#define MSGTR_FontSelect "Изберете фонт ..."
#define MSGTR_PlayList "Плејлиста"
#define MSGTR_Equalizer "Еквилајзер"
#define MSGTR_SkinBrowser "Разгледувач на Скинови"
#define MSGTR_Network "Мрежен проток ..."
#define MSGTR_Preferences "Подесувања"
#define MSGTR_NoMediaOpened "Не е отворен медиум."
#define MSGTR_VCDTrack "VCD трака %d"
#define MSGTR_NoChapter "Нема поглавје"
#define MSGTR_Chapter "Поглавје %d"
#define MSGTR_NoFileLoaded "Не е вчитана датотека."

// --- копчиња ---
#define MSGTR_Ok "Во Ред"
#define MSGTR_Cancel "Откажи"
#define MSGTR_Add "Додади"
#define MSGTR_Remove "Отстрани"
#define MSGTR_Clear "Исчисти"
#define MSGTR_Config "Конфигурирај"
#define MSGTR_ConfigDriver "Конфигурирај Драјвер"
#define MSGTR_Browse "Разгледај"

// --- пораки со грешки ---
#define MSGTR_NEMDB "Се извинуваме, немате доволно меморија за графичкиот бафер."
#define MSGTR_NEMFMR "Се извинуваме, немате доволно меморија за обојување на менито."
#define MSGTR_IDFGCVD "Се извинуваме, не е пронајден компитабилен драјвер на излезното видео за графички интерфејс."
#define MSGTR_NEEDLAVC "Се извинуваме, не можете да пуштате датотеки кои што не се MPEG со вашиот DXR3/H+ уред без реенкодирање.\nВе молиме овозможете lavc во DXR3/H+ кутијата за конфигурирање."

// --- пораки со грешка при вчитување на скинови
#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[скин] грешка во конфигурационата датотека за скинови, линија %d: %s"
#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[скин] предупредување во конфигурационата датотека за скинови, линија %d: пронајден е widget но не е пронајден пред \"секцијата\" ( %s )"
#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[скин] предупредување во конфигурационата датотека за скинови, линија %d: пронајден е widget но не е пронајден пред \"под секцијата\" (%s)"
#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[скин] предупредување во конфигурационата датотека за скинови, линија %d: оваа под секција не е подржана од овој widget (%s)"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Не е подржана 16 битна или помала длабочина на битмапата ( %s ).\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "датотеката не е пронајдена ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "BMP грешка во читањето ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "TGA грешка во читањето ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "PNG грешка во читањето ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "RLE пакуван TGA не е подржан ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "непознат тип на датотека ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "грешка при конвертирање од 24 бита во 32 бита ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "непозната порака: %s\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "нема доволно меморија\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "премногу означени фонтови\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "фонт датотеката не е пронајдена\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "датотеката со фонт сликата не е пронајдена\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "непостоечки фонт идентификувач ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "непознат параметар ( %s )\n"
#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Не е пронајден скин ( %s ).\n"
#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "Грешка во читање на конфигурационата датотека за скинови ( %s ).\n"
#define MSGTR_SKIN_LABEL "Скинови:"

// --- gtk менија
#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "За MPlayer"
#define MSGTR_MENU_Open "Отвори ..."
#define MSGTR_MENU_PlayFile "Пушти датотека ..."
#define MSGTR_MENU_PlayVCD "Пушти VCD ..."
#define MSGTR_MENU_PlayDVD "Пушти DVD ..."
#define MSGTR_MENU_PlayURL "Пушти URL ..."
#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Вчитај превод ..."
#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Исклучи го преводот ..."
#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Вчитај надворешена аудио датотека ..."
#define MSGTR_MENU_Playing "Пуштено"
#define MSGTR_MENU_Play "Плеј"
#define MSGTR_MENU_Pause "Пауза"
#define MSGTR_MENU_Stop "Стоп"
#define MSGTR_MENU_NextStream "Нареден стрим"
#define MSGTR_MENU_PrevStream "Претходен стрим"
#define MSGTR_MENU_Size "Големина"
#define MSGTR_MENU_NormalSize "Нормална големина"
#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Двојна големина"
#define MSGTR_MENU_FullScreen "На Цел Екран"
#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Отвори диск ..."
#define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "Прикажи го DVD менито"
#define MSGTR_MENU_Titles "Наслови"
#define MSGTR_MENU_Title "Наслов %2d"
#define MSGTR_MENU_None "(ниеден)"
#define MSGTR_MENU_Chapters "Поглавја"
#define MSGTR_MENU_Chapter "Поглавје %2d"
#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Аудио јазици"
#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Јазици на преводите"
#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Разгледувач на скинови"
#define MSGTR_MENU_Exit "Излези ..."
#define MSGTR_MENU_Mute "Мутирај"
#define MSGTR_MENU_Original "Оригинал"
#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Пропорционалност"
#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Аудио трака"
#define MSGTR_MENU_Track "Трака %d"
#define MSGTR_MENU_VideoTrack "Видео трака"

// --- еквилајзер
#define MSGTR_EQU_Audio "Аудио"
#define MSGTR_EQU_Video "Видео"
#define MSGTR_EQU_Contrast "Контраст: "
#define MSGTR_EQU_Brightness "Светлина: "
#define MSGTR_EQU_Hue "Нијанси: "
#define MSGTR_EQU_Saturation "Заситување: "
#define MSGTR_EQU_Front_Left "Преден Лев"
#define MSGTR_EQU_Front_Right "Преден Десен"
#define MSGTR_EQU_Back_Left "Заден Лев"
#define MSGTR_EQU_Back_Right "Заден Денес"
#define MSGTR_EQU_Center "Центар"
#define MSGTR_EQU_Bass "Бас"
#define MSGTR_EQU_All "Сите"
#define MSGTR_EQU_Channel1 "Канал 1:"
#define MSGTR_EQU_Channel2 "Канал 2:"
#define MSGTR_EQU_Channel3 "Канал 3:"
#define MSGTR_EQU_Channel4 "Канал 4:"
#define MSGTR_EQU_Channel5 "Канал 5:"
#define MSGTR_EQU_Channel6 "Канал 6:"

// --- ПлејЛиста
#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Патека"
#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Избрани датотеки"
#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Датотеки"
#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Дрво на директориумите"

// --- својства
#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Преводи и OSD"
#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Кодеци и демуксер"
#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Разно"

#define MSGTR_PREFERENCES_None "Ниеден"
#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Достапни драјвери:"
#define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Не го пуштај звукот"
#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Нормализирај го звукот"
#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Овозможи еквилајзер"
#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Овозможи екстра стерео"
#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Коефициент:"
#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Аудио задоцнување"
#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Овозможи дупло бафирање"
#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Овозможи директно бафирање"
#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Овозможи изоставување на фрејмови"
#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Овозможи ТЕШКО изоставување на фрејмови (опасно)"
#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Преврти ја сликата наопаку"
#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan: "
#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "Тајмер и индикатори"
#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Само прогрес баровите"
#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "Тајмер, процентажа и тотално време"
#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Превод:"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Задоцнување: "
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS (Фрејмови Во Секунда):"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Позиција: "
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Оневозможи го автоматското вчитување на преводот"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Повеќе-коден превод"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Конвертирај ги дадените преводи во форматот за преводи на MPlayer"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Конвертирај ги дадените преводи во форматот базиран на време SubViewer (SRT)"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Преместувај го преклопувањето на преводот"
#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Фонт:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "Фонт фактор:"
#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Овозможи ПостПроцесирање"
#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Авто квалитет: "
#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Користи не-преклопувачки AVI расчленувач"
#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Повторно ја направи индекс табелата, ако е потребно"
#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Фамилија на видео кодекот:"
#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Фамилија на аудио кодекот:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "Ниво на OSD"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Превод"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Фонт"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "ПостПроцесирање"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "Кодек и демуксер"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Кеш"
#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Ве молиме запомтете дека треба да го рестартирате плејбекот за да можат некои опции да проработат!"
#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Видео енкодер:"
#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Користи LAVC (ffmpeg)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Повеќе-коден"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Западно-европски јазици (ISO-8859-1)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Западно-европски јазици со Евро (ISO-8859-15)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Словенечки/Централно европски јазици (ISO-8859-2)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Есперанто, Galician, Maltese, Турски (ISO-8859-3)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Стара Балтичка кодна страна (ISO-8859-4)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Кириличен (ISO-8859-5)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Арапски (ISO-8859-6)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Модерен Грчки (ISO-8859-7)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Турски (ISO-8859-9)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Балтички (ISO-8859-13)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Celtic (ISO-8859-14)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Еврејска кодна страна (ISO-8859-8)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Руски (KOI8-R)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Украински, Белоруски (KOI8-U/RU)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Поедноставена Кинеска кодна страна (CP936)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Традиционална Кинеска кодна страна (BIG5)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Јапонска кодна страна (SHIFT-JIS)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Корејска кодна страна (CP949)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Кириличен Windows (CP1251)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Словенечки/Централно европски Windows (CP1250)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Без авто-големина"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Пропорционално со ширината на филмот"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Пропорционално со висината на филмот"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Пропорционално со дијагоналата на филмот"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Енкодирање:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Замаглување:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Надворешна линија:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Големина на текстот:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Големина на OSD:"
#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Кеш вклучи/исклучи"
#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Големина на кешот: "
#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Почни со цел екран"
#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Зачувај ја позицијата на прозорецот"
#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Стопирај ја заштитата на екранот"
#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Овозможи го плејбарот"
#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Авто-синхронизација вклучи/исклучи"
#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Авто-синхронизација: "
#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM уред:"
#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD уред:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "FPS на филмот:"
#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Прикажи го видео прозорецот кога не е активен"

#define MSGTR_ABOUT_UHU "GUI развивањето спонзорирано од UHU Linux\n"

// --- messagebox
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Фатална Грешка!"
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Грешка!"
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Предупредување!"

#endif