summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help/help_mp-bg.h
blob: 5cadb0b45e8b4304acd5e0e5f485d988891dfae7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
// Sync'ed with help_mp-en.h 1.167
//
// Преведено от А. Димитров, plazmus@gmail.com
// Всички предложения са добре дошли.

// ========================= MPlayer help ===========================

#ifdef HELP_MP_DEFINE_STATIC
static char help_text[]=
"Употреба:  mplayer [опции] [url|път/]име_на_файл\n"
"\n"
"Основни опции:  (пълният списък е в ръководството - 'man mplayer')\n"
" -vo <дрв[:устр]> избор на видео драйвер & устройство ('-vo help' дава списък)\n"
" -ao <дрв[:устр]> избор на звуков драйвер & устройство ('-ao help' дава списък)\n"
#ifdef HAVE_VCD
" vcd://<пътечка>  пуска (S)VCD (Super Video CD) пътечка (без монтиране!)\n"
#endif
#ifdef CONFIG_DVDREAD
" dvd://<номер>   пуска DVD заглавие от устройство, вместо от файл\n"
" -alang/-slang   избор на език за DVD аудиo/субтитри (чрез 2-буквен код)\n"
#endif
" -ss <позиция>   превъртане до дадена (в секунди или чч:мм:сс) позиция\n"
" -nosound     изключване на звука\n"
" -fs        пълноекранно възпроизвеждане (или -vm, -zoom, вж. manpage)\n"
" -x <x> -y <y>   избор на резолюция (използва се с -vm или -zoom)\n"
" -sub <файл>    задава файла със субтитри (вижте също -subfps и -subdelay)\n"
" -playlist <файл> отваря playlist файл\n"
" -vid x -aid y   избор на видео (x) и аудио (y) поток за възпроизвеждане\n"
" -fps x -srate y  смяна на видео (x кадри в секунда) и аудио (y Hz) честотата\n"
" -pp <качество>  включва филтър за допълнителна обработка на образа\n"
"          вижте ръководството и документацията за подробности\n"
" -framedrop    разрешава прескачането на кадри (при бавни машини)\n"
"\n"
"Основни клавиши:  (пълен списък има в ръководството, проверете също input.conf)\n"
" <- или ->    превърта назад/напред с 10 секунди\n"
" up или down    превърта назад/напред с 1 минута\n"
" pgup или pgdown  превърта назад/напред с 10 минути\n"
" < или >      стъпка назад/напред в playlist списъка\n"
" p или SPACE    пауза (натиснете произволен клавиш за продължение)\n"
" q или ESC     спиране на възпроизвеждането и изход от програмата\n"
" + или -      промяна закъснението на звука с +/- 0.1 секунда\n"
" o         превключва OSD режима: без/лента за превъртане/лента и таймер\n"
" * или /      увеличава или намалява силата на звука (PCM)\n"
" z или x      променя закъснението на субтитрите с +/- 0.1 секунда\n"
" r или t      премества субтитрите нагоре/надолу, вижте и -vf expand\n"
"\n"
" * * * ЗА ПОДРОБНОСТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ И КЛАВИШИ, ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО! * * *\n"
"\n";
#endif

#define MSGTR_SamplesWanted "Мостри от този формат са нужни за подобряване на поддръжката. Свържете се с нас!\n"

// ========================= MPlayer messages ===========================

// mplayer.c:

#define MSGTR_Exiting "\nИзлизане от програмата...\n"
#define MSGTR_ExitingHow "\nИзлизане от програмата... (%s)\n"
#define MSGTR_Exit_quit "Изход"
#define MSGTR_Exit_eof "Край на файла"
#define MSGTR_Exit_error "Фатална грешка"
#define MSGTR_IntBySignal "\nMPlayer е прекъснат от сигнал %d в модул: %s\n"
#define MSGTR_NoHomeDir "HOME директорията не може да бъде открита.\n"
#define MSGTR_GetpathProblem "Проблем с функция get_path(\"config\") \n"
#define MSGTR_CreatingCfgFile "Създава се конфигурационен файл: %s\n"
#define MSGTR_BuiltinCodecsConf "Използва се вградения codecs.conf.\n"
#define MSGTR_CantLoadFont "Не може да се зареди шрифт: %s\n"
#define MSGTR_CantLoadSub "Не могат да бъдат заредени субтитри: %s\n"
#define MSGTR_DumpSelectedStreamMissing "dump: ФАТАЛНО: Избраният поток липсва!\n"
#define MSGTR_CantOpenDumpfile "Не може да се отвори файл за извличане.\n"
#define MSGTR_CoreDumped "Данните извлечени ;)\n"
#define MSGTR_FPSnotspecified "Броя кадри в секунда не е указан или е невалиден, ползвайте опцията -fps .\n"
#define MSGTR_TryForceAudioFmtStr "Опит за ползване на фамилия аудио кодеци %s...\n"
#define MSGTR_CantFindAudioCodec "Не може да бъде намерен кодек за този аудио формат 0x%X.\n"
#define MSGTR_RTFMCodecs "Прочетете DOCS/HTML/en/codecs.html!\n"
#define MSGTR_TryForceVideoFmtStr "Опит за ползване на фамилия видео кодеци %s...\n"
#define MSGTR_CantFindVideoCodec "Няма подходящ кодек за указаните -vo и видео формат 0x%X.\n"
#define MSGTR_CannotInitVO "ФАТАЛНО: Видео драйвера не може да бъде инициализиран.\n"
#define MSGTR_CannotInitAO "Аудио устройството не може да бъде отворено/инициализирано -> няма звук.\n"
#define MSGTR_StartPlaying "Започва възпроизвеждането...\n"

#define MSGTR_SystemTooSlow "\n\n"\
"      ************************************************\n"\
"      **** Вашата система е твърде БАВНА за това! ****\n"\
"      ************************************************\n\n"\
"Възможни причини, проблеми, решения:\n"\
"- Най-вероятно: неработещ/бъгав _аудио_ драйвер\n"\
" - Опитайте -ao sdl или ползвайте OSS емулацията на ALSA.\n"\
" - Експериментирайте с различни стойности на -autosync, 30 е добро начало.\n"\
"- Бавно видео извеждане\n"\
" - Опитайте друг -vo драйвер (-vo help за списък) или пробвайте -framedrop!\n"\
"- Бавен процесор\n"\
" - Не пускайте голям DVD/DivX филм на бавен процесор! Пробвайте -hardframedrop.\n"\
"- Повреден файл\n"\
" - Опитайте различни комбинации от -nobps -ni -forceidx -mc 0.\n"\
"- Бавен източник (NFS/SMB, DVD, VCD и т.н.)\n"\
" - Опитайте -cache 8192.\n"\
"- Използвате -cache за non-interleaved AVI файл?\n"\
" - Опитайте -nocache.\n"\
"Прочетете DOCS/HTML/en/video.html за съвети относно настройките.\n"\
"Ако нищо не помага, прочетете DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n\n"

#define MSGTR_NoGui "MPlayer е компилиран без графичен интерфейс.\n"
#define MSGTR_GuiNeedsX "Графичния интерфейс на MPlayer изисква X11.\n"
#define MSGTR_Playing "Възпроизвеждане на %s.\n"
#define MSGTR_NoSound "Аудио: няма звук\n"
#define MSGTR_FPSforced "Наложени са %5.3f кадъра в секунда (ftime: %5.3f).\n"
#define MSGTR_CompiledWithRuntimeDetection "Компилиран с динамично установяване на процесора - ВНИМАНИЕ - това не е оптимално!\nЗа най-добра производителност, рекомпилирайте MPlayer с --disable-runtime-cpudetection.\n"
#define MSGTR_CompiledWithCPUExtensions "Компилиран за x86 процесори с разширения:"
#define MSGTR_AvailableVideoOutputDrivers "Достъпни видео драйвери:\n"
#define MSGTR_AvailableAudioOutputDrivers "Достъпни аудио драйвери:\n"
#define MSGTR_AvailableAudioCodecs "Достъпни аудио кодеци:\n"
#define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Достъпни видео кодеци:\n"
#define MSGTR_AvailableAudioFm "Достъпни (вградени) фамилии аудио кодеци/драйвери:\n"
#define MSGTR_AvailableVideoFm "Достъпни (вградени) фамилии видео кодеци/драйвери:\n"
#define MSGTR_AvailableFsType "Достъпни пълноекранни режими:\n"
#define MSGTR_UsingRTCTiming "Използва се хардуерния RTC таймер (%ldHz).\n"
#define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Видео: Параметрите не могат да бъдат прочетени.\n"
#define MSGTR_NoStreamFound "Не е открит поток.\n"
#define MSGTR_ErrorInitializingVODevice "Грешка при отваряне/инициализиране на избраното видео устройство (-vo).\n"
#define MSGTR_ForcedVideoCodec "Наложен видео кодек: %s\n"
#define MSGTR_ForcedAudioCodec "Наложен аудио кодек: %s\n"
#define MSGTR_Video_NoVideo "Видео: няма видео\n"
#define MSGTR_NotInitializeVOPorVO "\nФАТАЛНО: Видео филтъра (-vf) или изхода (-vo) не могат да бъдат инициализирани.\n"
#define MSGTR_Paused "\n ===== ПАУЗА =====\r" // no more than 23 characters (status line for audio files)
#define MSGTR_PlaylistLoadUnable "\nPlaylist-ът не може да бъде зареден %s.\n"
#define MSGTR_Exit_SIGILL_RTCpuSel \
"- MPlayer катастрофира заради 'Невалидна инструкция'.\n"\
" Може да е бъг в кода за динамично установяване на процесора...\n"\
" Моля прочетете DOCS/HTML/en/bugreports.html.\n"
#define MSGTR_Exit_SIGILL \
"- MPlayer катастрофира заради 'Невалидна инструкция'.\n"\
" Това обикновено се случва когато бъде пуснат на процесор, различен от този\n"\
" за който е компилиран/оптимизиран.\n"\
" Проверете това!\n"
#define MSGTR_Exit_SIGSEGV_SIGFPE \
"- MPlayer катастрофира заради лоша употреба на процесора/копроцесора/паметта.\n"\
" рекомпилирайте MPlayer с --enable-debug и направете backtrace и\n"\
" дизасемблиране с 'gdb'.\nЗа подробности - DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.\n"
#define MSGTR_Exit_SIGCRASH \
"- MPlayer катастрофира. Tова не трябва да се случва.\n"\
" Може да е бъг в кода на MPlayer _или_ във драйверите ви _или_ във\n"\
" версията на gcc. Ако смятате, че е по вина на MPlayer, прочетете\n"\
" DOCS/HTML/en/bugreports.html и следвайте инструкциите там. Ние не можем\n"\
" и няма да помогнем, ако не осигурите тази информация, когато съобщавате за бъг.\n"
#define MSGTR_LoadingConfig "Зарежда се конфигурационен файл '%s'\n"
#define MSGTR_AddedSubtitleFile "SUB: добавен е файл със субтитри (%d): %s\n"
#define MSGTR_ErrorOpeningOutputFile "Грешка при отваряне на файла [%s] за запис!\n"
#define MSGTR_CommandLine "Команден ред:"
#define MSGTR_RTCDeviceNotOpenable "Грешка при отваряне на %s: %s (необходими са права за четене).\n"
#define MSGTR_LinuxRTCInitErrorIrqpSet "Linux RTC грешка при инициализация в ioctl (rtc_irqp_set кд%lu): %s\n"
#define MSGTR_IncreaseRTCMaxUserFreq "Добавете \"echo %lu > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq\" към системните стартови скриптове.\n"
#define MSGTR_LinuxRTCInitErrorPieOn "Linux RTC init грешка в ioctl (rtc_pie_on): %s\n"
#define MSGTR_UsingTimingType "използва се %s таймер.\n"
#define MSGTR_MenuInitialized "Менюто е инициализирано: %s\n"
#define MSGTR_MenuInitFailed "Менюто не може да бъде инициализирано.\n"
#define MSGTR_Getch2InitializedTwice "Внимание: Функцията getch2_init е извикана двукратно!\n"
#define MSGTR_CantOpenLibmenuFilterWithThisRootMenu "Видео филтъра libmenu не може да бъде отворен без root меню %s.\n"
#define MSGTR_AudioFilterChainPreinitError "Грешка при предварителна инициализация на аудио филтрите!\n"
#define MSGTR_LinuxRTCReadError "Linux RTC грешка при четене: %s\n"
#define MSGTR_SoftsleepUnderflow "Внимание! Softsleep underflow!\n"
#define MSGTR_DvdnavNullEvent "DVDNAV Събитие NULL?!\n"
#define MSGTR_DvdnavHighlightEventBroken "DVDNAV Събитие: Highlight event broken\n"
#define MSGTR_DvdnavEvent "DVDNAV Събитие: %s\n"
#define MSGTR_DvdnavHighlightHide "DVDNAV Събитие: Highlight Hide\n"
#define MSGTR_DvdnavStillFrame "###################################### DVDNAV Събитие: Неподвижен кадър: %d сек\n"
#define MSGTR_DvdnavNavStop "DVDNAV Събитие: Nav Стоп\n"
#define MSGTR_DvdnavNavNOP "DVDNAV Събитие: Nav NOP\n"
#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChangeVerbose "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на SPU Поток: физ: %d/%d/%d лог: %d\n"
#define MSGTR_DvdnavNavSpuStreamChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на SPU Поток: физ: %d лог: %d\n"
#define MSGTR_DvdnavNavAudioStreamChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на Аудио Поток: физ: %d лог: %d\n"
#define MSGTR_DvdnavNavVTSChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на VTS\n"
#define MSGTR_DvdnavNavCellChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на Клетка\n"
#define MSGTR_DvdnavNavSpuClutChange "DVDNAV Събитие: Nav Смяна на SPU CLUT\n"
#define MSGTR_DvdnavNavSeekDone "DVDNAV Събитие: Nav Превъртането Приключено\n"
#define MSGTR_MenuCall "Menu call\n"

#define MSGTR_EdlOutOfMem "Не може да се задели достатъчно памет за EDL данните.\n"
#define MSGTR_EdlRecordsNo "Прочетени са %d EDL действия.\n"
#define MSGTR_EdlQueueEmpty "Няма EDL действия, които да бъдат извършени.\n"
#define MSGTR_EdlCantOpenForWrite "EDL файла [%s] не може да бъде отворен за запис.\n"
#define MSGTR_EdlCantOpenForRead "EDL файла [%s] не може да бъде отворен за четене.\n"
#define MSGTR_EdlNOsh_video "EDL не може да се ползва без видео, изключва се.\n"
#define MSGTR_EdlNOValidLine "Невалиден ред в EDL: %s\n"
#define MSGTR_EdlBadlyFormattedLine "Зле форматиран EDL ред [%d] Отхвърля се.\n"
#define MSGTR_EdlBadLineOverlap "Последната позиция за спиране беше [%f]; следващата за пускане е "\
"[%f]. Елементите в списъка трябва да са в хронологичен ред, не могат да се препокриват.\n"
#define MSGTR_EdlBadLineBadStop "Времето за спиране трябва да е след времето за пускане.\n"

// mencoder.c:

#define MSGTR_UsingPass3ControlFile "Използва се файл за контрол на pass3: %s\n"
#define MSGTR_MissingFilename "\nЛипсва име на файл.\n\n"
#define MSGTR_CannotOpenFile_Device "Файла/устройството не може да бъде отворен.\n"
#define MSGTR_CannotOpenDemuxer "Не може да бъде отворен разпределител.\n"
#define MSGTR_NoAudioEncoderSelected "\nНе е избран аудио енкодер (-oac). Изберете или енкодер (вижте -oac help) или опцията -nosound.\n"
#define MSGTR_NoVideoEncoderSelected "\nНе е избран видео енкодер (-ovc). Изберете си (вижте -ovc help).\n"
#define MSGTR_CannotOpenOutputFile "Изходния файл '%s'не може да бъде отворен.\n"
#define MSGTR_EncoderOpenFailed "Енкодерът не може да бъде отворен.\n"
#define MSGTR_ForcingOutputFourcc "Налагане на изходния fourcc код да бъде %x [%.4s]\n"
#define MSGTR_DuplicateFrames "\n%d дублиращи се кадъра!\n"
#define MSGTR_SkipFrame "\nПрескочен кадър!\n"
#define MSGTR_ResolutionDoesntMatch "\nНовият видео файл има различна резолюция или цветови формат от предишния.\n" 
#define MSGTR_FrameCopyFileMismatch "\nВсички видео файлове трябва да имат идентични резолюции, кадрови честоти и кодеци за -ovc copy.\n"
#define MSGTR_AudioCopyFileMismatch "\nВсички файлове трябва да имат идентични аудио кодеци и формати за -oac copy.\n"
#define MSGTR_NoSpeedWithFrameCopy "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: -speed не работи гарантирано правилно с -oac copy!\n"\
"Кодирането ви може да се окаже повредено!\n"
#define MSGTR_ErrorWritingFile "%s: Грешка при запис на файла.\n"
#define MSGTR_RecommendedVideoBitrate "Препоръчителен битрейт за %s CD: %d\n"
#define MSGTR_VideoStreamResult "\nВидео поток: %8.3f Кбита/с (%d B/s) размер: %"PRIu64" байта %5.3f сек. %d кадъра\n"
#define MSGTR_AudioStreamResult "\nАудио поток: %8.3f Кбита/с (%d B/s) размер: %"PRIu64" байта %5.3f сек.\n"
#define MSGTR_OpenedStream "успех: формат: %d данни: 0x%X - 0x%x\n"
#define MSGTR_VCodecFramecopy "videocodec: framecopy (%dx%d %dbpp fourcc=%x)\n"
#define MSGTR_ACodecFramecopy "audiocodec: framecopy (format=%x chans=%d rate=%d bits=%d B/s=%d sample-%d)\n"
#define MSGTR_CBRPCMAudioSelected "Избрано е CBR (постоянен битрейт) PCM аудио\n"
#define MSGTR_MP3AudioSelected "Избрано е MP3 аудио\n"
#define MSGTR_CannotAllocateBytes "Не може да се заделят %d байта\n"
#define MSGTR_SettingAudioDelay "АУДИО ЗАКЪСНЕНИЕТО е настроено на %5.3f\n"
#define MSGTR_SettingAudioInputGain "Аудио усилването е нагласено на %f\n"
#define MSGTR_LamePresetEquals "\nпрофил=%s\n\n"
#define MSGTR_LimitingAudioPreload "Предварителното аудио зареждане е ограничено на 0.4с\n"
#define MSGTR_IncreasingAudioDensity "Гъстотата на звука е увеличена на 4\n"
#define MSGTR_ZeroingAudioPreloadAndMaxPtsCorrection "Налагане на нулево предварително аудио зареждане, max pts correction to 0\n"
#define MSGTR_CBRAudioByterate "\n\nCBR аудио: %d байта/сек, %d байта за блок\n"
#define MSGTR_LameVersion "LAME версия %s (%s)\n\n"
#define MSGTR_InvalidBitrateForLamePreset "Грешка: Указаният битрейт е извън допустимите граници за този профил\n"\
"\n"\
"Когато използвате този режим трябва да въведете стойност между \"8\" и \"320\"\n"\
"\n"\
"Допълнителна информация може да получите с: \"-lameopts preset=help\"\n"
#define MSGTR_InvalidLamePresetOptions "Грешка: Не сте въвели валиден профил и/или опции с preset\n"\
"\n"\
"Достъпните профили са:\n"\
"\n"\
"  <fast>    standard\n"\
"  <fast>    extreme\n"\
"         insane\n"\
"  <cbr> (ABR Режим) - Не е нужно изрично да указвате ABR режима.\n"\
"           За да го ползвате, просто укажете битрейт. Например:\n"\
"           \"preset=185\" активира този\n"\
"           профил и ползва средно 185 килобита в секунда.\n"\
"\n"\
"  Няколко примера:\n"\
"\n"\
"  \"-lameopts fast:preset=standard \"\n"\
" или \"-lameopts cbr:preset=192    \"\n"\
" или \"-lameopts   preset=172    \"\n"\
" или \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
"\n"\
"Допълнителна информация можете да получите с: \"-lameopts preset=help\"\n"
#define MSGTR_LamePresetsLongInfo "\n"\
"Профилите са създадени за да осигуряват най-доброто възможно качество.\n"\
"\n"\
"В по-голямата си част те са били предмет на сериозни тестове\n"\
"за да се осигури и потвърди това качество.\n"\
"\n"\
"Непрекъснато се обновяват, съгласно най-новите разработки\n"\
"и полученият резултат би трябвало да ви осигури най-доброто\n"\
"качество постижимо с LAME.\n"\
"\n"\
"За да активирате тези профили:\n"\
"\n"\
"  За VBR режими (най-високо качество):\n"\
"\n"\
"   \"preset=standard\" Tози профил е подходящ за повеето хора и повечето\n"\
"               видове музика и притежава доста високо качество.\n"\
"\n"\
"   \"preset=extreme\" Ако имате изключително добър слух и оборудване от\n"\
"               високо ниво, този профил ще осигури\n"\
"               малко по-добро качество от \"standard\"\n"\
"               режима.\n"\
"\n"\
"  За CBR 320Кбита/с (профил с най-високото възможно качество):\n"\
"\n"\
"   \"preset=insane\" Настройките в този профил са прекалени за повечето\n"\
"               хора и ситуации, но ако се налага\n"\
"               да постигнете абсолютно максимално качество\n"\
"               без значение от размера на файла, това е начина.\n"\
"\n"\
"  За ABR режим (високо качество при зададем битрейт, но не колкото при VBR):\n"\
"\n"\
"   \"preset=<кбита/с>\" Този профил обикновено дава добро качество за\n"\
"               зададения битрейт. В зависимост от указания\n"\
"               битрейт, профилът ще определи оптималните за\n"\
"               случая настройки.\n"\
"               Въпреки че този метод върши работа, той не е\n"\
"               толкова гъвкав, колкото VBR, и обикновено не\n"\
"               достига качеството на VBR при високи битрейтове.\n"\
"\n"\
"Следните опции са достъпни за съответните профили:\n"\
"\n"\
"  <fast>    standard\n"\
"  <fast>    extreme\n"\
"         insane\n"\
"  <cbr> (ABR Режим) - Не е нужно изрично да указвате ABR режима.\n"\
"           За да го ползвате, просто укажете битрейт. Например:\n"\
"           \"preset=185\" активира този\n"\
"           профил и ползва средно 185 килобита в секунда.\n"\
"\n"\
"  \"fast\" - Разрешава новия, бърз VBR за определен профил. Недостаък на това\n"\
"      е, че за сметка на скоростта често полученият битрейт е по-висок,\n"\
"      а качеството дори по-ниско в сранение с нормалния режим на работа.\n"\
"  Внимание: С настоящата версия, полученият с бързия режим битрейт, може да се\n"\
"      окаже твърде висок, в сравнение с нормалните профили.\n"\
"\n"\
"  \"cbr\" - Ако ползвате ABR режим (прочетете по-горе) със значителен\n"\
"      битрейт като 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320,\n"\
"      може да ползвате опцията \"cbr\" за да наложите кодиране в CBR\n"\
"      режим, вместо стандартния abr mode. ABR осигурява по-високо\n"\
"      качество, но CBR може да е по-подходящ в ситуации, като\n"\
"      предаването на mp3 през интернет поток.\n"\
"\n"\
"  Например:\n"\
"\n"\
"  \"-lameopts fast:preset=standard \"\n"\
" или \"-lameopts cbr:preset=192    \"\n"\
" или \"-lameopts   preset=172    \"\n"\
" или \"-lameopts   preset=extreme  \"\n"\
"\n"\
"\n"\
"Достъпни са някои псевдоними за ABR режим:\n"\
"phone => 16kbps/моно    phon+/lw/mw-eu/sw => 24kbps/моно\n"\
"mw-us => 40kbps/моно    voice => 56kbps/моно\n"\
"fm/radio/tape => 112kbps  hifi => 160kbps\n"\
"cd => 192kbps        studio => 256kbps"
#define MSGTR_LameCantInit "Не могат да се зададат LAME опциите, проверете битрейтовете/честотите на дискретите,"\
"някои много ниски битрейтове (<32) изискват ниски честоти на дискретите (напр. -srate 8000)."\
"Ако нищо друго не помага пробвайте някой preset."
#define MSGTR_ConfigFileError "грешка в конфигурационния файл"
#define MSGTR_ErrorParsingCommandLine "грешка при обработката на командния ред"
#define MSGTR_VideoStreamRequired "Задължително е да има видео поток!\n"
#define MSGTR_ForcingInputFPS "Входящите кадри в секунда ще се интерпретират като %5.3f\n"
#define MSGTR_RawvideoDoesNotSupportAudio "Изходния формат RAWVIDEO не поддържа аудио - звука се премахва\n"
#define MSGTR_DemuxerDoesntSupportNosound "Tози разпределител все още не поддържа -nosound .\n"
#define MSGTR_MemAllocFailed "не може да задели памет"
#define MSGTR_NoMatchingFilter "Не може да бъде намерен подходящ филтър/изходен аудио формат!\n"
#define MSGTR_MP3WaveFormatSizeNot30 "sizeof(MPEGLAYER3WAVEFORMAT)==%d!=30, може би заради C компилатора?\n"
#define MSGTR_NoLavcAudioCodecName "LAVC аудио, Липсва име на кодек!\n"
#define MSGTR_LavcAudioCodecNotFound "Aудио LAVC, не може да се намери енкодер за кодека %s\n"
#define MSGTR_CouldntAllocateLavcContext "Aудио LAVC, не може да задели контекст!\n"
#define MSGTR_CouldntOpenCodec "Не може да отвори кодек %s, br=%d\n"

// cfg-mencoder.h:

#define MSGTR_MEncoderMP3LameHelp "\n\n"\
" vbr=<0-4>   променлив битрейт метод\n"\
"        0: cbr\n"\
"        1: mt\n"\
"        2: rh(подразбира се)\n"\
"        3: abr\n"\
"        4: mtrh\n"\
"\n"\
" abr      среден битрейт\n"\
"\n"\
" cbr      постоянен bitrate\n"\
"        Също така налага CBR кодиране за последователни ABR режими.\n"\
"\n"\
" br=<0-1024>  указва битрейта в КБита (само за CBR и ABR)\n"\
"\n"\
" q=<0-9>    качество (0-максимално, 9-минимално) (само за VBR)\n"\
"\n"\
" aq=<0-9>   качество на алгоритъма (0-най-добро/бавно, 9-най-лошо/бързо)\n"\
"\n"\
" ratio=<1-100> коефициент на компресия\n"\
"\n"\
" vol=<0-10>  усилване на входния звук\n"\
"\n"\
" mode=<0-3>  (по-подразбиране: автоматичен)\n"\
"        0: stereo\n"\
"        1: joint-стерео\n"\
"        2: двуканален\n"\
"        3: моно\n"\
"\n"\
" padding=<0-2>\n"\
"        0: без\n"\
"        1: всички\n"\
"        2: регулирано\n"\
"\n"\
" fast     По-бързо кодиране на последователни VBR режими,\n"\
"        малко по-ниско качество и по-високи битрейтове.\n"\
"\n"\
" preset=<value> Осигурява най-високото възможно качество при зададени настройки.\n"\
"         medium: VBR кодиране, добро качество\n"\
"         (150-180 КБита/с битрейт)\n"\
"         standard: VBR кодиране, високо качество\n"\
"         (170-210 Кбита/с битрейт)\n"\
"         extreme: VBR кодиране, много-високо качество\n"\
"         (200-240 КБита/с битрейт)\n"\
"         insane: CBR кодиране, най-високо качество\n"\
"         (320 Кбита/с битрейт)\n"\
"         <8-320>: ABR кодиране със зададен среден битрейт.\n\n"

//codec-cfg.c:
#define MSGTR_DuplicateFourcc "дублиран FourCC код"
#define MSGTR_TooManyFourccs "твърде много FourCC кодoве/формати..."
#define MSGTR_ParseError "грешка при разчитане"
#define MSGTR_ParseErrorFIDNotNumber "грешка при разчитане (ID на формата не е число?)"
#define MSGTR_ParseErrorFIDAliasNotNumber "грешка при разчитане (ID псевдонима на формата не е число?)"
#define MSGTR_DuplicateFID "дублирано ID на формата"
#define MSGTR_TooManyOut "твърде много изходни формати..."
#define MSGTR_InvalidCodecName "\nкодекът(%s) има невалидно име!\n"
#define MSGTR_CodecLacksFourcc "\nкодекът(%s) няма FourCC код/формат!\n"
#define MSGTR_CodecLacksDriver "\nкодекът(%s) няма драйвер!\n"
#define MSGTR_CodecNeedsDLL "\nкодекът(%s) се нуждае от 'dll'!\n"
#define MSGTR_CodecNeedsOutfmt "\nкодекът(%s) се нуждае от 'outfmt'!\n"
#define MSGTR_CantAllocateComment "Не може да се задели памет за коментар. "
#define MSGTR_GetTokenMaxNotLessThanMAX_NR_TOKEN "get_token(): max >= MAX_MR_TOKEN!"
#define MSGTR_ReadingFile "Четене от %s: "
#define MSGTR_CantOpenFileError "'%s': %s не може да бъде отворен\n"
#define MSGTR_CantGetMemoryForLine "Няма достатъчно памет за 'line': %s\n"
#define MSGTR_CantReallocCodecsp "Не може да презадели памет за '*codecsp': %s\n"
#define MSGTR_CodecNameNotUnique "Името на кодека '%s' не е уникално."
#define MSGTR_CantStrdupName "Не може да се изпълни strdup -> 'name': %s\n"
#define MSGTR_CantStrdupInfo "Не може да се изпълни strdup -> 'info': %s\n"
#define MSGTR_CantStrdupDriver "Не може да се изпълни strdup -> 'driver': %s\n"
#define MSGTR_CantStrdupDLL "Не може да се изпълни strdup -> 'dll': %s"
#define MSGTR_AudioVideoCodecTotals "%d аудио & %d видео кодека\n"
#define MSGTR_CodecDefinitionIncorrect "Кодекът не е дефиниран коректно."
#define MSGTR_OutdatedCodecsConf "Tози codecs.conf е твърде стар и несъвместим с тази версия на MPlayer!"

// fifo.c
#define MSGTR_CannotMakePipe "Не може да се създаде програмен канал (PIPE)!\n"

// m_config.c
#define MSGTR_SaveSlotTooOld "Твърде стар save slot е открит в lvl %d: %d !!!\n"
#define MSGTR_InvalidCfgfileOption "Опцията %s не може да се използва в конфигурационен файл.\n"
#define MSGTR_InvalidCmdlineOption "Опцията %s не може да се ползва от командния ред.\n"
#define MSGTR_InvalidSuboption "Грешка: опцията '%s' няма подопция '%s'.\n"
#define MSGTR_MissingSuboptionParameter "Грешка: подопцията '%s' на '%s' изисква параметър!\n"
#define MSGTR_MissingOptionParameter "Грешка: опцията '%s' изисква параметър!\n"
#define MSGTR_OptionListHeader "\n Име         Вид      Мин    Mакс   Global CL  Конф\n\n"
#define MSGTR_TotalOptions "\nОбщо: %d опции\n"

// open.c, stream.c:
#define MSGTR_CdDevNotfound "CD-ROM устройство '%s' не е открито.\n"
#define MSGTR_ErrTrackSelect "Грешка при избор на VCD пътечка."
#define MSGTR_ReadSTDIN "Четене от стандартния вход (stdin)...\n"
#define MSGTR_UnableOpenURL "URL адреса не може да бъде отворен: %s\n"
#define MSGTR_ConnToServer "Установена е връзка със сървъра: %s\n"
#define MSGTR_FileNotFound "Файла не е намерен: '%s'\n"

#define MSGTR_SMBInitError "Библиотеката libsmbclient не може да бъде инициализирана: %d\n"
#define MSGTR_SMBFileNotFound "'%s' не може да бъде отворен през LAN\n"
#define MSGTR_SMBNotCompiled "MPlayer не е компилиран със поддръжка на четене от SMB.\n"

#define MSGTR_CantOpenDVD "Не може да бъде отворено DVD устройство: %s (%s)\n"
#define MSGTR_DVDnumTitles "Има %d заглавия на това DVD.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidTitle "Невалиден номер на DVD заглавие: %d\n"
#define MSGTR_DVDnumChapters "Има %d раздела в това DVD заглавие.\n"
#define MSGTR_DVDinvalidChapter "Невалиден номер на DVD раздел: %d\n"
#define MSGTR_DVDnumAngles "Има %d гледни точки в това DVD заглавие..\n"
#define MSGTR_DVDinvalidAngle "Невалиден номер на гледна точка: %d\n"
#define MSGTR_DVDnoIFO "Не може да бъде отворен IFO файла на това DVD заглавие %d.\n"
#define MSGTR_DVDnoVOBs "Заглавието не може да бъде отворено (VTS_%02d_1.VOB).\n"

// demuxer.c, demux_*.c:
#define MSGTR_AudioStreamRedefined "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заглавната част на аудио потока %d е редефинирана.\n"
#define MSGTR_VideoStreamRedefined "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заглавната част на видео потока %d е редефинирана.\n"
#define MSGTR_TooManyAudioInBuffer "\nTвърде много аудио пакети в буфера: (%d в %d байта).\n"
#define MSGTR_TooManyVideoInBuffer "\nТвърде много видео пакети в буфера: (%d в %d байта).\n"
#define MSGTR_MaybeNI "Може би възпроизвеждате non-interleaved поток/файл или кодекът не се е справил?\n" \
		   "За AVI файлове, опитайте да наложите non-interleaved режим със опцията -ni.\n"
#define MSGTR_SwitchToNi "\nЗле структуриран AVI файл - превключване към -ni режим...\n"
#define MSGTR_Detected_XXX_FileFormat "%s формат.\n"
#define MSGTR_DetectedAudiofile "Аудио файл.\n"
#define MSGTR_NotSystemStream "Не е MPEG System Stream... (може би Transport Stream?)\n"
#define MSGTR_InvalidMPEGES "Невалиден MPEG-ES поток??? Свържете се с автора, може да е бъг :(\n"
#define MSGTR_FormatNotRecognized "============ За съжаление, този формат не се разпознава/поддържа =============\n"\
				 "=== Ако този файл е AVI, ASF или MPEG поток, моля уведомете автора! ===\n"
#define MSGTR_MissingVideoStream "Не е открит видео поток.\n"
#define MSGTR_MissingAudioStream "Не е открит аудио поток -> няма звук.\n"
#define MSGTR_MissingVideoStreamBug "Липсва видео поток!? Свържете се с автора, може да е бъг :(\n"

#define MSGTR_DoesntContainSelectedStream "разпределител: Файлът не съдържа избрания аудио или видео поток.\n"

#define MSGTR_NI_Forced "Наложен"
#define MSGTR_NI_Detected "Определен"
#define MSGTR_NI_Message "%s NON-INTERLEAVED AVI файл.\n"

#define MSGTR_UsingNINI "Използва се NON-INTERLEAVED AVI формат.\n"
#define MSGTR_CouldntDetFNo "Не може да се определи броя на кадрите (за превъртане).\n"
#define MSGTR_CantSeekRawAVI "Не могат да се превъртат сурови AVI потоци. (Изисква се индекс, опитайте с -idx .)\n"
#define MSGTR_CantSeekFile "Този файл не може да се превърта.\n"

#define MSGTR_MOVcomprhdr "MOV: Поддръжката на компресирани хедъри изисква ZLIB!\n"
#define MSGTR_MOVvariableFourCC "MOV: ВНИМАНИЕ: Открит е променлив FOURCC код!?\n"
#define MSGTR_MOVtooManyTrk "MOV: ВНИМАНИЕ: твърде много пътечки"
#define MSGTR_FoundAudioStream "==> Открит е аудио поток: %d\n"
#define MSGTR_FoundVideoStream "==> Открит е видео поток: %d\n"
#define MSGTR_DetectedTV "Открита е телевизия! ;-)\n"
#define MSGTR_ErrorOpeningOGGDemuxer "Не може да бъде отворен ogg разпределител.\n"
#define MSGTR_ASFSearchingForAudioStream "ASF: Търсене на звуков поток (id:%d).\n"
#define MSGTR_CannotOpenAudioStream "Не може да се отвори звуков поток: %s\n"
#define MSGTR_CannotOpenSubtitlesStream "Не могат да бъдат отворени субтитри: %s\n"
#define MSGTR_OpeningAudioDemuxerFailed "Не може да бъде отворен аудио разпределител: %s\n"
#define MSGTR_OpeningSubtitlesDemuxerFailed "Не може да бъде отворен разпределител на субтитри: %s\n"
#define MSGTR_TVInputNotSeekable "Телевизията не може да се превърта! (Могат да се превключват евентуално каналите ;)\n"
#define MSGTR_ClipInfo "Информация за клипа:\n"

#define MSGTR_LeaveTelecineMode "\ndemux_mpg: 30000/1001fps NTSC съдържание, превключване на кадровата честота.\n"
#define MSGTR_EnterTelecineMode "\ndemux_mpg: 24000/1001fps прогресивен NTSC, превключване на кадровата честота.\n"

// dec_video.c & dec_audio.c:
#define MSGTR_CantOpenCodec "Не може да бъде отворен кодек.\n"
#define MSGTR_CantCloseCodec "Не може да бъде затворен кодек.\n"

#define MSGTR_MissingDLLcodec "ГРЕШКА: необходимият DirectShow кодек %s не може да бъде отворен.\n"
#define MSGTR_ACMiniterror "Не може да се зареди/инициализира Win32/ACM АУДИО кодек (липсващ DLL файл?).\n"
#define MSGTR_MissingLAVCcodec "Не може да бъде открит кодек '%s' в libavcodec...\n"

#define MSGTR_MpegNoSequHdr "MPEG: ФАТАЛНО: Достигнат е края на файла, по-време на търсене за sequence header.\n"
#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdr "ФАТАЛНО: Не може да бъде прочетен sequence header.\n"
#define MSGTR_CannotReadMpegSequHdrEx "FATAL: Не може да бъде прочетено разширението на sequence header.\n"
#define MSGTR_BadMpegSequHdr "MPEG: лош sequence header\n"
#define MSGTR_BadMpegSequHdrEx "MPEG: лошо разширение на sequence header\n"

#define MSGTR_ShMemAllocFail "Не може да се задели споделена памет.\n"
#define MSGTR_CantAllocAudioBuf "Не може да се задели аудио буфер.\n"

#define MSGTR_UnknownAudio "Неизвестен/липсващ аудио формат -> няма звук\n"

#define MSGTR_UsingExternalPP "[PP] Използване на външен филтър за допълнителна обработка, max q = %d.\n"
#define MSGTR_UsingCodecPP "[PP] Използване на допълнителна обработка от страна на кодека, max q = %d.\n"
#define MSGTR_VideoAttributeNotSupportedByVO_VD "Видео атрибут '%s' не се поддържа от vo & vd.\n"
#define MSGTR_VideoCodecFamilyNotAvailableStr "Заявената фамилия видео кодеци [%s] (vfm=%s) не е достъпна.\nРазрешете я по време на компилация.\n"
#define MSGTR_AudioCodecFamilyNotAvailableStr "Заявената фамилия аудио кодеци [%s] (afm=%s) не е достъпна.\nРазрешете я по време на компилация.\n"
#define MSGTR_OpeningVideoDecoder "Отваряне на видео декодер: [%s] %s\n"
#define MSGTR_OpeningAudioDecoder "Отваряне на аудио декодер: [%s] %s\n"
#define MSGTR_UninitVideoStr "uninit video: %s\n"
#define MSGTR_UninitAudioStr "uninit audio: %s\n"
#define MSGTR_VDecoderInitFailed "Инициализацията на VDecoder се провали :(\n"
#define MSGTR_ADecoderInitFailed "Инициализацията на ADecoder се провали :(\n"
#define MSGTR_ADecoderPreinitFailed "Предварителната инициализация на ADecoder се провали :(\n"
#define MSGTR_AllocatingBytesForInputBuffer "dec_audio: Заделяне на %d байта за входния буфер.\n"
#define MSGTR_AllocatingBytesForOutputBuffer "dec_audio: Заделяне на %d + %d = %d байта за изходния буфер.\n"

// LIRC:
#define MSGTR_SettingUpLIRC "Установяване на LIRC поддръжка...\n"
#define MSGTR_LIRCopenfailed "Няма да има LIRC поддръжка.\n"
#define MSGTR_LIRCcfgerr "Конфигурационният файл за LIRC %s не може да бъде прочетен.\n"

// vf.c
#define MSGTR_CouldNotFindVideoFilter "Не може да бъде открит видео филтър '%s'.\n"
#define MSGTR_CouldNotOpenVideoFilter "Не може да бъде отворен видео филтър '%s'.\n"
#define MSGTR_OpeningVideoFilter "Отваряне на видео филтър: "
#define MSGTR_CannotFindColorspace "Не може да бъде открит съответстващ цветови формат, дори с вмъкване на 'scale':(\n"

// vd.c
#define MSGTR_CodecDidNotSet "VDec: Кодекът не е указал sh->disp_w и sh->disp_h, опит за решение.\n"
#define MSGTR_VoConfigRequest "VDec: заявка на vo config - %d x %d (preferred csp: %s)\n"
#define MSGTR_CouldNotFindColorspace "Не е открит подходящ цветови формат - повторен опит с -vf scale...\n"
#define MSGTR_MovieAspectIsSet "Пропорциите на филма са %.2f:1 - мащабиране до правилните пропорции .\n"
#define MSGTR_MovieAspectUndefined "Не са дефинирани пропорции - без предварително мащабиране.\n"

// vd_dshow.c, vd_dmo.c
#define MSGTR_DownloadCodecPackage "Трябва да обновите/инсталирате пакета с двоичните кодеци.\nОтидете на http://www.mplayerhq.hu/dload.html\n"
#define MSGTR_DShowInitOK "INFO: Видеокодек Win32/DShow е инициализиран успешно.\n"
#define MSGTR_DMOInitOK "INFO: Видеокодек Win32/DMO е инициализиран успешно.\n"

// x11_common.c
#define MSGTR_EwmhFullscreenStateFailed "\nX11: Не може да прати EWMH fullscreen Event!\n"

#define MSGTR_InsertingAfVolume "[Смесител] Няма хардуерно смесване, вмъкване на филтър за силата на звука.\n"
#define MSGTR_NoVolume "[Смесител] Не е достъпна настройка на звука.\n"

// ====================== GUI messages/buttons ========================

#ifdef HAVE_NEW_GUI

// --- labels ---
#define MSGTR_About "Информация"
#define MSGTR_FileSelect "Избор на файл..."
#define MSGTR_SubtitleSelect "Избор на субтитри..."
#define MSGTR_OtherSelect "Избор..."
#define MSGTR_AudioFileSelect "Избор на външен аудио канал..."
#define MSGTR_FontSelect "Избор на шрифт..."
#define MSGTR_PlayList "Списък за възпроизвеждане"
#define MSGTR_Equalizer "Еквалайзер"
#define MSGTR_SkinBrowser "Избор на Skin"
#define MSGTR_Network "Поток от мрежата..."
#define MSGTR_Preferences "Предпочитания"
#define MSGTR_AudioPreferences "Конфигуриране на аудио драйвера"
#define MSGTR_NoMediaOpened "Няма отворени елементи."
#define MSGTR_VCDTrack "VCD писта %d"
#define MSGTR_NoChapter "Няма раздели"
#define MSGTR_Chapter "Раздел %d"
#define MSGTR_NoFileLoaded "Не е зареден файл."

// --- buttons ---
#define MSGTR_Ok "OK"
#define MSGTR_Cancel "Отказ"
#define MSGTR_Add "Добавяне"
#define MSGTR_Remove "Премахване"
#define MSGTR_Clear "Изчистване"
#define MSGTR_Config "Конфигурация"
#define MSGTR_ConfigDriver "Конфигуриране на драйвера"
#define MSGTR_Browse "Избор"

// --- error messages ---
#define MSGTR_NEMDB "За съжаление, няма достатъчно памет за draw buffer."
#define MSGTR_NEMFMR "За съжаление, няма достатъчно памет за менюто."
#define MSGTR_IDFGCVD "За съжаление, няма съвместим с GUI видео драйвер."
#define MSGTR_NEEDLAVC "За съжаление, не можете да възпроизвеждате различни от MPEG\nфайлове с вашето DXR3/H+ устройство без прекодиране.\nМоля разрешете lavc в полето за конфигурация на DXR3/H+ ."
#define MSGTR_UNKNOWNWINDOWTYPE "Неизвестен тип на прозорец ..."

// --- skin loader error messages
#define MSGTR_SKIN_ERRORMESSAGE "[skin] грешка в конфигурационния файл на skin-а на ред %d: %s"
#define MSGTR_SKIN_WARNING1 "[skin] внимание в конфигурационния файл на ред %d:\nоткрит widget (%s) без \"section\" преди това"
#define MSGTR_SKIN_WARNING2 "[skin] внимание в конфигурациония файл на ред %d:\nоткрит widget (%s) без \"subsection\" преди това"
#define MSGTR_SKIN_WARNING3 "[skin] внимание в конфигурационния файл на ред %d:\nтази подсекция не се поддържа от widget (%s)"
#define MSGTR_SKIN_SkinFileNotFound "[skin] файлът ( %s ) не е намерен.\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_16bit "Bitmap с 16 и по-малко бита за цвят не се поддържа (%s).\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_FileNotFound "файлът не е намерен (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_BMPReadError "грешка при четене на BMP (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_TGAReadError "грешка при четене на TGA (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_PNGReadError "грешка при четене на PNG (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_RLENotSupported "TGA с RLE компресия не се поддържа (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownFileType "неизвестен вид на файла (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_ConversionError "Грешка при преобразуване от 24 към 32 бита (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_BITMAP_UnknownMessage "неизвестно съобщение: %s\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_NotEnoughtMemory "недостатъчно памет\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_TooManyFontsDeclared "Декларирани са твърде много шрифтове.\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_FontFileNotFound "Файлът със шрифта не е намерен.\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_FontImageNotFound "Файл с изображението на шрифта не е намерен.\n"
#define MSGTR_SKIN_FONT_NonExistentFontID "несъществуващ идентификатор на шрифт (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_UnknownParameter "неизвестен параметър (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinNotFound "Скинът не е намерен (%s).\n"
#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SelectedSkinNotFound "Избраният скин ( %s ) не е намерен, ще се ползва 'default'...\n"
#define MSGTR_SKIN_SKINCFG_SkinCfgReadError "Грешка в конфигурационен файл (%s)\n"
#define MSGTR_SKIN_LABEL "Скинове:"

// --- gtk menus
#define MSGTR_MENU_AboutMPlayer "Относно MPlayer"
#define MSGTR_MENU_Open "Oтваряне..."
#define MSGTR_MENU_PlayFile "Пускане на файл..."
#define MSGTR_MENU_PlayVCD "Пускане на VCD..."
#define MSGTR_MENU_PlayDVD "Пускане на DVD..."
#define MSGTR_MENU_PlayURL "Пускане от URL..."
#define MSGTR_MENU_LoadSubtitle "Зареждане на субтитри..."
#define MSGTR_MENU_DropSubtitle "Премахване на субтитри..."
#define MSGTR_MENU_LoadExternAudioFile "Зареждане на външен звуков файл..."
#define MSGTR_MENU_Playing "Playing"
#define MSGTR_MENU_Play "Старт"
#define MSGTR_MENU_Pause "Пауза"
#define MSGTR_MENU_Stop "Стоп"
#define MSGTR_MENU_NextStream "Следващ"
#define MSGTR_MENU_PrevStream "Предишен"
#define MSGTR_MENU_Size "Размер"
#define MSGTR_MENU_HalfSize  "Половин размер"
#define MSGTR_MENU_NormalSize "Нормален размер"
#define MSGTR_MENU_DoubleSize "Двоен размер"
#define MSGTR_MENU_FullScreen "На цял екран"
#define MSGTR_MENU_DVD "DVD"
#define MSGTR_MENU_VCD "VCD"
#define MSGTR_MENU_PlayDisc "Oтваряне на диск..."
#define MSGTR_MENU_ShowDVDMenu "Показване на DVD меню"
#define MSGTR_MENU_Titles "Заглавия"
#define MSGTR_MENU_Title "Заглавие %2d"
#define MSGTR_MENU_None "(няма)"
#define MSGTR_MENU_Chapters "Раздели"
#define MSGTR_MENU_Chapter "Раздел %2d"
#define MSGTR_MENU_AudioLanguages "Език за аудио"
#define MSGTR_MENU_SubtitleLanguages "Език на субтитрите"
// TODO: Why is this different from MSGTR_PlayList?
#define MSGTR_MENU_PlayList "Playlist"
#define MSGTR_MENU_SkinBrowser "Избор на Skin"
// TODO: Why is this different from MSGTR_Preferences?
#define MSGTR_MENU_Preferences "Настройки"
#define MSGTR_MENU_Exit "Изход..."
#define MSGTR_MENU_Mute "Без звук"
#define MSGTR_MENU_Original "Без промяна"
#define MSGTR_MENU_AspectRatio "Съотношение"
#define MSGTR_MENU_AudioTrack "Аудио писта"
#define MSGTR_MENU_Track "Писта %d"
#define MSGTR_MENU_VideoTrack "видео писта"

// --- equalizer
#define MSGTR_EQU_Audio "Аудио"
#define MSGTR_EQU_Video "Видео"
#define MSGTR_EQU_Contrast "Контраст: "
#define MSGTR_EQU_Brightness "Светлост: "
#define MSGTR_EQU_Hue "Тон: "
#define MSGTR_EQU_Saturation "Наситеност: "
#define MSGTR_EQU_Front_Left "Преден Ляв"
#define MSGTR_EQU_Front_Right "Преден Десен"
#define MSGTR_EQU_Back_Left "Заден Ляв"
#define MSGTR_EQU_Back_Right "Заден Десен"
#define MSGTR_EQU_Center "Централен"
#define MSGTR_EQU_Bass "Бас"
#define MSGTR_EQU_All "Всички"
#define MSGTR_EQU_Channel1 "Канал 1:"
#define MSGTR_EQU_Channel2 "Канал 2:"
#define MSGTR_EQU_Channel3 "Канал 3:"
#define MSGTR_EQU_Channel4 "Канал 4:"
#define MSGTR_EQU_Channel5 "Канал 5:"
#define MSGTR_EQU_Channel6 "Канал 6:"

// --- playlist
#define MSGTR_PLAYLIST_Path "Път"
#define MSGTR_PLAYLIST_Selected "Избрани файлове"
#define MSGTR_PLAYLIST_Files "Файлове"
#define MSGTR_PLAYLIST_DirectoryTree "Директории"

// --- preferences
#define MSGTR_PREFERENCES_SubtitleOSD "Субтитри и OSD"
#define MSGTR_PREFERENCES_Codecs "Кодеци & demuxer"
#define MSGTR_PREFERENCES_Misc "Разни"

#define MSGTR_PREFERENCES_None "Без"
#define MSGTR_PREFERENCES_DriverDefault "Подразбиращи се за драйвера"
#define MSGTR_PREFERENCES_AvailableDrivers "Достъпни драйвери:"
#define MSGTR_PREFERENCES_DoNotPlaySound "Без звук"
#define MSGTR_PREFERENCES_NormalizeSound "Изравняване на звука"
#define MSGTR_PREFERENCES_EnableEqualizer "Включване на еквалайзера"
#define MSGTR_PREFERENCES_SoftwareMixer "Включва Софтуерен Смесител"
#define MSGTR_PREFERENCES_ExtraStereo "Включване на допълнително стерео"
#define MSGTR_PREFERENCES_Coefficient "Коефициент:"
#define MSGTR_PREFERENCES_AudioDelay "Закъснение на звука"
#define MSGTR_PREFERENCES_DoubleBuffer "Двойно буфериране"
#define MSGTR_PREFERENCES_DirectRender "Включване на direct rendering"
#define MSGTR_PREFERENCES_FrameDrop "Разрешаване на прескачането на кадри"
#define MSGTR_PREFERENCES_HFrameDrop "Разрешаване на ИНТЕНЗИВНО прескачане на кадри (опасно)"
#define MSGTR_PREFERENCES_Flip "Преобръщане на образа"
#define MSGTR_PREFERENCES_Panscan "Panscan: "
#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimer "Часовник и индикатори"
#define MSGTR_PREFERENCES_OSDProgress "Само индикатори за напредване"
#define MSGTR_PREFERENCES_OSDTimerPercentageTotalTime "Часовник, проценти и общо време"
#define MSGTR_PREFERENCES_Subtitle "Субтитри:"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Delay "Закъснение: "
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_FPS "FPS:"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_POS "Местоположение: "
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_AutoLoad "Изключване на автоматичното зареждане на субтитри"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Unicode "Субтитри с Unicode кодиране"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_MPSUB "Преобразуване на субтитрите в формата на MPlayer"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_SRT "Преобразуване на субтитрите в SubViewer (SRT) формат"
#define MSGTR_PREFERENCES_SUB_Overlap "Препокриване на субтитрите"
#define MSGTR_PREFERENCES_Font "Шрифт:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontFactor "Дебелина на сянката на шрифта:"
#define MSGTR_PREFERENCES_PostProcess "Разрешаване на допълнителна обработка"
#define MSGTR_PREFERENCES_AutoQuality "Автоматичен контрол на качеството: "
#define MSGTR_PREFERENCES_NI "Разчитане на non-interleaved AVI формат"
#define MSGTR_PREFERENCES_IDX "Построяване на индексната таблица наново, при необходимост"
#define MSGTR_PREFERENCES_VideoCodecFamily "Фамилия видео кодеци:"
#define MSGTR_PREFERENCES_AudioCodecFamily "Фамилия аудио кодеци:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_OSD_Level "OSD степен"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Subtitle "Субтитри"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Font "Шрифт"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_PostProcess "Допълнителна обработка"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_CodecDemuxer "Кодек & разпределител"
#define MSGTR_PREFERENCES_FRAME_Cache "Кеширане"
#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Device "Устройство:"
#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_Mixer "Смесител:"
#define MSGTR_PREFERENCES_Audio_MixerChannel "Канал на смесителя:"
#define MSGTR_PREFERENCES_Message "Не забравяйте, да рестартирате възпроизвеждането за да влязат в сила някои опции!"
#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_VENC "Видео енкодер:"
#define MSGTR_PREFERENCES_DXR3_LAVC "Използване на LAVC (FFmpeg)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding1 "Unicode"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding2 "Западноевропейски Езици (ISO-8859-1)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding3 "Западноевропейски Езици със Euro (ISO-8859-15)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding4 "Славянски/Централноевропейски Езици (ISO-8859-2)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding5 "Есперанто, Галски, Малтийски, Турски (ISO-8859-3)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding6 "Стар Балтийски (ISO-8859-4)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding7 "Кирилица (ISO-8859-5)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding8 "Арабски (ISO-8859-6)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding9 "Съвременен Гръцки (ISO-8859-7)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding10 "Турски (ISO-8859-9)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding11 "Балтийски (ISO-8859-13)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding12 "Келтски (ISO-8859-14)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding13 "Hebrew charsets (ISO-8859-8)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding14 "Руски (KOI8-R)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding15 "Украински, Беларуски (KOI8-U/RU)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding16 "Опростен Китайски (CP936)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding17 "Традиционен Китайски (BIG5)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding18 "Японски (SHIFT-JIS)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding19 "Kорейски (CP949)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding20 "Thai charset (CP874)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding21 "Кирилица Windows (CP1251)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding22 "Славянски/Централноевропейски Windows (CP1250)"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontNoAutoScale "Без автоматично мащабиране"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropWidth "Пропорционално на широчината на филма"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropHeight "Пропорционално на височината на филма"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontPropDiagonal "Пропорционално на дължината на диагонала"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontEncoding "Кодировка:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontBlur "Размазване:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontOutLine "Удебеляване:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontTextScale "Мащаб на текста:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FontOSDScale "Мащаб на OSD:"
#define MSGTR_PREFERENCES_Cache "Кеширане"
#define MSGTR_PREFERENCES_CacheSize "Размер на кеша: "
#define MSGTR_PREFERENCES_LoadFullscreen "Стартиране на цял екран"
#define MSGTR_PREFERENCES_SaveWinPos "Запаметяване на местоположението на прозореца"
#define MSGTR_PREFERENCES_XSCREENSAVER "Изключване на XScreenSaver"
#define MSGTR_PREFERENCES_PlayBar "Лента за превъртане"
#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSync "Автоматична синхронизация"
#define MSGTR_PREFERENCES_AutoSyncValue "Степен на синхронизацията: "
#define MSGTR_PREFERENCES_CDROMDevice "CD-ROM устройство:"
#define MSGTR_PREFERENCES_DVDDevice "DVD устройство:"
#define MSGTR_PREFERENCES_FPS "Кадри в секунда:"
#define MSGTR_PREFERENCES_ShowVideoWindow "Показване на видео прозореца при неактивност"

#define MSGTR_ABOUT_UHU "Разработката на графичния интерфейс се спонсорира от UHU Linux\n"

// --- messagebox
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "Фатална грешка!"
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Error "Грешка!"
#define MSGTR_MSGBOX_LABEL_Warning "Внимание!"

// bitmap.c

#define MSGTR_NotEnoughMemoryC32To1 "[c32to1] недостатъчно памет за изображението\n"
#define MSGTR_NotEnoughMemoryC1To32 "[c1to32] недостатъчно памет за изображението\n"

// cfg.c

#define MSGTR_ConfigFileReadError "[cfg] грешка при четене на конфигурационния файл ...\n"
#define MSGTR_UnableToSaveOption "Не може да се запамети опцията '%s'.\n"

// interface.c

#define MSGTR_DeletingSubtitles "[GUI] Изтриване на субтитрите.\n"
#define MSGTR_LoadingSubtitles "[GUI] Зареждане на субтитрите: %s\n"
#define MSGTR_AddingVideoFilter "[GUI] Добавяне на видео филтър: %s\n"
#define MSGTR_RemovingVideoFilter "[GUI] Премахване на видео филтър: %s\n"

// mw.c

#define MSGTR_NotAFile "Това не прилича на файл: %s !\n"

// ws.c

#define MSGTR_WS_CouldNotOpenDisplay "[ws] Не може да бъде отворен DISPLAY.\n"
#define MSGTR_WS_RemoteDisplay "[ws] Отдалечен дисплей, изключване на XMITSHM.\n"
#define MSGTR_WS_NoXshm "[ws] За съжаление вашата система не поддържа разширението на X за споделена памет.\n"
#define MSGTR_WS_NoXshape "[ws] За съжаление вашата система не поддържа разширението XShape.\n"
#define MSGTR_WS_ColorDepthTooLow "[ws] Твърде ниска дълбочина на цветовете.\n"
#define MSGTR_WS_TooManyOpenWindows "[ws] Твърде много отворени прозорци.\n"
#define MSGTR_WS_ShmError "[ws] грешка в разширението за споделена памет\n"
#define MSGTR_WS_NotEnoughMemoryDrawBuffer "[ws] Няма достатъчно памет за draw buffer.\n"
#define MSGTR_WS_DpmsUnavailable "DPMS не е достъпен?\n"
#define MSGTR_WS_DpmsNotEnabled "DPMS не може да бъде включен.\n"

// wsxdnd.c

#define MSGTR_WS_NotAFile "Това не прилича на файл...\n"
#define MSGTR_WS_DDNothing "D&D: Не е върнат резултат!\n"

#endif

// ======================= VO Video Output drivers ========================

#define MSGTR_VOincompCodec "Избраното изходно видео устройство е несъвместимо с този кодек.\n"
#define MSGTR_VO_GenericError "Tази грешка е възникнала"
#define MSGTR_VO_UnableToAccess "Достъпът е невъзможен"
#define MSGTR_VO_ExistsButNoDirectory "вече съществува, но не е директория."
#define MSGTR_VO_DirExistsButNotWritable "Директорията съществува, но не е разрешен запис."
#define MSGTR_VO_DirExistsAndIsWritable "Директорията съществува и е разрешена за запис."
#define MSGTR_VO_CantCreateDirectory "Директорията не може да бъде създадена."
#define MSGTR_VO_CantCreateFile "Файлът не може да бъде създаден."
#define MSGTR_VO_DirectoryCreateSuccess "Директорията е успешно създадена."
#define MSGTR_VO_ParsingSuboptions "Обработка на подопциите."
#define MSGTR_VO_SuboptionsParsedOK "Завърши обработката на подопциите."
#define MSGTR_VO_ValueOutOfRange "Стойността е извън допустимите граници"
#define MSGTR_VO_NoValueSpecified "Не е указана стойност."
#define MSGTR_VO_UnknownSuboptions "Неизвестна подопция(и)"

// vo_aa.c

#define MSGTR_VO_AA_HelpHeader "\n\nТова са подопциите на aalib vo_aa:\n"
#define MSGTR_VO_AA_AdditionalOptions "Допълнителни опции предвидени от vo_aa:\n" \
" help    показва това съобщение\n" \
" osdcolor  задава цвят за osd\n subcolor  задава цвета на субтитрите\n" \
"    параметрите за цвят са:\n      0 : нормален\n" \
"      1 : dim\n      2 : удебелен\n      3 : удебелен шрифт\n" \
"      4 : обърнат\n      5 : специален\n\n\n" 


// vo_jpeg.c
#define MSGTR_VO_JPEG_ProgressiveJPEG "Включен е progressive JPEG формат."
#define MSGTR_VO_JPEG_NoProgressiveJPEG "Progressive JPEG форматът е изключен."
#define MSGTR_VO_JPEG_BaselineJPEG "Включен е baseline JPEG формат."
#define MSGTR_VO_JPEG_NoBaselineJPEG "Baseline JPEG форматът е изключен."

// vo_pnm.c
#define MSGTR_VO_PNM_ASCIIMode "Включен е ASCII режим."
#define MSGTR_VO_PNM_RawMode "Включен е \"суров\" режим."
#define MSGTR_VO_PNM_PPMType "Ще записва в PPM файлове."
#define MSGTR_VO_PNM_PGMType "Ще записва в PGM файлове."
#define MSGTR_VO_PNM_PGMYUVType "Ще записва в PGMYUV файлове."

// vo_yuv4mpeg.c
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedHeightDivisibleBy4 "Режимът interlaced изисква височината на образа да е кратна на 4."
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedLineBufAllocFail "Не може да се задели буфер за редовете за interlaced режим."
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedInputNotRGB "Входния формат не е RGB, не могат да се отделят цветовите полета!"
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_WidthDivisibleBy2 "Широчината на образа трябва да е кратна на 2."
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_NoMemRGBFrameBuf "Няма достатъчно памет за RGB кадров буфер."
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileOpenError "Не е получена памет или файлов манипулатор за запис \"%s\"!"
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_OutFileWriteError "Грешка при извеждане на изображението!"
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_UnknownSubDev "Неизвестно подустройство: %s"
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedTFFMode "Използване на interlaced изходен режим, от горе на долу."
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_InterlacedBFFMode "Използване на interlaced изходен режим, от долу на горе."
#define MSGTR_VO_YUV4MPEG_ProgressiveMode "Използва се (подразбиращ се) прогресивен режим"

// Old vo drivers that have been replaced

#define MSGTR_VO_PGM_HasBeenReplaced "pgm видео драйвера е заменен от -vo pnm:pgmyuv.\n"
#define MSGTR_VO_MD5_HasBeenReplaced "md5 видео драйвера е заменен от -vo md5sum.\n"

// ======================= AO Audio Output drivers ========================

// libao2

// audio_out.c
#define MSGTR_AO_ALSA9_1x_Removed "audio_out: модулите alsa9 и alsa1x са отстранени, използвайте -ao alsa .\n"

// ao_oss.c
#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenMixer "[AO OSS] audio_setup: Не може да отвори устройство смесител %s: %s\n"
#define MSGTR_AO_OSS_ChanNotFound "[AO OSS] audio_setup:\nСмесителят на звуковата карта няма канал '%s', използва се подразбиращ се.\n"
#define MSGTR_AO_OSS_CantOpenDev "[AO OSS] audio_setup: Аудио устройство %s не може да бъде отворено: %s\n"
#define MSGTR_AO_OSS_CantMakeFd "[AO OSS] audio_setup: Не може да бъде създаден файлов дескриптор: %s\n"
//#define MSGTR_AO_OSS_CantSetAC3 "[AO OSS] Не може да се зададе за устройство %s формат AC3, опит с S16...\n"
#define MSGTR_AO_OSS_CantSet "[AO OSS] Аудио устройство %s не може да бъде настроено за %s извеждане, проба с %s...\n"
#define MSGTR_AO_OSS_CantSetChans "[AO OSS] audio_setup: Не може да настрои звуковата карта за %d канала.\n"
#define MSGTR_AO_OSS_CantUseGetospace "[AO OSS] audio_setup: драйверът не поддържа SNDCTL_DSP_GETOSPACE :-(\n"
#define MSGTR_AO_OSS_CantUseSelect "[AO OSS]\n  *** Вашият аудио драйвер НЕ поддържа функцията select() ***\n Рекомпилирайте MPlayer с #undef HAVE_AUDIO_SELECT в config.h !\n\n"
#define MSGTR_AO_OSS_CantReopen "[AO OSS] Фатална грешка:\n *** НЕ МОЖЕ ДА ПРЕ-ОТВОРИ/РЕСТАРТИРА АУДИО УСТРОЙСТВОТО *** %s\n"

// ao_arts.c
#define MSGTR_AO_ARTS_CantInit "[AO ARTS] %s\n"
#define MSGTR_AO_ARTS_ServerConnect "[AO ARTS] Установена е връзка със аудио сървъра.\n"
#define MSGTR_AO_ARTS_CantOpenStream "[AO ARTS] Потокът не може да бъде отворен.\n"
#define MSGTR_AO_ARTS_StreamOpen "[AO ARTS] Потокът е отворен.\n"
#define MSGTR_AO_ARTS_BufferSize "[AO ARTS] размер на буфера: %d\n"

// ao_dxr2.c
#define MSGTR_AO_DXR2_SetVolFailed "[AO DXR2] Силата на звука не може да бъде сменена на %d.\n"
#define MSGTR_AO_DXR2_UnsupSamplerate "[AO DXR2] dxr2: %d Hz не се поддържат, опитайте \"-aop list=resample\"\n"

// ao_esd.c
#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenSound "[AO ESD] esd_open_sound се провали: %s\n"
#define MSGTR_AO_ESD_LatencyInfo "[AO ESD] закъснение: [сървър: %0.2fс, мрежа: %0.2fс] (настройка %0.2fс)\n"
#define MSGTR_AO_ESD_CantOpenPBStream "[AO ESD] Не може да бъде отворен esd поток за възпроизвеждане: %s\n"

// ao_mpegpes.c
#define MSGTR_AO_MPEGPES_CantSetMixer "[AO MPEGPES] DVB audio set mixer се провали: %s\n"
#define MSGTR_AO_MPEGPES_UnsupSamplerate "[AO MPEGPES] %d Hz не се поддържат, опитайте с resample...\n"

// ao_null.c
// This one desn't even have any mp_msg nor printf's?? [CHECK]

// ao_pcm.c
#define MSGTR_AO_PCM_FileInfo "[AO PCM] File: %s (%s)\nPCM: Честота: %iHz Канали: %s Формат %s\n"
#define MSGTR_AO_PCM_HintInfo "[AO PCM] Info: най-бързо извличане се постига с -vc null -vo null\nPCM: Info: за да запишете WAVE файлове ползвайте -ao pcm:waveheader (подразбира се).\n"
#define MSGTR_AO_PCM_CantOpenOutputFile "[AO PCM] %s не може да се отвори за запис!\n"

// ao_sdl.c
#define MSGTR_AO_SDL_INFO "[AO SDL] Честота: %iHz Канали: %s Формат %s\n"
#define MSGTR_AO_SDL_DriverInfo "[AO SDL] използва се %s аудио драйвер.\n"
#define MSGTR_AO_SDL_UnsupportedAudioFmt "[AO SDL] Неподдържан аудио формат: 0x%x.\n"
#define MSGTR_AO_SDL_CantInit "[AO SDL] Инициализацията на SDL Аудио се провали: %s\n"
#define MSGTR_AO_SDL_CantOpenAudio "[AO SDL] Аудиото не може да се отвори: %s\n"

// ao_sgi.c
#define MSGTR_AO_SGI_INFO "[AO SGI] контрол.\n"
#define MSGTR_AO_SGI_InitInfo "[AO SGI] init: Честота: %iHz Канали: %s Формат %s\n"
#define MSGTR_AO_SGI_InvalidDevice "[AO SGI] play: невалидно устройство.\n"
#define MSGTR_AO_SGI_CantSetParms_Samplerate "[AO SGI] init: setparams се провали: %s\nНе може да се зададе разчитаната честота.\n"
#define MSGTR_AO_SGI_CantSetAlRate "[AO SGI] init: AL_RATE не се възприема от посоченото устройство.\n"
#define MSGTR_AO_SGI_CantGetParms "[AO SGI] init: getparams се провали: %s\n"
#define MSGTR_AO_SGI_SampleRateInfo "[AO SGI] init: честотата на дискретизация е %lf (разчитаната честота е %lf)\n"
#define MSGTR_AO_SGI_InitConfigError "[AO SGI] init: %s\n"
#define MSGTR_AO_SGI_InitOpenAudioFailed "[AO SGI] init: Не може да бъде отворен аудио канал: %s\n"
#define MSGTR_AO_SGI_Uninit "[AO SGI] uninit: ...\n"
#define MSGTR_AO_SGI_Reset "[AO SGI] reset: ...\n"
#define MSGTR_AO_SGI_PauseInfo "[AO SGI] audio_pause: ...\n"
#define MSGTR_AO_SGI_ResumeInfo "[AO SGI] audio_resume: ...\n"

// ao_sun.c
#define MSGTR_AO_SUN_RtscSetinfoFailed "[AO SUN] rtsc: SETINFO се провали.\n"
#define MSGTR_AO_SUN_RtscWriteFailed "[AO SUN] rtsc: провал на записа."
#define MSGTR_AO_SUN_CantOpenAudioDev "[AO SUN] Не може да бъде отворено устройство %s, %s -> без звук.\n"
#define MSGTR_AO_SUN_UnsupSampleRate "[AO SUN] audio_setup: вашата звукова карта не поддържа %d канал, %s, %d Hz честота.\n"
#define MSGTR_AO_SUN_CantUseSelect "[AO SUN]\n  *** Вашият аудио драйвер НЕ поддържа функцията select() ***\nРекомпилирайте MPlayer с #undef HAVE_AUDIO_SELECT в config.h !\n\n"
#define MSGTR_AO_SUN_CantReopenReset "[AO SUN]Фатална грешка:\n *** АУДИО УСТРОЙСТВОТО (%s) НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕ-ОТВОРЕНО/РЕСТАРТИРАНО ***\n"

// ao_alsa5.c
#define MSGTR_AO_ALSA5_InitInfo "[AO ALSA5] alsa-init: заявен формат: %d Hz, %d канала, %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundCardNotFound "[AO ALSA5] alsa-init: не са открити звукови карти.\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_InvalidFormatReq "[AO ALSA5] alsa-init: заявен е невалиден формат (%s) - отхвърлен.\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_PlayBackError "[AO ALSA5] alsa-init: грешка при отваряне за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmInfoError "[AO ALSA5] alsa-init: pcm info грешка: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_SoundcardsFound "[AO ALSA5] alsa-init: %d звукови карти са открити, ползва се: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmChanInfoError "[AO ALSA5] alsa-init: pcm channel info грешка: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetParms "[AO ALSA5] alsa-init: грешка при настройване на параметрите: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_CantSetChan "[AO ALSA5] alsa-init: грешка при настройка на канал: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_ChanPrepareError "[AO ALSA5] alsa-init: грешка при подготовка на канал: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_DrainError "[AO ALSA5] alsa-uninit: грешка при изчистване потока за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_FlushError "[AO ALSA5] alsa-uninit: грешка при възстановяване на буферите за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_PcmCloseError "[AO ALSA5] alsa-uninit: грешка при затваряне на pcm: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetDrainError "[AO ALSA5] alsa-reset: грешка при изчистване на потока за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetFlushError "[AO ALSA5] alsa-reset: грешка при възстановяване на буферите за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_ResetChanPrepareError "[AO ALSA5] alsa-reset: грешка при подготовка на канал: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseDrainError "[AO ALSA5] alsa-pause: грешка при изчистване на потока за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_PauseFlushError "[AO ALSA5] alsa-pause: грешка при възстановяване на буферите за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_ResumePrepareError "[AO ALSA5] alsa-resume: грешка при подготовка на канал: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_Underrun "[AO ALSA5] alsa-play: претоварване на alsa, рестартиране на потока.\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_PlaybackPrepareError "[AO ALSA5] alsa-play: грешка при подготовка за възпроизвеждане: %s\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_WriteErrorAfterReset "[AO ALSA5] alsa-play: грешка при запис след рестартиране: %s - отказ от операцията.\n"
#define MSGTR_AO_ALSA5_OutPutError "[AO ALSA5] alsa-play: грешка на изхода: %s\n"

// ao_plugin.c

#define MSGTR_AO_PLUGIN_InvalidPlugin "[AO PLUGIN] невалиден плъгин: %s\n"

// ======================= AF Audio Filters ================================

// libaf

// af_ladspa.c

#define MSGTR_AF_LADSPA_AvailableLabels "достъпни етикети в"
#define MSGTR_AF_LADSPA_WarnNoInputs "ВНИМАНИЕ! Този LADSPA плъгин не приема аудио.\n Пристигащият аудио сигнал ще бъде загубен."
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrMultiChannel "Многоканални (>2) плъгини не се поддържат (все още).\n Използвайте само моно и стерео плъгини."
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoOutputs "Този LADSPA плъгин не извежда звук."
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrInOutDiff "Броя на аудио входовете на този LADSPA плъгин се различава от броя на аудио изходите."
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrFailedToLoad "не може да се зареди"
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoDescriptor "Функцията ladspa_descriptor() не може да бъде открита в указания библиотечен файл."
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrLabelNotFound "Етикета не може да бъде намерен в библиотеката."
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoSuboptions "Не са указани подопции"
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLibFile "Не е указан файл с библиотека"
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNoLabel "Не е указан етикет на филтър"
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrNotEnoughControls "Не са указани достатъчно контроли от командния ред"
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlBelow "%s: Input control #%d е под долната граница от %0.4f.\n"
#define MSGTR_AF_LADSPA_ErrControlAbove "%s: Input control #%d е над горната граница от %0.4f.\n"