summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/libass/ass_render.c
blob: 42758c890a1dc7175782264a4538619e494cc746 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
/*
 * Copyright (C) 2006 Evgeniy Stepanov <eugeni.stepanov@gmail.com>
 *
 * This file is part of libass.
 *
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
 * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
 * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 */

#include "config.h"

#include <assert.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>

#include "ass_render.h"
#include "ass_parse.h"
#include "ass_shaper.h"

#define MAX_GLYPHS_INITIAL 1024
#define MAX_LINES_INITIAL 64
#define MAX_BITMAPS_INITIAL 16
#define MAX_SUB_BITMAPS_INITIAL 64
#define SUBPIXEL_MASK 63
#define SUBPIXEL_ACCURACY 7


ASS_Renderer *ass_renderer_init(ASS_Library *library)
{
  int error;
  FT_Library ft;
  ASS_Renderer *priv = 0;
  int vmajor, vminor, vpatch;

  error = FT_Init_FreeType(&ft);
  if (error) {
    ass_msg(library, MSGL_FATAL, "%s failed", "FT_Init_FreeType");
    goto ass_init_exit;
  }

  FT_Library_Version(ft, &vmajor, &vminor, &vpatch);
  ass_msg(library, MSGL_V, "Raster: FreeType %d.%d.%d",
      vmajor, vminor, vpatch);

  priv = calloc(1, sizeof(ASS_Renderer));
  if (!priv) {
    FT_Done_FreeType(ft);
    goto ass_init_exit;
  }

  priv->library = library;
  priv->ftlibrary = ft;
  // images_root and related stuff is zero-filled in calloc

#if (defined(__i386__) || defined(__x86_64__)) && CONFIG_ASM
  if (has_avx2())
    priv->engine = &ass_bitmap_engine_avx2;
  else if (has_sse2())
    priv->engine = &ass_bitmap_engine_sse2;
  else
    priv->engine = &ass_bitmap_engine_c;
#else
  priv->engine = &ass_bitmap_engine_c;
#endif

#if CONFIG_RASTERIZER
  rasterizer_init(&priv->rasterizer, 16);
#endif

  priv->cache.font_cache = ass_font_cache_create();
  priv->cache.bitmap_cache = ass_bitmap_cache_create();
  priv->cache.composite_cache = ass_composite_cache_create();
  priv->cache.outline_cache = ass_outline_cache_create();
  priv->cache.glyph_max = GLYPH_CACHE_MAX;
  priv->cache.bitmap_max_size = BITMAP_CACHE_MAX_SIZE;
  priv->cache.composite_max_size = COMPOSITE_CACHE_MAX_SIZE;

  priv->text_info.max_bitmaps = MAX_BITMAPS_INITIAL;
  priv->text_info.max_glyphs = MAX_GLYPHS_INITIAL;
  priv->text_info.max_lines = MAX_LINES_INITIAL;
  priv->text_info.n_bitmaps = 0;
  priv->text_info.combined_bitmaps = calloc(MAX_BITMAPS_INITIAL, sizeof(CombinedBitmapInfo));
  priv->text_info.glyphs = calloc(MAX_GLYPHS_INITIAL, sizeof(GlyphInfo));
  priv->text_info.lines = calloc(MAX_LINES_INITIAL, sizeof(LineInfo));

  priv->settings.font_size_coeff = 1.;
  priv->settings.selective_style_overrides = ASS_OVERRIDE_BIT_SELECTIVE_FONT_SCALE;

  priv->shaper = ass_shaper_new(0);
  ass_shaper_info(library);
#ifdef CONFIG_HARFBUZZ
  priv->settings.shaper = ASS_SHAPING_COMPLEX;
#else
  priv->settings.shaper = ASS_SHAPING_SIMPLE;
#endif

 ass_init_exit:
  if (priv)
    ass_msg(library, MSGL_V, "Initialized");
  else
    ass_msg(library, MSGL_ERR, "Initialization failed");

  return priv;
}

static void free_list_clear(ASS_Renderer *render_priv)
{
  if (render_priv->free_head) {
    FreeList *item = render_priv->free_head;
    while(item) {
      FreeList *oi = item;
      ass_aligned_free(item->object);
      item = item->next;
      free(oi);
    }
    render_priv->free_head = NULL;
  }
}

void ass_renderer_done(ASS_Renderer *render_priv)
{
  ass_cache_done(render_priv->cache.font_cache);
  ass_cache_done(render_priv->cache.bitmap_cache);
  ass_cache_done(render_priv->cache.composite_cache);
  ass_cache_done(render_priv->cache.outline_cache);

  ass_free_images(render_priv->images_root);
  ass_free_images(render_priv->prev_images_root);

#if CONFIG_RASTERIZER
  rasterizer_done(&render_priv->rasterizer);
#endif

  if (render_priv->state.stroker) {
    FT_Stroker_Done(render_priv->state.stroker);
    render_priv->state.stroker = 0;
  }
  if (render_priv->ftlibrary)
    FT_Done_FreeType(render_priv->ftlibrary);
  if (render_priv->fontconfig_priv)
    fontconfig_done(render_priv->fontconfig_priv);
  ass_shaper_free(render_priv->shaper);
  free(render_priv->eimg);
  free(render_priv->text_info.glyphs);
  free(render_priv->text_info.lines);

  free(render_priv->text_info.combined_bitmaps);

  free(render_priv->settings.default_font);
  free(render_priv->settings.default_family);

  free(render_priv->user_override_style.FontName);

  free_list_clear(render_priv);
  free(render_priv);
}

/**
 * \brief Create a new ASS_Image
 * Parameters are the same as ASS_Image fields.
 */
static ASS_Image *my_draw_bitmap(unsigned char *bitmap, int bitmap_w,
                 int bitmap_h, int stride, int dst_x,
                 int dst_y, uint32_t color)
{
  ASS_Image *img = malloc(sizeof(ASS_Image));

  if (img) {
    img->w = bitmap_w;
    img->h = bitmap_h;
    img->stride = stride;
    img->bitmap = bitmap;
    img->color = color;
    img->dst_x = dst_x;
    img->dst_y = dst_y;
  }

  return img;
}

/**
 * \brief Mapping between script and screen coordinates
 */
static double x2scr_pos(ASS_Renderer *render_priv, double x)
{
  return x * render_priv->orig_width / render_priv->font_scale_x / render_priv->track->PlayResX +
    render_priv->settings.left_margin;
}
static double x2scr(ASS_Renderer *render_priv, double x)
{
  if (render_priv->state.explicit)
    return x2scr_pos(render_priv, x);
  return x * render_priv->orig_width_nocrop / render_priv->font_scale_x /
    render_priv->track->PlayResX +
    FFMAX(render_priv->settings.left_margin, 0);
}
static double x2scr_pos_scaled(ASS_Renderer *render_priv, double x)
{
  return x * render_priv->orig_width / render_priv->track->PlayResX +
    render_priv->settings.left_margin;
}
static double x2scr_scaled(ASS_Renderer *render_priv, double x)
{
  if (render_priv->state.explicit)
    return x2scr_pos_scaled(render_priv, x);
  return x * render_priv->orig_width_nocrop /
    render_priv->track->PlayResX +
    FFMAX(render_priv->settings.left_margin, 0);
}
/**
 * \brief Mapping between script and screen coordinates
 */
static double y2scr_pos(ASS_Renderer *render_priv, double y)
{
  return y * render_priv->orig_height / render_priv->track->PlayResY +
    render_priv->settings.top_margin;
}
static double y2scr(ASS_Renderer *render_priv, double y)
{
  if (render_priv->state.explicit)
    return y2scr_pos(render_priv, y);
  return y * render_priv->orig_height_nocrop /
    render_priv->track->PlayResY +
    FFMAX(render_priv->settings.top_margin, 0);
}

// the same for toptitles
static double y2scr_top(ASS_Renderer *render_priv, double y)
{
  if (render_priv->state.explicit)
    return y2scr_pos(render_priv, y);
  if (render_priv->settings.use_margins)
    return y * render_priv->orig_height_nocrop /
      render_priv->track->PlayResY;
  else
    return y * render_priv->orig_height_nocrop /
      render_priv->track->PlayResY +
      FFMAX(render_priv->settings.top_margin, 0);
}
// the same for subtitles
static double y2scr_sub(ASS_Renderer *render_priv, double y)
{
  if (render_priv->state.explicit)
    return y2scr_pos(render_priv, y);
  if (render_priv->settings.use_margins)
    return y * render_priv->orig_height_nocrop /
      render_priv->track->PlayResY +
      FFMAX(render_priv->settings.top_margin, 0)
      + FFMAX(render_priv->settings.bottom_margin, 0);
  else
    return y * render_priv->orig_height_nocrop /
      render_priv->track->PlayResY +
      FFMAX(render_priv->settings.top_margin, 0);
}

/*
 * \brief Convert bitmap glyphs into ASS_Image list with inverse clipping
 *
 * Inverse clipping with the following strategy:
 * - find rectangle from (x0, y0) to (cx0, y1)
 * - find rectangle from (cx0, y0) to (cx1, cy0)
 * - find rectangle from (cx0, cy1) to (cx1, y1)
 * - find rectangle from (cx1, y0) to (x1, y1)
 * These rectangles can be invalid and in this case are discarded.
 * Afterwards, they are clipped against the screen coordinates.
 * In an additional pass, the rectangles need to be split up left/right for
 * karaoke effects. This can result in a lot of bitmaps (6 to be exact).
 */
static ASS_Image **render_glyph_i(ASS_Renderer *render_priv,
                 Bitmap *bm, int dst_x, int dst_y,
                 uint32_t color, uint32_t color2, int brk,
                 ASS_Image **tail, unsigned int type)
{
  int i, j, x0, y0, x1, y1, cx0, cy0, cx1, cy1, sx, sy, zx, zy;
  Rect r[4];
  ASS_Image *img;

  dst_x += bm->left;
  dst_y += bm->top;

  // we still need to clip against screen boundaries
  zx = x2scr_pos_scaled(render_priv, 0);
  zy = y2scr_pos(render_priv, 0);
  sx = x2scr_pos_scaled(render_priv, render_priv->track->PlayResX);
  sy = y2scr_pos(render_priv, render_priv->track->PlayResY);

  x0 = 0;
  y0 = 0;
  x1 = bm->w;
  y1 = bm->h;
  cx0 = render_priv->state.clip_x0 - dst_x;
  cy0 = render_priv->state.clip_y0 - dst_y;
  cx1 = render_priv->state.clip_x1 - dst_x;
  cy1 = render_priv->state.clip_y1 - dst_y;

  // calculate rectangles and discard invalid ones while we're at it.
  i = 0;
  r[i].x0 = x0;
  r[i].y0 = y0;
  r[i].x1 = (cx0 > x1) ? x1 : cx0;
  r[i].y1 = y1;
  if (r[i].x1 > r[i].x0 && r[i].y1 > r[i].y0) i++;
  r[i].x0 = (cx0 < 0) ? x0 : cx0;
  r[i].y0 = y0;
  r[i].x1 = (cx1 > x1) ? x1 : cx1;
  r[i].y1 = (cy0 > y1) ? y1 : cy0;
  if (r[i].x1 > r[i].x0 && r[i].y1 > r[i].y0) i++;
  r[i].x0 = (cx0 < 0) ? x0 : cx0;
  r[i].y0 = (cy1 < 0) ? y0 : cy1;
  r[i].x1 = (cx1 > x1) ? x1 : cx1;
  r[i].y1 = y1;
  if (r[i].x1 > r[i].x0 && r[i].y1 > r[i].y0) i++;
  r[i].x0 = (cx1 < 0) ? x0 : cx1;
  r[i].y0 = y0;
  r[i].x1 = x1;
  r[i].y1 = y1;
  if (r[i].x1 > r[i].x0 && r[i].y1 > r[i].y0) i++;

  // clip each rectangle to screen coordinates
  for (j = 0; j < i; j++) {
    r[j].x0 = (r[j].x0 + dst_x < zx) ? zx - dst_x : r[j].x0;
    r[j].y0 = (r[j].y0 + dst_y < zy) ? zy - dst_y : r[j].y0;
    r[j].x1 = (r[j].x1 + dst_x > sx) ? sx - dst_x : r[j].x1;
    r[j].y1 = (r[j].y1 + dst_y > sy) ? sy - dst_y : r[j].y1;
  }

  // draw the rectangles
  for (j = 0; j < i; j++) {
    int lbrk = brk;
    // kick out rectangles that are invalid now
    if (r[j].x1 <= r[j].x0 || r[j].y1 <= r[j].y0)
      continue;
    // split up into left and right for karaoke, if needed
    if (lbrk > r[j].x0) {
      if (lbrk > r[j].x1) lbrk = r[j].x1;
      img = my_draw_bitmap(bm->buffer + r[j].y0 * bm->stride + r[j].x0,
        lbrk - r[j].x0, r[j].y1 - r[j].y0,
        bm->stride, dst_x + r[j].x0, dst_y + r[j].y0, color);
      if (!img) break;
      img->type = type;
      *tail = img;
      tail = &img->next;
    }
    if (lbrk < r[j].x1) {
      if (lbrk < r[j].x0) lbrk = r[j].x0;
      img = my_draw_bitmap(bm->buffer + r[j].y0 * bm->stride + lbrk,
        r[j].x1 - lbrk, r[j].y1 - r[j].y0,
        bm->stride, dst_x + lbrk, dst_y + r[j].y0, color2);
      if (!img) break;
      img->type = type;
      *tail = img;
      tail = &img->next;
    }
  }

  return tail;
}

/**
 * \brief convert bitmap glyph into ASS_Image struct(s)
 * \param bit freetype bitmap glyph, FT_PIXEL_MODE_GRAY
 * \param dst_x bitmap x coordinate in video frame
 * \param dst_y bitmap y coordinate in video frame
 * \param color first color, RGBA
 * \param color2 second color, RGBA
 * \param brk x coordinate relative to glyph origin, color is used to the left of brk, color2 - to the right
 * \param tail pointer to the last image's next field, head of the generated list should be stored here
 * \return pointer to the new list tail
 * Performs clipping. Uses my_draw_bitmap for actual bitmap convertion.
 */
static ASS_Image **
render_glyph(ASS_Renderer *render_priv, Bitmap *bm, int dst_x, int dst_y,
       uint32_t color, uint32_t color2, int brk, ASS_Image **tail, unsigned int type)
{
  // Inverse clipping in use?
  if (render_priv->state.clip_mode)
    return render_glyph_i(render_priv, bm, dst_x, dst_y, color, color2,
               brk, tail, type);

  // brk is relative to dst_x
  // color = color left of brk
  // color2 = color right of brk
  int b_x0, b_y0, b_x1, b_y1; // visible part of the bitmap
  int clip_x0, clip_y0, clip_x1, clip_y1;
  int tmp;
  ASS_Image *img;

  dst_x += bm->left;
  dst_y += bm->top;
  brk -= bm->left;

  // clipping
  clip_x0 = FFMINMAX(render_priv->state.clip_x0, 0, render_priv->width);
  clip_y0 = FFMINMAX(render_priv->state.clip_y0, 0, render_priv->height);
  clip_x1 = FFMINMAX(render_priv->state.clip_x1, 0, render_priv->width);
  clip_y1 = FFMINMAX(render_priv->state.clip_y1, 0, render_priv->height);
  b_x0 = 0;
  b_y0 = 0;
  b_x1 = bm->w;
  b_y1 = bm->h;

  tmp = dst_x - clip_x0;
  if (tmp < 0) {
    b_x0 = -tmp;
    render_priv->state.has_clips = 1;
  }
  tmp = dst_y - clip_y0;
  if (tmp < 0) {
    b_y0 = -tmp;
    render_priv->state.has_clips = 1;
  }
  tmp = clip_x1 - dst_x - bm->w;
  if (tmp < 0) {
    b_x1 = bm->w + tmp;
    render_priv->state.has_clips = 1;
  }
  tmp = clip_y1 - dst_y - bm->h;
  if (tmp < 0) {
    b_y1 = bm->h + tmp;
    render_priv->state.has_clips = 1;
  }

  if ((b_y0 >= b_y1) || (b_x0 >= b_x1))
    return tail;

  if (brk > b_x0) {      // draw left part
    if (brk > b_x1)
      brk = b_x1;
    img = my_draw_bitmap(bm->buffer + bm->stride * b_y0 + b_x0,
               brk - b_x0, b_y1 - b_y0, bm->stride,
               dst_x + b_x0, dst_y + b_y0, color);
    if (!img) return tail;
    img->type = type;
    *tail = img;
    tail = &img->next;
  }
  if (brk < b_x1) {      // draw right part
    if (brk < b_x0)
      brk = b_x0;
    img = my_draw_bitmap(bm->buffer + bm->stride * b_y0 + brk,
               b_x1 - brk, b_y1 - b_y0, bm->stride,
               dst_x + brk, dst_y + b_y0, color2);
    if (!img) return tail;
    img->type = type;
    *tail = img;
    tail = &img->next;
  }
  return tail;
}

// Return true if the object could be added, and the object is not NULL.
static bool free_list_add(ASS_Renderer *render_priv, void *object)
{
  if (!object)
    return false;
  FreeList *l = calloc(1, sizeof(FreeList));
  if (!l)
    return false;
  if (!render_priv->free_head) {
    render_priv->free_head = l;
    render_priv->free_head->object = object;
    render_priv->free_tail = render_priv->free_head;
  } else {
    l->object = object;
    render_priv->free_tail->next = l;
    render_priv->free_tail = render_priv->free_tail->next;
  }
  return true;
}

/**
 * Iterate through a list of bitmaps and blend with clip vector, if
 * applicable. The blended bitmaps are added to a free list which is freed
 * at the start of a new frame.
 */
static void blend_vector_clip(ASS_Renderer *render_priv,
               ASS_Image *head)
{
  Bitmap *clip_bm = NULL;
  ASS_Image *cur;
  ASS_Drawing *drawing = render_priv->state.clip_drawing;
  BitmapHashKey key;
  BitmapHashValue *val;

  if (!drawing)
    return;

  // Try to get mask from cache
  memset(&key, 0, sizeof(key));
  key.type = BITMAP_CLIP;
  key.u.clip.text = drawing->text;
  val = ass_cache_get(render_priv->cache.bitmap_cache, &key);

  if (val) {
    clip_bm = val->bm;
  } else {
    BitmapHashValue v;

    // Not found in cache, parse and rasterize it
    ASS_Outline *outline = ass_drawing_parse(drawing, 1);
    if (!outline) {
      ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN,
          "Clip vector parsing failed. Skipping.");
      return;
    }

    // We need to translate the clip according to screen borders
    if (render_priv->settings.left_margin != 0 ||
      render_priv->settings.top_margin != 0) {
      FT_Vector trans = {
        .x = int_to_d6(render_priv->settings.left_margin),
        .y = -int_to_d6(render_priv->settings.top_margin),
      };
      outline_translate(outline, trans.x, trans.y);
    }

    clip_bm = outline_to_bitmap(render_priv, outline, 0);

    // Add to cache
    memset(&v, 0, sizeof(v));
    key.u.clip.text = strdup(drawing->text);
    v.bm = clip_bm;
    ass_cache_put(render_priv->cache.bitmap_cache, &key, &v);
  }

  if (!clip_bm) return;

  // Iterate through bitmaps and blend/clip them
  for (cur = head; cur; cur = cur->next) {
    int left, top, right, bottom, w, h;
    int ax, ay, aw, ah, as;
    int bx, by, bw, bh, bs;
    int aleft, atop, bleft, btop;
    unsigned char *abuffer, *bbuffer, *nbuffer;

    render_priv->state.has_clips = 1;

    abuffer = cur->bitmap;
    bbuffer = clip_bm->buffer;
    ax = cur->dst_x;
    ay = cur->dst_y;
    aw = cur->w;
    ah = cur->h;
    as = cur->stride;
    bx = clip_bm->left;
    by = clip_bm->top;
    bw = clip_bm->w;
    bh = clip_bm->h;
    bs = clip_bm->stride;

    // Calculate overlap coordinates
    left = (ax > bx) ? ax : bx;
    top = (ay > by) ? ay : by;
    right = ((ax + aw) < (bx + bw)) ? (ax + aw) : (bx + bw);
    bottom = ((ay + ah) < (by + bh)) ? (ay + ah) : (by + bh);
    aleft = left - ax;
    atop = top - ay;
    w = right - left;
    h = bottom - top;
    bleft = left - bx;
    btop = top - by;

    if (render_priv->state.clip_drawing_mode) {
      // Inverse clip
      if (ax + aw < bx || ay + ah < by || ax > bx + bw ||
        ay > by + bh || !h || !w) {
        continue;
      }

      // Allocate new buffer and add to free list
      nbuffer = ass_aligned_alloc(32, as * ah);
      if (!free_list_add(render_priv, nbuffer)) {
        ass_aligned_free(nbuffer);
        return;
      }

      // Blend together
      memcpy(nbuffer, abuffer, ((ah - 1) * as) + aw);
      render_priv->engine->sub_bitmaps(nbuffer + atop * as + aleft, as,
                       bbuffer + btop * bs + bleft, bs,
                       h, w);
    } else {
      // Regular clip
      if (ax + aw < bx || ay + ah < by || ax > bx + bw ||
        ay > by + bh || !h || !w) {
        cur->w = cur->h = cur->stride = 0;
        continue;
      }

      // Allocate new buffer and add to free list
      unsigned align = (w >= 16) ? 16 : ((w >= 8) ? 8 : 1);
      unsigned ns = ass_align(align, w);
      nbuffer = ass_aligned_alloc(align, ns * h);
      if (!free_list_add(render_priv, nbuffer)) {
        ass_aligned_free(nbuffer);
        return;
      }

      // Blend together
      render_priv->engine->mul_bitmaps(nbuffer, ns,
                       abuffer + atop * as + aleft, as,
                       bbuffer + btop * bs + bleft, bs,
                       w, h);
      cur->dst_x += aleft;
      cur->dst_y += atop;
      cur->w = w;
      cur->h = h;
      cur->stride = ns;
    }
    cur->bitmap = nbuffer;
  }
}

/**
 * \brief Convert TextInfo struct to ASS_Image list
 * Splits glyphs in halves when needed (for \kf karaoke).
 */
static ASS_Image *render_text(ASS_Renderer *render_priv)
{
  ASS_Image *head;
  ASS_Image **tail = &head;
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;

  for (int i = 0; i < text_info->n_bitmaps; ++i) {
    CombinedBitmapInfo *info = &text_info->combined_bitmaps[i];
    if (!info->bm_s || render_priv->state.border_style == 4)
      continue;

    tail =
      render_glyph(render_priv, info->bm_s, info->x, info->y, info->c[3], 0,
             1000000, tail, IMAGE_TYPE_SHADOW);
  }

  for (int i = 0; i < text_info->n_bitmaps; ++i) {
    CombinedBitmapInfo *info = &text_info->combined_bitmaps[i];
    if (!info->bm_o)
      continue;

    if ((info->effect_type == EF_KARAOKE_KO)
        && (info->effect_timing <= info->first_pos_x)) {
      // do nothing
    } else {
      tail =
        render_glyph(render_priv, info->bm_o, info->x, info->y, info->c[2],
               0, 1000000, tail, IMAGE_TYPE_OUTLINE);
    }
  }

  for (int i = 0; i < text_info->n_bitmaps; ++i) {
    CombinedBitmapInfo *info = &text_info->combined_bitmaps[i];
    if (!info->bm)
      continue;

    if ((info->effect_type == EF_KARAOKE)
        || (info->effect_type == EF_KARAOKE_KO)) {
      if (info->effect_timing > info->first_pos_x)
        tail =
          render_glyph(render_priv, info->bm, info->x, info->y,
                 info->c[0], 0, 1000000, tail, IMAGE_TYPE_CHARACTER);
      else
        tail =
          render_glyph(render_priv, info->bm, info->x, info->y,
                 info->c[1], 0, 1000000, tail, IMAGE_TYPE_CHARACTER);
    } else if (info->effect_type == EF_KARAOKE_KF) {
      tail =
        render_glyph(render_priv, info->bm, info->x, info->y, info->c[0],
               info->c[1], info->effect_timing, tail, IMAGE_TYPE_CHARACTER);
    } else
      tail =
        render_glyph(render_priv, info->bm, info->x, info->y, info->c[0],
               0, 1000000, tail, IMAGE_TYPE_CHARACTER);
  }

  *tail = 0;
  blend_vector_clip(render_priv, head);

  return head;
}

static void compute_string_bbox(TextInfo *text, DBBox *bbox)
{
  int i;

  if (text->length > 0) {
    bbox->xMin = 32000;
    bbox->xMax = -32000;
    bbox->yMin = -1 * text->lines[0].asc + d6_to_double(text->glyphs[0].pos.y);
    bbox->yMax = text->height - text->lines[0].asc +
           d6_to_double(text->glyphs[0].pos.y);

    for (i = 0; i < text->length; ++i) {
      GlyphInfo *info = text->glyphs + i;
      if (info->skip) continue;
      double s = d6_to_double(info->pos.x);
      double e = s + d6_to_double(info->cluster_advance.x);
      bbox->xMin = FFMIN(bbox->xMin, s);
      bbox->xMax = FFMAX(bbox->xMax, e);
    }
  } else
    bbox->xMin = bbox->xMax = bbox->yMin = bbox->yMax = 0.;
}

static ASS_Style *handle_selective_style_overrides(ASS_Renderer *render_priv,
                          ASS_Style *rstyle)
{
  // The script style is the one the event was declared with.
  ASS_Style *script = render_priv->track->styles +
            render_priv->state.event->Style;
  // The user style was set with ass_set_selective_style_override().
  ASS_Style *user = &render_priv->user_override_style;
  ASS_Style *new = &render_priv->state.override_style_temp_storage;
  int explicit = event_has_hard_overrides(render_priv->state.event->Text) ||
          render_priv->state.evt_type != EVENT_NORMAL;
  int requested = render_priv->settings.selective_style_overrides;
  double scale;

  user->Name = "OverrideStyle"; // name insignificant

  // Either the event's style, or the style forced with a \r tag.
  if (!rstyle)
    rstyle = script;

  // Create a new style that contains a mix of the original style and
  // user_style (the user's override style). Copy only fields from the
  // script's style that are deemed necessary.
  *new = *rstyle;

  render_priv->state.explicit = explicit;

  render_priv->state.apply_font_scale =
    !explicit || !(requested & ASS_OVERRIDE_BIT_SELECTIVE_FONT_SCALE);

  // On positioned events, do not apply most overrides.
  if (explicit)
    requested = 0;

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_STYLE)
    requested |= ASS_OVERRIDE_BIT_FONT_NAME |
           ASS_OVERRIDE_BIT_FONT_SIZE_FIELDS |
           ASS_OVERRIDE_BIT_COLORS |
           ASS_OVERRIDE_BIT_BORDER |
           ASS_OVERRIDE_BIT_ATTRIBUTES;

  // Copies fields even not covered by any of the other bits.
  if (requested & ASS_OVERRIDE_FULL_STYLE)
    *new = *user;

  // The user style is supposed to be independent of the script resolution.
  // Treat the user style's values as if they were specified for a script with
  // PlayResY=288, and rescale the values to the current script.
  scale = render_priv->track->PlayResY / 288.0;

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_FONT_SIZE_FIELDS) {
    new->FontSize = user->FontSize * scale;
    new->Spacing = user->Spacing * scale;
    new->ScaleX = user->ScaleX;
    new->ScaleY = user->ScaleY;
  }

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_FONT_NAME) {
    new->FontName = user->FontName;
    new->treat_fontname_as_pattern = user->treat_fontname_as_pattern;
  }

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_COLORS) {
    new->PrimaryColour = user->PrimaryColour;
    new->SecondaryColour = user->SecondaryColour;
    new->OutlineColour = user->OutlineColour;
    new->BackColour = user->BackColour;
  }

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_ATTRIBUTES) {
    new->Bold = user->Bold;
    new->Italic = user->Italic;
    new->Underline = user->Underline;
    new->StrikeOut = user->StrikeOut;
  }

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_BORDER) {
    new->BorderStyle = user->BorderStyle;
    new->Outline = user->Outline * scale;
    new->Shadow = user->Shadow * scale;
  }

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_ALIGNMENT)
    new->Alignment = user->Alignment;

  if (requested & ASS_OVERRIDE_BIT_MARGINS) {
    new->MarginL = user->MarginL;
    new->MarginR = user->MarginR;
    new->MarginV = user->MarginV;
  }

  if (!new->FontName)
    new->FontName = rstyle->FontName;

  render_priv->state.style = new;
  render_priv->state.overrides = requested;

  return new;
}

static void init_font_scale(ASS_Renderer *render_priv)
{
  ASS_Settings *settings_priv = &render_priv->settings;

  render_priv->font_scale = ((double) render_priv->orig_height) /
               render_priv->track->PlayResY;
  if (settings_priv->storage_height)
    render_priv->blur_scale = ((double) render_priv->orig_height) /
      settings_priv->storage_height;
  else
    render_priv->blur_scale = 1.;
  if (render_priv->track->ScaledBorderAndShadow)
    render_priv->border_scale =
      ((double) render_priv->orig_height) /
      render_priv->track->PlayResY;
  else
    render_priv->border_scale = render_priv->blur_scale;
  if (!settings_priv->storage_height)
    render_priv->blur_scale = render_priv->border_scale;

  if (render_priv->state.apply_font_scale) {
    render_priv->font_scale *= settings_priv->font_size_coeff;
    render_priv->border_scale *= settings_priv->font_size_coeff;
    render_priv->blur_scale *= settings_priv->font_size_coeff;
  }
}

/**
 * \brief partially reset render_context to style values
 * Works like {\r}: resets some style overrides
 */
void reset_render_context(ASS_Renderer *render_priv, ASS_Style *style)
{
  style = handle_selective_style_overrides(render_priv, style);

  init_font_scale(render_priv);

  render_priv->state.c[0] = style->PrimaryColour;
  render_priv->state.c[1] = style->SecondaryColour;
  render_priv->state.c[2] = style->OutlineColour;
  render_priv->state.c[3] = style->BackColour;
  render_priv->state.flags =
    (style->Underline ? DECO_UNDERLINE : 0) |
    (style->StrikeOut ? DECO_STRIKETHROUGH : 0);
  render_priv->state.font_size = style->FontSize;

  free(render_priv->state.family);
  render_priv->state.family = NULL;
  render_priv->state.family = strdup(style->FontName);
  render_priv->state.treat_family_as_pattern =
    style->treat_fontname_as_pattern;
  render_priv->state.bold = style->Bold;
  render_priv->state.italic = style->Italic;
  update_font(render_priv);

  render_priv->state.border_style = style->BorderStyle;
  render_priv->state.border_x = style->Outline;
  render_priv->state.border_y = style->Outline;
  change_border(render_priv, render_priv->state.border_x, render_priv->state.border_y);
  render_priv->state.scale_x = style->ScaleX;
  render_priv->state.scale_y = style->ScaleY;
  render_priv->state.hspacing = style->Spacing;
  render_priv->state.be = 0;
  render_priv->state.blur = style->Blur;
  render_priv->state.shadow_x = style->Shadow;
  render_priv->state.shadow_y = style->Shadow;
  render_priv->state.frx = render_priv->state.fry = 0.;
  render_priv->state.frz = M_PI * style->Angle / 180.;
  render_priv->state.fax = render_priv->state.fay = 0.;
  render_priv->state.font_encoding = style->Encoding;
}

/**
 * \brief Start new event. Reset render_priv->state.
 */
static void
init_render_context(ASS_Renderer *render_priv, ASS_Event *event)
{
  render_priv->state.event = event;
  render_priv->state.parsed_tags = 0;
  render_priv->state.has_clips = 0;
  render_priv->state.evt_type = EVENT_NORMAL;

  reset_render_context(render_priv, NULL);
  render_priv->state.wrap_style = render_priv->track->WrapStyle;

  render_priv->state.alignment = render_priv->state.style->Alignment;
  render_priv->state.pos_x = 0;
  render_priv->state.pos_y = 0;
  render_priv->state.org_x = 0;
  render_priv->state.org_y = 0;
  render_priv->state.have_origin = 0;
  render_priv->state.clip_x0 = 0;
  render_priv->state.clip_y0 = 0;
  render_priv->state.clip_x1 = render_priv->track->PlayResX;
  render_priv->state.clip_y1 = render_priv->track->PlayResY;
  render_priv->state.clip_mode = 0;
  render_priv->state.detect_collisions = 1;
  render_priv->state.fade = 0;
  render_priv->state.drawing_scale = 0;
  render_priv->state.pbo = 0;
  render_priv->state.effect_type = EF_NONE;
  render_priv->state.effect_timing = 0;
  render_priv->state.effect_skip_timing = 0;

  apply_transition_effects(render_priv, event);
}

static void free_render_context(ASS_Renderer *render_priv)
{
  free(render_priv->state.family);
  ass_drawing_free(render_priv->state.clip_drawing);

  render_priv->state.family = NULL;
  render_priv->state.clip_drawing = NULL;

  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;
  for (int n = 0; n < text_info->length; n++)
    ass_drawing_free(text_info->glyphs[n].drawing);
  text_info->length = 0;
}

/*
 * Replace the outline of a glyph by a contour which makes up a simple
 * opaque rectangle.
 */
static void draw_opaque_box(ASS_Renderer *render_priv, GlyphInfo *info,
              int asc, int desc, ASS_Outline *ol,
              FT_Vector advance, int sx, int sy)
{
  int adv = advance.x;
  double scale_y = info->orig_scale_y;
  double scale_x = info->orig_scale_x;

  // to avoid gaps
  sx = FFMAX(64, sx);
  sy = FFMAX(64, sy);

  // Emulate the WTFish behavior of VSFilter, i.e. double-scale
  // the sizes of the opaque box.
  adv += double_to_d6(info->hspacing * render_priv->font_scale * scale_x);
  adv *= scale_x;
  sx *= scale_x;
  sy *= scale_y;
  desc *= scale_y;
  desc += asc * (scale_y - 1.0);

  FT_Vector points[4] = {
    { .x = -sx,     .y = asc + sy },
    { .x = adv + sx,  .y = asc + sy },
    { .x = adv + sx,  .y = -desc - sy },
    { .x = -sx,     .y = -desc - sy },
  };

  ol->n_points = ol->n_contours = 0;
  if (!outline_alloc(ol, 4, 1))
    return;
  for (int i = 0; i < 4; ++i) {
    ol->points[ol->n_points] = points[i];
    ol->tags[ol->n_points++] = 1;
  }
  ol->contours[ol->n_contours++] = ol->n_points - 1;
}

/*
 * Stroke an outline glyph in x/y direction. Applies various fixups to get
 * around limitations of the FreeType stroker.
 */
static void stroke_outline(ASS_Renderer *render_priv, ASS_Outline *outline,
              int sx, int sy)
{
  if (sx <= 0 && sy <= 0)
    return;

  fix_freetype_stroker(outline, sx, sy);

  size_t n_points = outline->n_points;
  if (n_points > SHRT_MAX) {
    ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN, "Too many outline points: %d",
        outline->n_points);
    n_points = SHRT_MAX;
  }

  size_t n_contours = FFMIN(outline->n_contours, SHRT_MAX);
  short contours_small[EFFICIENT_CONTOUR_COUNT];
  short *contours = contours_small;
  short *contours_large = NULL;
  if (n_contours > EFFICIENT_CONTOUR_COUNT) {
    contours_large = malloc(n_contours * sizeof(short));
    if (!contours_large)
      return;
    contours = contours_large;
  }
  for (size_t i = 0; i < n_contours; ++i)
    contours[i] = FFMIN(outline->contours[i], n_points - 1);

  FT_Outline ftol;
  ftol.n_points = n_points;
  ftol.n_contours = n_contours;
  ftol.points = outline->points;
  ftol.tags = outline->tags;
  ftol.contours = contours;
  ftol.flags = 0;

  // Borders are equal; use the regular stroker
  if (sx == sy && render_priv->state.stroker) {
    int error;
    FT_StrokerBorder border = FT_Outline_GetOutsideBorder(&ftol);
    error = FT_Stroker_ParseOutline(render_priv->state.stroker, &ftol, 0);
    if (error) {
      ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN,
          "FT_Stroker_ParseOutline failed, error: %d", error);
    }
    unsigned new_points, new_contours;
    error = FT_Stroker_GetBorderCounts(render_priv->state.stroker, border,
        &new_points, &new_contours);
    if (error) {
      ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN,
          "FT_Stroker_GetBorderCounts failed, error: %d", error);
    }
    outline_free(outline);
    outline->n_points = outline->n_contours = 0;
    if (new_contours > FFMAX(EFFICIENT_CONTOUR_COUNT, n_contours)) {
      if (!ASS_REALLOC_ARRAY(contours_large, new_contours)) {
        free(contours_large);
        return;
      }
    }
    n_points = new_points;
    n_contours = new_contours;
    if (!outline_alloc(outline, n_points, n_contours)) {
      ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN,
          "Not enough memory for border outline");
      free(contours_large);
      return;
    }
    ftol.n_points = ftol.n_contours = 0;
    ftol.points = outline->points;
    ftol.tags = outline->tags;

    FT_Stroker_ExportBorder(render_priv->state.stroker, border, &ftol);

    outline->n_points = n_points;
    outline->n_contours = n_contours;
    for (size_t i = 0; i < n_contours; ++i)
      outline->contours[i] = (unsigned short) contours[i];

  // "Stroke" with the outline emboldener (in two passes if needed).
  // The outlines look uglier, but the emboldening never adds any points
  } else {
#if (FREETYPE_MAJOR > 2) || \
  ((FREETYPE_MAJOR == 2) && (FREETYPE_MINOR > 4)) || \
  ((FREETYPE_MAJOR == 2) && (FREETYPE_MINOR == 4) && (FREETYPE_PATCH >= 10))
    FT_Outline_EmboldenXY(&ftol, sx * 2, sy * 2);
    FT_Outline_Translate(&ftol, -sx, -sy);
#else
    int i;
    FT_Outline nol;

    FT_Outline_New(render_priv->ftlibrary, ftol.n_points,
            ftol.n_contours, &nol);
    FT_Outline_Copy(&ftol, &nol);

    FT_Outline_Embolden(&ftol, sx * 2);
    FT_Outline_Translate(&ftol, -sx, -sx);
    FT_Outline_Embolden(&nol, sy * 2);
    FT_Outline_Translate(&nol, -sy, -sy);

    for (i = 0; i < ftol.n_points; i++)
      ftol.points[i].y = nol.points[i].y;

    FT_Outline_Done(render_priv->ftlibrary, &nol);
#endif
  }

  free(contours_large);
}

/**
 * \brief Prepare glyph hash
 */
static void
fill_glyph_hash(ASS_Renderer *priv, OutlineHashKey *outline_key,
        GlyphInfo *info)
{
  if (info->drawing) {
    DrawingHashKey *key = &outline_key->u.drawing;
    outline_key->type = OUTLINE_DRAWING;
    key->scale_x = double_to_d16(info->scale_x);
    key->scale_y = double_to_d16(info->scale_y);
    key->outline.x = double_to_d16(info->border_x);
    key->outline.y = double_to_d16(info->border_y);
    key->border_style = info->border_style;
    // hpacing only matters for opaque box borders (see draw_opaque_box),
    // so for normal borders, maximize cache utility by ignoring it
    key->hspacing =
      info->border_style == 3 ? double_to_d16(info->hspacing) : 0;
    key->hash = info->drawing->hash;
    key->text = info->drawing->text;
    key->pbo = info->drawing->pbo;
    key->scale = info->drawing->scale;
  } else {
    GlyphHashKey *key = &outline_key->u.glyph;
    outline_key->type = OUTLINE_GLYPH;
    key->font = info->font;
    key->size = info->font_size;
    key->face_index = info->face_index;
    key->glyph_index = info->glyph_index;
    key->bold = info->bold;
    key->italic = info->italic;
    key->scale_x = double_to_d16(info->scale_x);
    key->scale_y = double_to_d16(info->scale_y);
    key->outline.x = double_to_d16(info->border_x);
    key->outline.y = double_to_d16(info->border_y);
    key->flags = info->flags;
    key->border_style = info->border_style;
    key->hspacing =
      info->border_style == 3 ? double_to_d16(info->hspacing) : 0;
  }
}

/**
 * \brief Prepare combined-bitmap hash
 */
static void fill_composite_hash(CompositeHashKey *hk, CombinedBitmapInfo *info)
{
  hk->filter = info->filter;
  hk->bitmap_count = info->bitmap_count;
  hk->bitmaps = info->bitmaps;
}

/**
 * \brief Get normal and outline (border) glyphs
 * \param info out: struct filled with extracted data
 * Tries to get both glyphs from cache.
 * If they can't be found, gets a glyph from font face, generates outline with FT_Stroker,
 * and add them to cache.
 * The glyphs are returned in info->glyph and info->outline_glyph
 */
static void
get_outline_glyph(ASS_Renderer *priv, GlyphInfo *info)
{
  OutlineHashValue *val;
  OutlineHashKey key;

  memset(&info->hash_key, 0, sizeof(info->hash_key));

  fill_glyph_hash(priv, &key, info);
  val = ass_cache_get(priv->cache.outline_cache, &key);

  if (!val) {
    OutlineHashValue v;
    memset(&v, 0, sizeof(v));

    if (info->drawing) {
      ASS_Drawing *drawing = info->drawing;
      ass_drawing_hash(drawing);
      if(!ass_drawing_parse(drawing, 0))
        return;
      v.outline = outline_copy(&drawing->outline);
      v.advance.x = drawing->advance.x;
      v.advance.y = drawing->advance.y;
      v.asc = drawing->asc;
      v.desc = drawing->desc;
      key.u.drawing.text = strdup(drawing->text);
    } else {
      ass_face_set_size(info->font->faces[info->face_index],
               info->font_size);
      ass_font_set_transform(info->font, info->scale_x,
                  info->scale_y, NULL);
      FT_Glyph glyph =
        ass_font_get_glyph(priv->fontconfig_priv, info->font,
            info->symbol, info->face_index, info->glyph_index,
            priv->settings.hinting, info->flags);
      if (glyph != NULL) {
        v.outline = outline_convert(&((FT_OutlineGlyph)glyph)->outline);
        if (priv->settings.shaper == ASS_SHAPING_SIMPLE) {
          v.advance.x = d16_to_d6(glyph->advance.x);
          v.advance.y = d16_to_d6(glyph->advance.y);
        }
        FT_Done_Glyph(glyph);
        ass_font_get_asc_desc(info->font, info->symbol,
            &v.asc, &v.desc);
        v.asc *= info->scale_y;
        v.desc *= info->scale_y;
      }
    }

    if (!v.outline)
      return;

    outline_get_cbox(v.outline, &v.bbox_scaled);

    if (info->border_style == 3) {
      FT_Vector advance;

      v.border = calloc(1, sizeof(ASS_Outline));

      if (priv->settings.shaper == ASS_SHAPING_SIMPLE || info->drawing)
        advance = v.advance;
      else
        advance = info->advance;

      draw_opaque_box(priv, info, v.asc, v.desc, v.border, advance,
          double_to_d6(info->border_x * priv->border_scale),
          double_to_d6(info->border_y * priv->border_scale));

    } else if ((info->border_x > 0 || info->border_y > 0)
        && double_to_d6(info->scale_x) && double_to_d6(info->scale_y)) {

      change_border(priv, info->border_x, info->border_y);
      v.border = outline_copy(v.outline);
      stroke_outline(priv, v.border,
          double_to_d6(info->border_x * priv->border_scale),
          double_to_d6(info->border_y * priv->border_scale));
    }

    val = ass_cache_put(priv->cache.outline_cache, &key, &v);
  }

  info->hash_key.u.outline.outline = val;
  info->outline = val->outline;
  info->border = val->border;
  info->bbox = val->bbox_scaled;
  if (info->drawing || priv->settings.shaper == ASS_SHAPING_SIMPLE) {
    info->cluster_advance.x = info->advance.x = val->advance.x;
    info->cluster_advance.y = info->advance.y = val->advance.y;
  }
  info->asc = val->asc;
  info->desc = val->desc;
}

/**
 * \brief Apply transformation to outline points of a glyph
 * Applies rotations given by frx, fry and frz and projects the points back
 * onto the screen plane.
 */
static void
transform_3d_points(FT_Vector shift, ASS_Outline *outline, double frx, double fry,
          double frz, double fax, double fay, double scale,
          int yshift)
{
  double sx = sin(frx);
  double sy = sin(fry);
  double sz = sin(frz);
  double cx = cos(frx);
  double cy = cos(fry);
  double cz = cos(frz);
  FT_Vector *p = outline->points;
  double x, y, z, xx, yy, zz;
  int dist;

  dist = 20000 * scale;
  for (size_t i = 0; i < outline->n_points; ++i) {
    x = (double) p[i].x + shift.x + (fax * (yshift - p[i].y));
    y = (double) p[i].y + shift.y + (-fay * p[i].x);
    z = 0.;

    xx = x * cz + y * sz;
    yy = -(x * sz - y * cz);
    zz = z;

    x = xx;
    y = yy * cx + zz * sx;
    z = yy * sx - zz * cx;

    xx = x * cy + z * sy;
    yy = y;
    zz = x * sy - z * cy;

    zz = FFMAX(zz, 1000 - dist);

    x = (xx * dist) / (zz + dist);
    y = (yy * dist) / (zz + dist);
    p[i].x = x - shift.x + 0.5;
    p[i].y = y - shift.y + 0.5;
  }
}

/**
 * \brief Apply 3d transformation to several objects
 * \param shift FreeType vector
 * \param glyph FreeType glyph
 * \param glyph2 FreeType glyph
 * \param frx x-axis rotation angle
 * \param fry y-axis rotation angle
 * \param frz z-axis rotation angle
 * Rotates both glyphs by frx, fry and frz. Shift vector is added before rotation and subtracted after it.
 */
static void
transform_3d(FT_Vector shift, ASS_Outline *outline, ASS_Outline *border,
       double frx, double fry, double frz, double fax, double fay,
       double scale, int yshift)
{
  frx = -frx;
  frz = -frz;
  if (frx != 0. || fry != 0. || frz != 0. || fax != 0. || fay != 0.) {
    if (outline)
      transform_3d_points(shift, outline, frx, fry, frz,
                fax, fay, scale, yshift);

    if (border)
      transform_3d_points(shift, border, frx, fry, frz,
                fax, fay, scale, yshift);
  }
}

/**
 * \brief Get bitmaps for a glyph
 * \param info glyph info
 * Tries to get glyph bitmaps from bitmap cache.
 * If they can't be found, they are generated by rotating and rendering the glyph.
 * After that, bitmaps are added to the cache.
 * They are returned in info->bm (glyph), info->bm_o (outline) and info->bm_s (shadow).
 */
static void
get_bitmap_glyph(ASS_Renderer *render_priv, GlyphInfo *info)
{
  BitmapHashValue *val;
  OutlineBitmapHashKey *key = &info->hash_key.u.outline;

  if (!info->outline || info->symbol == '\n' || info->symbol == 0 || info->skip)
    return;

  val = ass_cache_get(render_priv->cache.bitmap_cache, &info->hash_key);

  if (!val) {
    FT_Vector shift;
    BitmapHashValue hash_val;
    int error;
    double fax_scaled, fay_scaled;
    double scale_x = render_priv->font_scale_x;

    hash_val.bm = hash_val.bm_o = NULL;

    ASS_Outline *outline = outline_copy(info->outline);
    ASS_Outline *border = outline_copy(info->border);

    // calculating rotation shift vector (from rotation origin to the glyph basepoint)
    shift.x = key->shift_x;
    shift.y = key->shift_y;
    fax_scaled = info->fax / info->scale_y * info->scale_x;
    fay_scaled = info->fay / info->scale_x * info->scale_y;

    // apply rotation
    // use blur_scale because, like blurs, VSFilter forgets to scale this
    transform_3d(shift, outline, border,
        info->frx, info->fry, info->frz, fax_scaled,
        fay_scaled, render_priv->blur_scale, info->asc);

    // PAR correction scaling
    FT_Matrix m = { double_to_d16(scale_x), 0,
      0, double_to_d16(1.0) };

    // subpixel shift
    if (outline) {
      if (scale_x != 1.0)
        outline_transform(outline, &m);
      outline_translate(outline, key->advance.x, -key->advance.y);
    }
    if (border) {
      if (scale_x != 1.0)
        outline_transform(border, &m);
      outline_translate(border, key->advance.x, -key->advance.y);
    }

    // render glyph
    error = outline_to_bitmap2(render_priv, outline, border,
                  &hash_val.bm, &hash_val.bm_o);
    if (error)
      info->symbol = 0;

    val = ass_cache_put(render_priv->cache.bitmap_cache, &info->hash_key,
        &hash_val);

    outline_free(outline);
    free(outline);
    outline_free(border);
    free(border);
  }

  info->image = val;
}

/**
 * This function goes through text_info and calculates text parameters.
 * The following text_info fields are filled:
 *  height
 *  lines[].height
 *  lines[].asc
 *  lines[].desc
 */
static void measure_text(ASS_Renderer *render_priv)
{
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;
  int cur_line = 0;
  double max_asc = 0., max_desc = 0.;
  GlyphInfo *last = NULL;
  int i;
  int empty_line = 1;
  text_info->height = 0.;
  for (i = 0; i < text_info->length + 1; ++i) {
    if ((i == text_info->length) || text_info->glyphs[i].linebreak) {
      if (empty_line && cur_line > 0 && last) {
        max_asc = d6_to_double(last->asc) / 2.0;
        max_desc = d6_to_double(last->desc) / 2.0;
      }
      text_info->lines[cur_line].asc = max_asc;
      text_info->lines[cur_line].desc = max_desc;
      text_info->height += max_asc + max_desc;
      cur_line++;
      max_asc = max_desc = 0.;
      empty_line = 1;
    }
    if (i < text_info->length) {
      GlyphInfo *cur = text_info->glyphs + i;
      if (d6_to_double(cur->asc) > max_asc)
        max_asc = d6_to_double(cur->asc);
      if (d6_to_double(cur->desc) > max_desc)
        max_desc = d6_to_double(cur->desc);
      if (cur->symbol != '\n' && cur->symbol != 0) {
        empty_line = 0;
        last = cur;
      }
    }
  }
  text_info->height +=
    (text_info->n_lines -
     1) * render_priv->settings.line_spacing;
}

/**
 * Mark extra whitespace for later removal.
 */
#define IS_WHITESPACE(x) ((x->symbol == ' ' || x->symbol == '\n') \
             && !x->linebreak)
static void trim_whitespace(ASS_Renderer *render_priv)
{
  int i, j;
  GlyphInfo *cur;
  TextInfo *ti = &render_priv->text_info;

  // Mark trailing spaces
  i = ti->length - 1;
  cur = ti->glyphs + i;
  while (i && IS_WHITESPACE(cur)) {
    cur->skip++;
    cur = ti->glyphs + --i;
  }

  // Mark leading whitespace
  i = 0;
  cur = ti->glyphs;
  while (i < ti->length && IS_WHITESPACE(cur)) {
    cur->skip++;
    cur = ti->glyphs + ++i;
  }

  // Mark all extraneous whitespace inbetween
  for (i = 0; i < ti->length; ++i) {
    cur = ti->glyphs + i;
    if (cur->linebreak) {
      // Mark whitespace before
      j = i - 1;
      cur = ti->glyphs + j;
      while (j && IS_WHITESPACE(cur)) {
        cur->skip++;
        cur = ti->glyphs + --j;
      }
      // A break itself can contain a whitespace, too
      cur = ti->glyphs + i;
      if (cur->symbol == ' ') {
        cur->skip++;
        // Mark whitespace after
        j = i + 1;
        cur = ti->glyphs + j;
        while (j < ti->length && IS_WHITESPACE(cur)) {
          cur->skip++;
          cur = ti->glyphs + ++j;
        }
        i = j - 1;
      }
    }
  }
}
#undef IS_WHITESPACE

/**
 * \brief rearrange text between lines
 * \param max_text_width maximal text line width in pixels
 * The algo is similar to the one in libvo/sub.c:
 * 1. Place text, wrapping it when current line is full
 * 2. Try moving words from the end of a line to the beginning of the next one while it reduces
 * the difference in lengths between this two lines.
 * The result may not be optimal, but usually is good enough.
 *
 * FIXME: implement style 0 and 3 correctly
 */
static void
wrap_lines_smart(ASS_Renderer *render_priv, double max_text_width)
{
  int i;
  GlyphInfo *cur, *s1, *e1, *s2, *s3;
  int last_space;
  int break_type;
  int exit;
  double pen_shift_x;
  double pen_shift_y;
  int cur_line;
  int run_offset;
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;

  last_space = -1;
  text_info->n_lines = 1;
  break_type = 0;
  s1 = text_info->glyphs;   // current line start
  for (i = 0; i < text_info->length; ++i) {
    int break_at = -1;
    double s_offset, len;
    cur = text_info->glyphs + i;
    s_offset = d6_to_double(s1->bbox.xMin + s1->pos.x);
    len = d6_to_double(cur->bbox.xMax + cur->pos.x) - s_offset;

    if (cur->symbol == '\n') {
      break_type = 2;
      break_at = i;
      ass_msg(render_priv->library, MSGL_DBG2,
          "forced line break at %d", break_at);
    } else if (cur->symbol == ' ') {
      last_space = i;
    } else if (len >= max_text_width
          && (render_priv->state.wrap_style != 2)) {
      break_type = 1;
      break_at = last_space;
      if (break_at >= 0)
        ass_msg(render_priv->library, MSGL_DBG2, "line break at %d",
            break_at);
    }

    if (break_at != -1) {
      // need to use one more line
      // marking break_at+1 as start of a new line
      int lead = break_at + 1;  // the first symbol of the new line
      if (text_info->n_lines >= text_info->max_lines) {
        // Raise maximum number of lines
        text_info->max_lines *= 2;
        text_info->lines = realloc(text_info->lines,
                      sizeof(LineInfo) *
                      text_info->max_lines);
      }
      if (lead < text_info->length) {
        text_info->glyphs[lead].linebreak = break_type;
        last_space = -1;
        s1 = text_info->glyphs + lead;
        text_info->n_lines++;
      }
    }
  }
#define DIFF(x,y) (((x) < (y)) ? (y - x) : (x - y))
  exit = 0;
  while (!exit && render_priv->state.wrap_style != 1) {
    exit = 1;
    s3 = text_info->glyphs;
    s1 = s2 = 0;
    for (i = 0; i <= text_info->length; ++i) {
      cur = text_info->glyphs + i;
      if ((i == text_info->length) || cur->linebreak) {
        s1 = s2;
        s2 = s3;
        s3 = cur;
        if (s1 && (s2->linebreak == 1)) {    // have at least 2 lines, and linebreak is 'soft'
          double l1, l2, l1_new, l2_new;
          GlyphInfo *w = s2;

          do {
            --w;
          } while ((w > s1) && (w->symbol == ' '));
          while ((w > s1) && (w->symbol != ' ')) {
            --w;
          }
          e1 = w;
          while ((e1 > s1) && (e1->symbol == ' ')) {
            --e1;
          }
          if (w->symbol == ' ')
            ++w;

          l1 = d6_to_double(((s2 - 1)->bbox.xMax + (s2 - 1)->pos.x) -
            (s1->bbox.xMin + s1->pos.x));
          l2 = d6_to_double(((s3 - 1)->bbox.xMax + (s3 - 1)->pos.x) -
            (s2->bbox.xMin + s2->pos.x));
          l1_new = d6_to_double(
            (e1->bbox.xMax + e1->pos.x) -
            (s1->bbox.xMin + s1->pos.x));
          l2_new = d6_to_double(
            ((s3 - 1)->bbox.xMax + (s3 - 1)->pos.x) -
            (w->bbox.xMin + w->pos.x));

          if (DIFF(l1_new, l2_new) < DIFF(l1, l2)) {
            w->linebreak = 1;
            s2->linebreak = 0;
            exit = 0;
          }
        }
      }
      if (i == text_info->length)
        break;
    }

  }
  assert(text_info->n_lines >= 1);
#undef DIFF

  measure_text(render_priv);
  trim_whitespace(render_priv);

  cur_line = 1;
  run_offset = 0;

  i = 0;
  cur = text_info->glyphs + i;
  while (i < text_info->length && cur->skip)
    cur = text_info->glyphs + ++i;
  pen_shift_x = d6_to_double(-cur->pos.x);
  pen_shift_y = 0.;

  for (i = 0; i < text_info->length; ++i) {
    cur = text_info->glyphs + i;
    if (cur->linebreak) {
      while (i < text_info->length && cur->skip && cur->symbol != '\n')
        cur = text_info->glyphs + ++i;
      double height =
        text_info->lines[cur_line - 1].desc +
        text_info->lines[cur_line].asc;
      text_info->lines[cur_line - 1].len = i -
        text_info->lines[cur_line - 1].offset;
      text_info->lines[cur_line].offset = i;
      cur_line++;
      run_offset++;
      pen_shift_x = d6_to_double(-cur->pos.x);
      pen_shift_y += height + render_priv->settings.line_spacing;
    }
    cur->pos.x += double_to_d6(pen_shift_x);
    cur->pos.y += double_to_d6(pen_shift_y);
  }
  text_info->lines[cur_line - 1].len =
    text_info->length - text_info->lines[cur_line - 1].offset;

#if 0
  // print line info
  for (i = 0; i < text_info->n_lines; i++) {
    printf("line %d offset %d length %d\n", i, text_info->lines[i].offset,
        text_info->lines[i].len);
  }
#endif
}

/**
 * \brief Calculate base point for positioning and rotation
 * \param bbox text bbox
 * \param alignment alignment
 * \param bx, by out: base point coordinates
 */
static void get_base_point(DBBox *bbox, int alignment, double *bx, double *by)
{
  const int halign = alignment & 3;
  const int valign = alignment & 12;
  if (bx)
    switch (halign) {
    case HALIGN_LEFT:
      *bx = bbox->xMin;
      break;
    case HALIGN_CENTER:
      *bx = (bbox->xMax + bbox->xMin) / 2.0;
      break;
    case HALIGN_RIGHT:
      *bx = bbox->xMax;
      break;
    }
  if (by)
    switch (valign) {
    case VALIGN_TOP:
      *by = bbox->yMin;
      break;
    case VALIGN_CENTER:
      *by = (bbox->yMax + bbox->yMin) / 2.0;
      break;
    case VALIGN_SUB:
      *by = bbox->yMax;
      break;
    }
}

/**
 * Prepare bitmap hash key of a glyph
 */
static void
fill_bitmap_hash(ASS_Renderer *priv, GlyphInfo *info,
         OutlineBitmapHashKey *hash_key)
{
  hash_key->frx = rot_key(info->frx);
  hash_key->fry = rot_key(info->fry);
  hash_key->frz = rot_key(info->frz);
  hash_key->fax = double_to_d16(info->fax);
  hash_key->fay = double_to_d16(info->fay);
}

/**
 * \brief Adjust the glyph's font size and scale factors to ensure smooth
 * scaling and handle pathological font sizes. The main problem here is
 * freetype's grid fitting, which destroys animations by font size, or will
 * result in incorrect final text size if font sizes are very small and
 * scale factors very large. See Google Code issue #46.
 * \param priv guess what
 * \param glyph the glyph to be modified
 */
static void
fix_glyph_scaling(ASS_Renderer *priv, GlyphInfo *glyph)
{
  double ft_size;
  if (priv->settings.hinting == ASS_HINTING_NONE) {
    // arbitrary, not too small to prevent grid fitting rounding effects
    // XXX: this is a rather crude hack
    ft_size = 256.0;
  } else {
    // If hinting is enabled, we want to pass the real font size
    // to freetype. Normalize scale_y to 1.0.
    ft_size = glyph->scale_y * glyph->font_size;
  }
  glyph->scale_x = glyph->scale_x * glyph->font_size / ft_size;
  glyph->scale_y = glyph->scale_y * glyph->font_size / ft_size;
  glyph->font_size = ft_size;
}

 /**
 * \brief Checks whether a glyph should start a new bitmap run
 * \param info Pointer to new GlyphInfo to check
 * \param current_info Pointer to CombinedBitmapInfo for current run (may be NULL)
 * \return 1 if a new run should be started
 */
static int is_new_bm_run(GlyphInfo *info, GlyphInfo *last)
{
  // FIXME: Don't break on glyph substitutions
  return !last || info->effect || info->drawing || last->drawing ||
    strcmp(last->font->desc.family, info->font->desc.family) ||
    last->font->desc.vertical != info->font->desc.vertical ||
    last->face_index != info->face_index ||
    last->font_size != info->font_size ||
    last->c[0] != info->c[0] ||
    last->c[1] != info->c[1] ||
    last->c[2] != info->c[2] ||
    last->c[3] != info->c[3] ||
    last->be != info->be ||
    last->blur != info->blur ||
    last->shadow_x != info->shadow_x ||
    last->shadow_y != info->shadow_y ||
    last->frx != info->frx ||
    last->fry != info->fry ||
    last->frz != info->frz ||
    last->fax != info->fax ||
    last->fay != info->fay ||
    last->scale_x != info->scale_x ||
    last->scale_y != info->scale_y ||
    last->border_style != info->border_style ||
    last->border_x != info->border_x ||
    last->border_y != info->border_y ||
    last->hspacing != info->hspacing ||
    last->italic != info->italic ||
    last->bold != info->bold ||
    last->flags != info->flags;
}

static void make_shadow_bitmap(CombinedBitmapInfo *info, ASS_Renderer *render_priv)
{
  if (!(info->filter.flags & FILTER_NONZERO_SHADOW)) {
    if (info->bm_o && !(info->filter.flags & FILTER_BORDER_STYLE_3)) {
      fix_outline(info->bm, info->bm_o);
    } else if (info->bm_o && !(info->filter.flags & FILTER_NONZERO_BORDER)) {
      ass_free_bitmap(info->bm_o);
      info->bm_o = 0;
    }
    return;
  }

  // Create shadow and fix outline as needed
  if (info->bm_o && !(info->filter.flags & FILTER_BORDER_STYLE_3)) {
    info->bm_s = copy_bitmap(render_priv->engine, info->bm_o);
    fix_outline(info->bm, info->bm_o);
  } else if (info->bm_o && (info->filter.flags & FILTER_NONZERO_BORDER)) {
    info->bm_s = copy_bitmap(render_priv->engine, info->bm_o);
  } else if (info->bm_o) {
    info->bm_s = info->bm_o;
    info->bm_o = 0;
  } else
    info->bm_s = copy_bitmap(render_priv->engine, info->bm);

  if (!info->bm_s)
    return;

  // Works right even for negative offsets
  // '>>' rounds toward negative infinity, '&' returns correct remainder
  info->bm_s->left += info->filter.shadow.x >> 6;
  info->bm_s->top += info->filter.shadow.y >> 6;
  shift_bitmap(info->bm_s, info->filter.shadow.x & SUBPIXEL_MASK, info->filter.shadow.y & SUBPIXEL_MASK);
}

// Parse event text.
// Fill render_priv->text_info.
static int parse_events(ASS_Renderer *render_priv, ASS_Event *event)
{
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;
  ASS_Drawing *drawing = NULL;
  unsigned code;
  char *p, *q;
  int i;

  p = event->Text;

  // Event parsing.
  while (1) {
    // get next char, executing style override
    // this affects render_context
    code = 0;
    while (*p) {
      if ((*p == '{') && (q = strchr(p, '}'))) {
        while (p < q)
          p = parse_tag(render_priv, p, q, 1.);
        assert(*p == '}');
        p++;
      } else if (render_priv->state.drawing_scale) {
        q = p;
        if (*p == '{')
          q++;
        while ((*q != '{') && (*q != 0))
          q++;
        if (!drawing) {
          drawing = ass_drawing_new(render_priv->library,
                       render_priv->ftlibrary);
          if (!drawing)
            return 1;
        }
        ass_drawing_set_text(drawing, p, q - p);
        code = 0xfffc; // object replacement character
        p = q;
        break;
      } else {
        code = get_next_char(render_priv, &p);
        break;
      }
    }

    if (code == 0)
      break;

    // face could have been changed in get_next_char
    if (!render_priv->state.font) {
      free_render_context(render_priv);
      ass_drawing_free(drawing);
      return 1;
    }

    if (text_info->length >= text_info->max_glyphs) {
      // Raise maximum number of glyphs
      text_info->max_glyphs *= 2;
      text_info->glyphs =
        realloc(text_info->glyphs,
            sizeof(GlyphInfo) * text_info->max_glyphs);
    }

    GlyphInfo *info = &text_info->glyphs[text_info->length];

    // Clear current GlyphInfo
    memset(info, 0, sizeof(GlyphInfo));

    // Parse drawing
    if (drawing && drawing->text) {
      drawing->scale_x = render_priv->state.scale_x *
                   render_priv->font_scale;
      drawing->scale_y = render_priv->state.scale_y *
                   render_priv->font_scale;
      drawing->scale = render_priv->state.drawing_scale;
      drawing->pbo = render_priv->state.pbo;
      info->drawing = drawing;
      drawing = NULL;
    }

    // Fill glyph information
    info->symbol = code;
    info->font = render_priv->state.font;
    for (i = 0; i < 4; ++i) {
      uint32_t clr = render_priv->state.c[i];
      // VSFilter compatibility: apply fade only when it's positive
      if (render_priv->state.fade > 0)
        change_alpha(&clr,
               mult_alpha(_a(clr), render_priv->state.fade), 1.);
      info->c[i] = clr;
    }

    info->effect_type = render_priv->state.effect_type;
    info->effect_timing = render_priv->state.effect_timing;
    info->effect_skip_timing = render_priv->state.effect_skip_timing;
    info->font_size =
      render_priv->state.font_size * render_priv->font_scale;
    info->be = render_priv->state.be;
    info->blur = render_priv->state.blur;
    info->shadow_x = render_priv->state.shadow_x;
    info->shadow_y = render_priv->state.shadow_y;
    info->scale_x = info->orig_scale_x = render_priv->state.scale_x;
    info->scale_y = info->orig_scale_y = render_priv->state.scale_y;
    info->border_style = render_priv->state.border_style;
    info->border_x= render_priv->state.border_x;
    info->border_y = render_priv->state.border_y;
    info->hspacing = render_priv->state.hspacing;
    info->bold = render_priv->state.bold;
    info->italic = render_priv->state.italic;
    info->flags = render_priv->state.flags;
    info->frx = render_priv->state.frx;
    info->fry = render_priv->state.fry;
    info->frz = render_priv->state.frz;
    info->fax = render_priv->state.fax;
    info->fay = render_priv->state.fay;

    if (!info->drawing)
      fix_glyph_scaling(render_priv, info);

    text_info->length++;

    render_priv->state.effect_type = EF_NONE;
    render_priv->state.effect_timing = 0;
    render_priv->state.effect_skip_timing = 0;
  }

  ass_drawing_free(drawing);

  return 0;
}

// Process render_priv->text_info and load glyph outlines.
static void retrieve_glyphs(ASS_Renderer *render_priv)
{
  GlyphInfo *glyphs = render_priv->text_info.glyphs;
  int i;

  for (i = 0; i < render_priv->text_info.length; i++) {
    GlyphInfo *info = glyphs + i;
    while (info) {
      get_outline_glyph(render_priv, info);
      info = info->next;
    }
    info = glyphs + i;

    // Add additional space after italic to non-italic style changes
    if (i && glyphs[i - 1].italic && !info->italic) {
      int back = i - 1;
      GlyphInfo *og = &glyphs[back];
      while (back && og->bbox.xMax - og->bbox.xMin == 0
          && og->italic)
        og = &glyphs[--back];
      if (og->bbox.xMax > og->cluster_advance.x)
        og->cluster_advance.x = og->bbox.xMax;
    }

    // add horizontal letter spacing
    info->cluster_advance.x += double_to_d6(info->hspacing *
        render_priv->font_scale * info->orig_scale_x);

    // add displacement for vertical shearing
    info->cluster_advance.y += (info->fay / info->scale_x * info->scale_y) * info->cluster_advance.x;
  }
}

// Preliminary layout (for line wrapping)
static void preliminary_layout(ASS_Renderer *render_priv)
{
  FT_Vector pen;
  int i;

  pen.x = 0;
  pen.y = 0;
  for (i = 0; i < render_priv->text_info.length; i++) {
    GlyphInfo *info = render_priv->text_info.glyphs + i;
    FT_Vector cluster_pen = pen;
    while (info) {
      info->pos.x = cluster_pen.x;
      info->pos.y = cluster_pen.y;

      cluster_pen.x += info->advance.x;
      cluster_pen.y += info->advance.y;

      // fill bitmap hash
      info->hash_key.type = BITMAP_OUTLINE;
      fill_bitmap_hash(render_priv, info, &info->hash_key.u.outline);

      info = info->next;
    }
    info = render_priv->text_info.glyphs + i;
    pen.x += info->cluster_advance.x;
    pen.y += info->cluster_advance.y;
  }
}

// Reorder text into visual order
static void reorder_text(ASS_Renderer *render_priv)
{
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;
  FT_Vector pen;
  int i;

  FriBidiStrIndex *cmap = ass_shaper_reorder(render_priv->shaper, text_info);
  if (!cmap) {
    ass_msg(render_priv->library, MSGL_ERR, "Failed to reorder text");
    ass_shaper_cleanup(render_priv->shaper, text_info);
    free_render_context(render_priv);
    return;
  }

  // Reposition according to the map
  pen.x = 0;
  pen.y = 0;
  int lineno = 1;
  double last_pen_x = 0;
  double last_fay = 0;
  for (i = 0; i < text_info->length; i++) {
    GlyphInfo *info = text_info->glyphs + cmap[i];
    if (text_info->glyphs[i].linebreak) {
      pen.y -= (last_fay / info->scale_x * info->scale_y) * (pen.x - last_pen_x);
      last_pen_x = pen.x = 0;
      pen.y += double_to_d6(text_info->lines[lineno-1].desc);
      pen.y += double_to_d6(text_info->lines[lineno].asc);
      pen.y += double_to_d6(render_priv->settings.line_spacing);
      lineno++;
    }
    else if (last_fay != info->fay) {
      pen.y -= (last_fay / info->scale_x * info->scale_y) * (pen.x - last_pen_x);
      last_pen_x = pen.x;
    }
    last_fay = info->fay;
    if (info->skip) continue;
    FT_Vector cluster_pen = pen;
    while (info) {
      info->pos.x = info->offset.x + cluster_pen.x;
      info->pos.y = info->offset.y + cluster_pen.y;
      cluster_pen.x += info->advance.x;
      cluster_pen.y += info->advance.y;
      info = info->next;
    }
    info = text_info->glyphs + cmap[i];
    pen.x += info->cluster_advance.x;
    pen.y += info->cluster_advance.y;
  }
}

static void align_lines(ASS_Renderer *render_priv, double max_text_width)
{
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;
  GlyphInfo *glyphs = text_info->glyphs;
  int i, j;
  double width = 0;
  int last_break = -1;
  int halign = render_priv->state.alignment & 3;

  if (render_priv->state.evt_type == EVENT_HSCROLL)
    return;

  for (i = 0; i <= text_info->length; ++i) {  // (text_info->length + 1) is the end of the last line
    if ((i == text_info->length) || glyphs[i].linebreak) {
      double shift = 0;
      if (halign == HALIGN_LEFT) {  // left aligned, no action
        shift = 0;
      } else if (halign == HALIGN_RIGHT) {  // right aligned
        shift = max_text_width - width;
      } else if (halign == HALIGN_CENTER) {  // centered
        shift = (max_text_width - width) / 2.0;
      }
      for (j = last_break + 1; j < i; ++j) {
        GlyphInfo *info = glyphs + j;
        while (info) {
          info->pos.x += double_to_d6(shift);
          info = info->next;
        }
      }
      last_break = i - 1;
      width = 0;
    }
    if (i < text_info->length && !glyphs[i].skip &&
        glyphs[i].symbol != '\n' && glyphs[i].symbol != 0) {
      width += d6_to_double(glyphs[i].cluster_advance.x);
    }
  }
}

static void calculate_rotation_params(ASS_Renderer *render_priv, DBBox *bbox,
                   double device_x, double device_y)
{
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;
  DVector center;
  int i;

  if (render_priv->state.have_origin) {
    center.x = x2scr(render_priv, render_priv->state.org_x);
    center.y = y2scr(render_priv, render_priv->state.org_y);
  } else {
    double bx = 0., by = 0.;
    get_base_point(bbox, render_priv->state.alignment, &bx, &by);
    center.x = device_x + bx;
    center.y = device_y + by;
  }

  for (i = 0; i < text_info->length; ++i) {
    GlyphInfo *info = text_info->glyphs + i;
    while (info) {
      OutlineBitmapHashKey *key = &info->hash_key.u.outline;

      if (key->frx || key->fry || key->frz || key->fax || key->fay) {
        key->shift_x = info->pos.x + double_to_d6(device_x - center.x);
        key->shift_y = -(info->pos.y + double_to_d6(device_y - center.y));
      } else {
        key->shift_x = 0;
        key->shift_y = 0;
      }
      info = info->next;
    }
  }
}


static inline void rectangle_reset(Rectangle *rect)
{
  rect->x_min = rect->y_min = INT_MAX;
  rect->x_max = rect->y_max = INT_MIN;
}

static inline void rectangle_combine(Rectangle *rect, const Bitmap *bm, int x, int y)
{
  rect->x_min = FFMIN(rect->x_min, x + bm->left);
  rect->y_min = FFMIN(rect->y_min, y + bm->top);
  rect->x_max = FFMAX(rect->x_max, x + bm->left + bm->w);
  rect->y_max = FFMAX(rect->y_max, y + bm->top + bm->h);
}

// Convert glyphs to bitmaps, combine them, apply blur, generate shadows.
static void render_and_combine_glyphs(ASS_Renderer *render_priv,
                   double device_x, double device_y)
{
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;
  int left = render_priv->settings.left_margin;
  device_x = (device_x - left) * render_priv->font_scale_x + left;
  unsigned nb_bitmaps = 0;
  char linebreak = 0;
  CombinedBitmapInfo *combined_info = text_info->combined_bitmaps;
  CombinedBitmapInfo *current_info = NULL;
  GlyphInfo *last_info = NULL;
  for (int i = 0; i < text_info->length; ++i) {
    GlyphInfo *info = text_info->glyphs + i;
    if (info->linebreak) linebreak = 1;
    if (info->skip) continue;
    for (; info; info = info->next) {
      OutlineBitmapHashKey *key = &info->hash_key.u.outline;

      info->pos.x = double_to_d6(device_x + d6_to_double(info->pos.x) * render_priv->font_scale_x);
      info->pos.y = double_to_d6(device_y) + info->pos.y;
      key->advance.x = info->pos.x & (SUBPIXEL_MASK & ~SUBPIXEL_ACCURACY);
      key->advance.y = info->pos.y & (SUBPIXEL_MASK & ~SUBPIXEL_ACCURACY);
      int x = info->pos.x >> 6, y = info->pos.y >> 6;
      get_bitmap_glyph(render_priv, info);

      if(linebreak || is_new_bm_run(info, last_info)) {
        linebreak = 0;
        last_info = NULL;
        if (nb_bitmaps >= text_info->max_bitmaps) {
          size_t new_size = 2 * text_info->max_bitmaps;
          if (!ASS_REALLOC_ARRAY(text_info->combined_bitmaps, new_size))
            continue;
          text_info->max_bitmaps = new_size;
          combined_info = text_info->combined_bitmaps;
        }
        current_info = &combined_info[nb_bitmaps];

        memcpy(&current_info->c, &info->c, sizeof(info->c));
        current_info->effect_type = info->effect_type;
        current_info->effect_timing = info->effect_timing;
        current_info->first_pos_x = info->bbox.xMax >> 6;

        current_info->filter.flags = 0;
        if (info->border_style == 3)
          current_info->filter.flags |= FILTER_BORDER_STYLE_3;
        if (info->border_x || info->border_y)
          current_info->filter.flags |= FILTER_NONZERO_BORDER;
        if (info->shadow_x || info->shadow_y)
          current_info->filter.flags |= FILTER_NONZERO_SHADOW;
        // VSFilter compatibility: invisible fill and no border?
        // In this case no shadow is supposed to be rendered.
        if (info->border || (info->c[0] & 0xFF) != 0xFF)
          current_info->filter.flags |= FILTER_DRAW_SHADOW;

        current_info->filter.be = info->be;
        current_info->filter.blur = 2 * info->blur * render_priv->blur_scale;
        current_info->filter.shadow.x = double_to_d6(info->shadow_x * render_priv->border_scale);
        current_info->filter.shadow.y = double_to_d6(info->shadow_y * render_priv->border_scale);

        current_info->x = current_info->y = INT_MAX;
        rectangle_reset(&current_info->rect);
        rectangle_reset(&current_info->rect_o);
        current_info->bm = current_info->bm_o = current_info->bm_s = NULL;
        current_info->n_bm = current_info->n_bm_o = 0;

        current_info->bitmap_count = current_info->max_bitmap_count = 0;
        current_info->bitmaps = malloc(MAX_SUB_BITMAPS_INITIAL * sizeof(BitmapRef));
        if (!current_info->bitmaps)
          continue;
        current_info->max_bitmap_count = MAX_SUB_BITMAPS_INITIAL;

        ++nb_bitmaps;
      }
      last_info = info;

      if (!info->image || !current_info)
        continue;

      if (current_info->bitmap_count >= current_info->max_bitmap_count) {
        size_t new_size = 2 * current_info->max_bitmap_count;
        if (!ASS_REALLOC_ARRAY(current_info->bitmaps, new_size))
          continue;
        current_info->max_bitmap_count = new_size;
      }
      current_info->bitmaps[current_info->bitmap_count].image = info->image;
      current_info->bitmaps[current_info->bitmap_count].x = x;
      current_info->bitmaps[current_info->bitmap_count].y = y;
      ++current_info->bitmap_count;

      current_info->x = FFMIN(current_info->x, x);
      current_info->y = FFMIN(current_info->y, y);
      if (info->image->bm) {
        rectangle_combine(&current_info->rect, info->image->bm, x, y);
        ++current_info->n_bm;
      }
      if (info->image->bm_o) {
        rectangle_combine(&current_info->rect_o, info->image->bm_o, x, y);
        ++current_info->n_bm_o;
      }
    }
  }

  CompositeHashKey hk;
  CompositeHashValue *hv;
  for (int i = 0; i < nb_bitmaps; ++i) {
    CombinedBitmapInfo *info = &combined_info[i];
    for (int j = 0; j < info->bitmap_count; ++j) {
      info->bitmaps[j].x -= info->x;
      info->bitmaps[j].y -= info->y;
    }

    fill_composite_hash(&hk, info);

    hv = ass_cache_get(render_priv->cache.composite_cache, &hk);
    if (hv) {
      info->bm = hv->bm;
      info->bm_o = hv->bm_o;
      info->bm_s = hv->bm_s;
      free(info->bitmaps);
      continue;
    }

    int bord = be_padding(info->filter.be);
    if (!bord && info->n_bm == 1) {
      for (int j = 0; j < info->bitmap_count; ++j) {
        if (!info->bitmaps[j].image->bm)
          continue;
        info->bm = copy_bitmap(render_priv->engine, info->bitmaps[j].image->bm);
        if (info->bm) {
          info->bm->left += info->bitmaps[j].x;
          info->bm->top += info->bitmaps[j].y;
        }
        break;
      }
    } else if (info->n_bm) {
      info->bm = alloc_bitmap(render_priv->engine,
                  info->rect.x_max - info->rect.x_min + 2 * bord,
                  info->rect.y_max - info->rect.y_min + 2 * bord);
      Bitmap *dst = info->bm;
      if (dst) {
        dst->left = info->rect.x_min - info->x - bord;
        dst->top = info->rect.y_min - info->y - bord;
        for (int j = 0; j < info->bitmap_count; ++j) {
          Bitmap *src = info->bitmaps[j].image->bm;
          if (!src)
            continue;
          int x = info->bitmaps[j].x + src->left - dst->left;
          int y = info->bitmaps[j].y + src->top - dst->top;
          assert(x >= 0 && x + src->w <= dst->w);
          assert(y >= 0 && y + src->h <= dst->h);
          unsigned char *buf = dst->buffer + y * dst->stride + x;
          render_priv->engine->add_bitmaps(buf, dst->stride,
                           src->buffer, src->stride,
                           src->h, src->w);
        }
      }
    }
    if (!bord && info->n_bm_o == 1) {
      for (int j = 0; j < info->bitmap_count; ++j) {
        if (!info->bitmaps[j].image->bm_o)
          continue;
        info->bm_o = copy_bitmap(render_priv->engine, info->bitmaps[j].image->bm_o);
        if (info->bm_o) {
          info->bm_o->left += info->bitmaps[j].x;
          info->bm_o->top += info->bitmaps[j].y;
        }
        break;
      }
    } else if (info->n_bm_o) {
      info->bm_o = alloc_bitmap(render_priv->engine,
                   info->rect_o.x_max - info->rect_o.x_min + 2 * bord,
                   info->rect_o.y_max - info->rect_o.y_min + 2 * bord);
      Bitmap *dst = info->bm_o;
      if (dst) {
        dst->left = info->rect_o.x_min - info->x - bord;
        dst->top = info->rect_o.y_min - info->y - bord;
        for (int j = 0; j < info->bitmap_count; ++j) {
          Bitmap *src = info->bitmaps[j].image->bm_o;
          if (!src)
            continue;
          int x = info->bitmaps[j].x + src->left - dst->left;
          int y = info->bitmaps[j].y + src->top - dst->top;
          assert(x >= 0 && x + src->w <= dst->w);
          assert(y >= 0 && y + src->h <= dst->h);
          unsigned char *buf = dst->buffer + y * dst->stride + x;
          render_priv->engine->add_bitmaps(buf, dst->stride,
                           src->buffer, src->stride,
                           src->h, src->w);
        }
      }
    }

    if(info->bm || info->bm_o){
      ass_synth_blur(render_priv->engine, info->filter.flags & FILTER_BORDER_STYLE_3,
              info->filter.be, info->filter.blur, info->bm, info->bm_o);
      if (info->filter.flags & FILTER_DRAW_SHADOW)
        make_shadow_bitmap(info, render_priv);
    }

    CompositeHashValue chv;
    chv.bm = info->bm;
    chv.bm_o = info->bm_o;
    chv.bm_s = info->bm_s;

    ass_cache_put(render_priv->cache.composite_cache, &hk, &chv);
  }

  text_info->n_bitmaps = nb_bitmaps;
}

static void add_background(ASS_Renderer *render_priv, EventImages *event_images)
{
  void *nbuffer = ass_aligned_alloc(1, event_images->width * event_images->height);
  if (!free_list_add(render_priv, nbuffer)) {
    ass_aligned_free(nbuffer);
  } else {
    memset(nbuffer, 0xFF, event_images->width * event_images->height);
    ASS_Image *img = my_draw_bitmap(nbuffer, event_images->width,
                    event_images->height,
                    event_images->width,
                    event_images->left,
                    event_images->top,
                    render_priv->state.c[3]);
    if (img) {
      img->next = event_images->imgs;
      event_images->imgs = img;
    }
  }
}

/**
 * \brief Main ass rendering function, glues everything together
 * \param event event to render
 * \param event_images struct containing resulting images, will also be initialized
 * Process event, appending resulting ASS_Image's to images_root.
 */
static int
ass_render_event(ASS_Renderer *render_priv, ASS_Event *event,
         EventImages *event_images)
{
  DBBox bbox;
  int MarginL, MarginR, MarginV;
  int valign;
  double device_x = 0;
  double device_y = 0;
  TextInfo *text_info = &render_priv->text_info;

  if (event->Style >= render_priv->track->n_styles) {
    ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN, "No style found");
    return 1;
  }
  if (!event->Text) {
    ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN, "Empty event");
    return 1;
  }

  free_render_context(render_priv);
  init_render_context(render_priv, event);

  if (parse_events(render_priv, event))
    return 1;

  if (text_info->length == 0) {
    // no valid symbols in the event; this can be smth like {comment}
    free_render_context(render_priv);
    return 1;
  }

  // Find shape runs and shape text
  ass_shaper_set_base_direction(render_priv->shaper,
      resolve_base_direction(render_priv->state.font_encoding));
  ass_shaper_find_runs(render_priv->shaper, render_priv, text_info->glyphs,
      text_info->length);
  if (ass_shaper_shape(render_priv->shaper, text_info) < 0) {
    ass_msg(render_priv->library, MSGL_ERR, "Failed to shape text");
    free_render_context(render_priv);
    return 1;
  }

  retrieve_glyphs(render_priv);

  preliminary_layout(render_priv);

  // depends on glyph x coordinates being monotonous, so it should be done before line wrap
  process_karaoke_effects(render_priv);

  valign = render_priv->state.alignment & 12;

  MarginL =
    (event->MarginL) ? event->MarginL : render_priv->state.style->MarginL;
  MarginR =
    (event->MarginR) ? event->MarginR : render_priv->state.style->MarginR;
  MarginV =
    (event->MarginV) ? event->MarginV : render_priv->state.style->MarginV;

  // calculate max length of a line
  double max_text_width =
    x2scr(render_priv, render_priv->track->PlayResX - MarginR) -
    x2scr(render_priv, MarginL);

  // wrap lines
  if (render_priv->state.evt_type != EVENT_HSCROLL) {
    // rearrange text in several lines
    wrap_lines_smart(render_priv, max_text_width);
  } else {
    // no breaking or wrapping, everything in a single line
    text_info->lines[0].offset = 0;
    text_info->lines[0].len = text_info->length;
    text_info->n_lines = 1;
    measure_text(render_priv);
  }

  reorder_text(render_priv);

  align_lines(render_priv, max_text_width);

  // determing text bounding box
  compute_string_bbox(text_info, &bbox);

  // determine device coordinates for text

  // x coordinate for everything except positioned events
  if (render_priv->state.evt_type == EVENT_NORMAL ||
    render_priv->state.evt_type == EVENT_VSCROLL) {
    device_x = x2scr(render_priv, MarginL);
  } else if (render_priv->state.evt_type == EVENT_HSCROLL) {
    if (render_priv->state.scroll_direction == SCROLL_RL)
      device_x =
        x2scr(render_priv,
           render_priv->track->PlayResX -
           render_priv->state.scroll_shift);
    else if (render_priv->state.scroll_direction == SCROLL_LR)
      device_x =
        x2scr(render_priv,
           render_priv->state.scroll_shift) - (bbox.xMax -
                             bbox.xMin);
  }

  // y coordinate for everything except positioned events
  if (render_priv->state.evt_type == EVENT_NORMAL ||
    render_priv->state.evt_type == EVENT_HSCROLL) {
    if (valign == VALIGN_TOP) {   // toptitle
      device_y =
        y2scr_top(render_priv,
             MarginV) + text_info->lines[0].asc;
    } else if (valign == VALIGN_CENTER) {  // midtitle
      double scr_y =
        y2scr(render_priv, render_priv->track->PlayResY / 2.0);
      device_y = scr_y - (bbox.yMax + bbox.yMin) / 2.0;
    } else {        // subtitle
      double line_pos = render_priv->state.explicit ?
        0 : render_priv->settings.line_position;
      double scr_top, scr_bottom, scr_y0;
      if (valign != VALIGN_SUB)
        ass_msg(render_priv->library, MSGL_V,
            "Invalid valign, assuming 0 (subtitle)");
      scr_bottom =
        y2scr_sub(render_priv,
             render_priv->track->PlayResY - MarginV);
      scr_top = y2scr_top(render_priv, 0); //xxx not always 0?
      device_y = scr_bottom + (scr_top - scr_bottom) * line_pos / 100.0;
      device_y -= text_info->height;
      device_y += text_info->lines[0].asc;
      // clip to top to avoid confusion if line_position is very high,
      // turning the subtitle into a toptitle
      // also, don't change behavior if line_position is not used
      scr_y0 = scr_top + text_info->lines[0].asc;
      if (device_y < scr_y0 && line_pos > 0) {
        device_y = scr_y0;
      }
    }
  } else if (render_priv->state.evt_type == EVENT_VSCROLL) {
    if (render_priv->state.scroll_direction == SCROLL_TB)
      device_y =
        y2scr(render_priv,
           render_priv->state.clip_y0 +
           render_priv->state.scroll_shift) - (bbox.yMax -
                             bbox.yMin);
    else if (render_priv->state.scroll_direction == SCROLL_BT)
      device_y =
        y2scr(render_priv,
           render_priv->state.clip_y1 -
           render_priv->state.scroll_shift);
  }

  // positioned events are totally different
  if (render_priv->state.evt_type == EVENT_POSITIONED) {
    double base_x = 0;
    double base_y = 0;
    get_base_point(&bbox, render_priv->state.alignment, &base_x, &base_y);
    device_x =
      x2scr_pos(render_priv, render_priv->state.pos_x) - base_x;
    device_y =
      y2scr_pos(render_priv, render_priv->state.pos_y) - base_y;
  }

  // fix clip coordinates (they depend on alignment)
  if (render_priv->state.evt_type == EVENT_NORMAL ||
    render_priv->state.evt_type == EVENT_HSCROLL ||
    render_priv->state.evt_type == EVENT_VSCROLL) {
    render_priv->state.clip_x0 =
      x2scr_scaled(render_priv, render_priv->state.clip_x0);
    render_priv->state.clip_x1 =
      x2scr_scaled(render_priv, render_priv->state.clip_x1);
    if (valign == VALIGN_TOP) {
      render_priv->state.clip_y0 =
        y2scr_top(render_priv, render_priv->state.clip_y0);
      render_priv->state.clip_y1 =
        y2scr_top(render_priv, render_priv->state.clip_y1);
    } else if (valign == VALIGN_CENTER) {
      render_priv->state.clip_y0 =
        y2scr(render_priv, render_priv->state.clip_y0);
      render_priv->state.clip_y1 =
        y2scr(render_priv, render_priv->state.clip_y1);
    } else if (valign == VALIGN_SUB) {
      render_priv->state.clip_y0 =
        y2scr_sub(render_priv, render_priv->state.clip_y0);
      render_priv->state.clip_y1 =
        y2scr_sub(render_priv, render_priv->state.clip_y1);
    }
  } else if (render_priv->state.evt_type == EVENT_POSITIONED) {
    render_priv->state.clip_x0 =
      x2scr_pos_scaled(render_priv, render_priv->state.clip_x0);
    render_priv->state.clip_x1 =
      x2scr_pos_scaled(render_priv, render_priv->state.clip_x1);
    render_priv->state.clip_y0 =
      y2scr_pos(render_priv, render_priv->state.clip_y0);
    render_priv->state.clip_y1 =
      y2scr_pos(render_priv, render_priv->state.clip_y1);
  }

  if (render_priv->state.explicit) {
    // we still need to clip against screen boundaries
    double zx = x2scr_pos_scaled(render_priv, 0);
    double zy = y2scr_pos(render_priv, 0);
    double sx = x2scr_pos_scaled(render_priv, render_priv->track->PlayResX);
    double sy = y2scr_pos(render_priv, render_priv->track->PlayResY);

    render_priv->state.clip_x0 = render_priv->state.clip_x0 < zx ? zx : render_priv->state.clip_x0;
    render_priv->state.clip_y0 = render_priv->state.clip_y0 < zy ? zy : render_priv->state.clip_y0;
    render_priv->state.clip_x1 = render_priv->state.clip_x1 > sx ? sx : render_priv->state.clip_x1;
    render_priv->state.clip_y1 = render_priv->state.clip_y1 > sy ? sy : render_priv->state.clip_y1;
  }

  calculate_rotation_params(render_priv, &bbox, device_x, device_y);

  render_and_combine_glyphs(render_priv, device_x, device_y);

  memset(event_images, 0, sizeof(*event_images));
  event_images->top = device_y - text_info->lines[0].asc;
  event_images->height = text_info->height;
  event_images->left =
    (device_x + bbox.xMin * render_priv->font_scale_x) + 0.5;
  event_images->width =
    (bbox.xMax - bbox.xMin) * render_priv->font_scale_x + 0.5;
  event_images->detect_collisions = render_priv->state.detect_collisions;
  event_images->shift_direction = (valign == VALIGN_TOP) ? 1 : -1;
  event_images->event = event;
  event_images->imgs = render_text(render_priv);

  if (render_priv->state.border_style == 4)
    add_background(render_priv, event_images);

  ass_shaper_cleanup(render_priv->shaper, text_info);
  free_render_context(render_priv);

  return 0;
}

/**
 * \brief deallocate image list
 * \param img list pointer
 */
void ass_free_images(ASS_Image *img)
{
  while (img) {
    ASS_Image *next = img->next;
    free(img);
    img = next;
  }
}

/**
 * \brief Check cache limits and reset cache if they are exceeded
 */
static void check_cache_limits(ASS_Renderer *priv, CacheStore *cache)
{
  if (ass_cache_empty(cache->bitmap_cache, cache->bitmap_max_size)) {
    ass_cache_empty(cache->composite_cache, 0);
    ass_free_images(priv->prev_images_root);
    priv->prev_images_root = 0;
    priv->cache_cleared = 1;
  }
  if (ass_cache_empty(cache->outline_cache, cache->glyph_max)) {
    ass_cache_empty(cache->bitmap_cache, 0);
    ass_cache_empty(cache->composite_cache, 0);
    ass_free_images(priv->prev_images_root);
    priv->prev_images_root = 0;
    priv->cache_cleared = 1;
  }
  if (ass_cache_empty(cache->composite_cache, cache->composite_max_size)) {
    ass_free_images(priv->prev_images_root);
    priv->prev_images_root = 0;
    priv->cache_cleared = 1;
  }
}

/**
 * \brief Start a new frame
 */
static int
ass_start_frame(ASS_Renderer *render_priv, ASS_Track *track,
        long long now)
{
  ASS_Settings *settings_priv = &render_priv->settings;

  if (!render_priv->settings.frame_width
    && !render_priv->settings.frame_height)
    return 1;        // library not initialized

  if (!render_priv->fontconfig_priv)
    return 1;

  free_list_clear(render_priv);

  if (track->n_events == 0)
    return 1;        // nothing to do

  render_priv->track = track;
  render_priv->time = now;

  ass_lazy_track_init(render_priv->library, render_priv->track);

  ass_shaper_set_kerning(render_priv->shaper, track->Kerning);
  ass_shaper_set_language(render_priv->shaper, track->Language);
  ass_shaper_set_level(render_priv->shaper, render_priv->settings.shaper);

  // PAR correction
  double par = render_priv->settings.par;
  if (par == 0.) {
    if (settings_priv->frame_width && settings_priv->frame_height &&
      settings_priv->storage_width && settings_priv->storage_height) {
      double dar = ((double) settings_priv->frame_width) /
             settings_priv->frame_height;
      double sar = ((double) settings_priv->storage_width) /
             settings_priv->storage_height;
      par = sar / dar;
    } else
      par = 1.0;
  }
  render_priv->font_scale_x = par;

  render_priv->prev_images_root = render_priv->images_root;
  render_priv->images_root = 0;

  check_cache_limits(render_priv, &render_priv->cache);

  return 0;
}

static int cmp_event_layer(const void *p1, const void *p2)
{
  ASS_Event *e1 = ((EventImages *) p1)->event;
  ASS_Event *e2 = ((EventImages *) p2)->event;
  if (e1->Layer < e2->Layer)
    return -1;
  if (e1->Layer > e2->Layer)
    return 1;
  if (e1->ReadOrder < e2->ReadOrder)
    return -1;
  if (e1->ReadOrder > e2->ReadOrder)
    return 1;
  return 0;
}

static ASS_RenderPriv *get_render_priv(ASS_Renderer *render_priv,
                    ASS_Event *event)
{
  if (!event->render_priv) {
    event->render_priv = calloc(1, sizeof(ASS_RenderPriv));
    if (!event->render_priv)
      return NULL;
  }
  if (render_priv->render_id != event->render_priv->render_id) {
    memset(event->render_priv, 0, sizeof(ASS_RenderPriv));
    event->render_priv->render_id = render_priv->render_id;
  }

  return event->render_priv;
}

static int overlap(Segment *s1, Segment *s2)
{
  if (s1->a >= s2->b || s2->a >= s1->b ||
    s1->ha >= s2->hb || s2->ha >= s1->hb)
    return 0;
  return 1;
}

static int cmp_segment(const void *p1, const void *p2)
{
  return ((Segment *) p1)->a - ((Segment *) p2)->a;
}

static void
shift_event(ASS_Renderer *render_priv, EventImages *ei, int shift)
{
  ASS_Image *cur = ei->imgs;
  while (cur) {
    cur->dst_y += shift;
    // clip top and bottom
    if (cur->dst_y < 0) {
      int clip = -cur->dst_y;
      cur->h -= clip;
      cur->bitmap += clip * cur->stride;
      cur->dst_y = 0;
    }
    if (cur->dst_y + cur->h >= render_priv->height) {
      int clip = cur->dst_y + cur->h - render_priv->height;
      cur->h -= clip;
    }
    if (cur->h <= 0) {
      cur->h = 0;
      cur->dst_y = 0;
    }
    cur = cur->next;
  }
  ei->top += shift;
}

// dir: 1 - move down
//   -1 - move up
static int fit_segment(Segment *s, Segment *fixed, int *cnt, int dir)
{
  int i;
  int shift = 0;

  if (dir == 1)        // move down
    for (i = 0; i < *cnt; ++i) {
      if (s->b + shift <= fixed[i].a || s->a + shift >= fixed[i].b ||
        s->hb <= fixed[i].ha || s->ha >= fixed[i].hb)
        continue;
      shift = fixed[i].b - s->a;
  } else           // dir == -1, move up
    for (i = *cnt - 1; i >= 0; --i) {
      if (s->b + shift <= fixed[i].a || s->a + shift >= fixed[i].b ||
        s->hb <= fixed[i].ha || s->ha >= fixed[i].hb)
        continue;
      shift = fixed[i].a - s->b;
    }

  fixed[*cnt].a = s->a + shift;
  fixed[*cnt].b = s->b + shift;
  fixed[*cnt].ha = s->ha;
  fixed[*cnt].hb = s->hb;
  (*cnt)++;
  qsort(fixed, *cnt, sizeof(Segment), cmp_segment);

  return shift;
}

static void
fix_collisions(ASS_Renderer *render_priv, EventImages *imgs, int cnt)
{
  Segment *used = ass_realloc_array(NULL, cnt, sizeof(*used));
  int cnt_used = 0;
  int i, j;

  if (!used)
    return;

  // fill used[] with fixed events
  for (i = 0; i < cnt; ++i) {
    ASS_RenderPriv *priv;
    if (!imgs[i].detect_collisions)
      continue;
    priv = get_render_priv(render_priv, imgs[i].event);
    if (priv && priv->height > 0) { // it's a fixed event
      Segment s;
      s.a = priv->top;
      s.b = priv->top + priv->height;
      s.ha = priv->left;
      s.hb = priv->left + priv->width;
      if (priv->height != imgs[i].height) {    // no, it's not
        ass_msg(render_priv->library, MSGL_WARN,
            "Event height has changed");
        priv->top = 0;
        priv->height = 0;
        priv->left = 0;
        priv->width = 0;
      }
      for (j = 0; j < cnt_used; ++j)
        if (overlap(&s, used + j)) {  // no, it's not
          priv->top = 0;
          priv->height = 0;
          priv->left = 0;
          priv->width = 0;
        }
      if (priv->height > 0) {   // still a fixed event
        used[cnt_used].a = priv->top;
        used[cnt_used].b = priv->top + priv->height;
        used[cnt_used].ha = priv->left;
        used[cnt_used].hb = priv->left + priv->width;
        cnt_used++;
        shift_event(render_priv, imgs + i, priv->top - imgs[i].top);
      }
    }
  }
  qsort(used, cnt_used, sizeof(Segment), cmp_segment);

  // try to fit other events in free spaces
  for (i = 0; i < cnt; ++i) {
    ASS_RenderPriv *priv;
    if (!imgs[i].detect_collisions)
      continue;
    priv = get_render_priv(render_priv, imgs[i].event);
    if (priv && priv->height == 0) {    // not a fixed event
      int shift;
      Segment s;
      s.a = imgs[i].top;
      s.b = imgs[i].top + imgs[i].height;
      s.ha = imgs[i].left;
      s.hb = imgs[i].left + imgs[i].width;
      shift = fit_segment(&s, used, &cnt_used, imgs[i].shift_direction);
      if (shift)
        shift_event(render_priv, imgs + i, shift);
      // make it fixed
      priv->top = imgs[i].top;
      priv->height = imgs[i].height;
      priv->left = imgs[i].left;
      priv->width = imgs[i].width;
    }

  }

  free(used);
}

/**
 * \brief compare two images
 * \param i1 first image
 * \param i2 second image
 * \return 0 if identical, 1 if different positions, 2 if different content
 */
static int ass_image_compare(ASS_Image *i1, ASS_Image *i2)
{
  if (i1->w != i2->w)
    return 2;
  if (i1->h != i2->h)
    return 2;
  if (i1->stride != i2->stride)
    return 2;
  if (i1->color != i2->color)
    return 2;
  if (i1->bitmap != i2->bitmap)
    return 2;
  if (i1->dst_x != i2->dst_x)
    return 1;
  if (i1->dst_y != i2->dst_y)
    return 1;
  return 0;
}

/**
 * \brief compare current and previous image list
 * \param priv library handle
 * \return 0 if identical, 1 if different positions, 2 if different content
 */
static int ass_detect_change(ASS_Renderer *priv)
{
  ASS_Image *img, *img2;
  int diff;

  if (priv->cache_cleared || priv->state.has_clips)
    return 2;

  img = priv->prev_images_root;
  img2 = priv->images_root;
  diff = 0;
  while (img && diff < 2) {
    ASS_Image *next, *next2;
    next = img->next;
    if (img2) {
      int d = ass_image_compare(img, img2);
      if (d > diff)
        diff = d;
      next2 = img2->next;
    } else {
      // previous list is shorter
      diff = 2;
      break;
    }
    img = next;
    img2 = next2;
  }

  // is the previous list longer?
  if (img2)
    diff = 2;

  return diff;
}

/**
 * \brief render a frame
 * \param priv library handle
 * \param track track
 * \param now current video timestamp (ms)
 * \param detect_change a value describing how the new images differ from the previous ones will be written here:
 *    0 if identical, 1 if different positions, 2 if different content.
 *    Can be NULL, in that case no detection is performed.
 */
ASS_Image *ass_render_frame(ASS_Renderer *priv, ASS_Track *track,
              long long now, int *detect_change)
{
  int i, cnt, rc;
  EventImages *last;
  ASS_Image **tail;

  // init frame
  rc = ass_start_frame(priv, track, now);
  if (rc != 0) {
    if (detect_change) {
      *detect_change = 2;
    }
    return 0;
  }

  // render events separately
  cnt = 0;
  for (i = 0; i < track->n_events; ++i) {
    ASS_Event *event = track->events + i;
    if ((event->Start <= now)
      && (now < (event->Start + event->Duration))) {
      if (cnt >= priv->eimg_size) {
        priv->eimg_size += 100;
        priv->eimg =
          realloc(priv->eimg,
              priv->eimg_size * sizeof(EventImages));
      }
      rc = ass_render_event(priv, event, priv->eimg + cnt);
      if (!rc)
        ++cnt;
    }
  }

  // sort by layer
  qsort(priv->eimg, cnt, sizeof(EventImages), cmp_event_layer);

  // call fix_collisions for each group of events with the same layer
  last = priv->eimg;
  for (i = 1; i < cnt; ++i)
    if (last->event->Layer != priv->eimg[i].event->Layer) {
      fix_collisions(priv, last, priv->eimg + i - last);
      last = priv->eimg + i;
    }
  if (cnt > 0)
    fix_collisions(priv, last, priv->eimg + cnt - last);

  // concat lists
  tail = &priv->images_root;
  for (i = 0; i < cnt; ++i) {
    ASS_Image *cur = priv->eimg[i].imgs;
    while (cur) {
      *tail = cur;
      tail = &cur->next;
      cur = cur->next;
    }
  }

  if (detect_change)
    *detect_change = ass_detect_change(priv);

  // free the previous image list
  ass_free_images(priv->prev_images_root);
  priv->prev_images_root = 0;
  priv->cache_cleared = 0;

  return priv->images_root;
}